Lillesand FT

Fra hbrgeo

Lillesand

215: Lillesand, Lillesand

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
 • Antall bosteder (1900) 257
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)1247
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 1119
 • Antall bosteder (1900) 265
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Dalen - Juleboen FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Brentemon Gade - Dalen FT1900 DA, Ft1900 0 0
3 Strandgaden - Brentemo Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
4 Stor Gade - Kokkenæs FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Juleboen - Øvregade DA, Ft1910 389 410
2 Østregade - Lundemogaden DA, Ft1910 318 379
3 Strandgate - Kokkenæs DA, Ft1910 412 458

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Brentemogt Brentemo Gade 194 , Brentemo Gade 142 32 0 0 DA, Ft1900
Brentemongt Brentemon Gade 140 , Brentemon Gade 139 3 0 0 DA, Ft1900
Brogt Bro Gade 131 , Bro Gade 129 4 0 0 DA, Ft1900
Bræntemogt Bræntemo Gade 159b , Bræntemo Gade 159 2 0 0 DA, Ft1900
Dalen Dalen , Dalen 7 0 0 DA, Ft1900
Juleboen Juleboen 2 , Juleboen 1 3 0 0 DA, Ft1900
Kokkenæs Kokkenæs 219b , Kokkenæs 211 27 0 0 DA, Ft1900
Kokkenæskleven Kokkenæskleven 231b , Kokkenæskleven 227 4 0 0 DA, Ft1900
Lundemongt Lundemon Gade 137 , Lundemon Gade 135 4 0 0 DA, Ft1900
Nygaardgt Nygaard Gade 191 , Nygaard Gade 177 12 0 0 DA, Ft1900
Nygaard-gt Nygaard-Gade 187 , Nygaard-Gade 173a 3 0 0 DA, Ft1900
Nygaardsgt Nygaards Gade 186b , Nygaardsgade 172 5 0 0 DA, Ft1900
Rosenberg Rosenberg 6b , Rosenberg 4 10 0 0 DA, Ft1900
Storgt Stor Gade 181c , Storgaden 174a 4 0 0 DA, Ft1900
Strandgt Strandgaden 209 , Strand Gade 18 70 0 0 DA, Ft1900
Vestregt Vestre Gade 53d , Vestre Gade 75 16 0 0 DA, Ft1900
Østregt Østre Gade 102 , Østre Gade 88 16 0 0 DA, Ft1900
Øvregt Øvre Gade 128 , Øvre Gade 103 24 0 0 DA, Ft1900
 • Antall gater: 18
 • Antall bosteder (1 utelatt): 246
 • Antall tilstede (1 utelatt): 0

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Brentemoen Brentemoen 138 , Brentemoen 171 36 129 155 DA, Ft1900
Brogt Brogaden 127 , Brogaden 132 6 31 35 DA, Ft1900
Dalen Dalen 68 , Dalen 74 7 14 17 DA, Ft1900
Juleboen Juleboen 1 , Juleboen 3 5 4 4 DA, Ft1900
Kokkenæs Kokkenæs 192 , Kokkenæs 242 56 179 204 DA, Ft1900
Lofthusgt Lofthusgate 62 , Lofthusgate 67 7 13 14 DA, Ft1900
Lundemogt Lundemogaden 133 , Lundemogaden 137 5 12 15 DA, Ft1900
Nygaardgt Nygaardgaden 172 , Nygaardgaden 191 26 143 157 DA, Ft1900
Oddekleiv Oddekleiv 13 , Oddekleiv 30 18 75 82 DA, Ft1900
Rosenberggt Rosenberggate 4 , Rosenberggate 12 11 41 50 DA, Ft1900
Strandgt Strandgate 31 , Strandgaden 98 40 206 204 DA, Ft1900
Vestregt Vestregade 75 , Vestregade 86 12 48 49 DA, Ft1900
Østregt Østregade 87 , Østregade 115 13 73 80 DA, Ft1900
Øvregt Øvregade 103 , Øvregade 114 14 102 121 DA, Ft1900
Øvregt %Østregt% Øvregade %Østregade% 116 , Øvregade %Østregade% 125 9 49 60 DA, Ft1900