Lillehammer Geo

Fra hbrgeo

Lillehammer

99 Lillehammer

NSD kommnr: 501 NSD : Kjøpstad ved Lov av 1827.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 04.08.1827 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/c6319a9397671c9a2bcde8b5e5b63a03?index=1#599 [1]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 06.07.1905 Sett i kraft frå 01.01.1906 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prop 31/1904-05 Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 1,2756
1891 2,25 1,34
1900 2,25 1,34
1910 2,79 1,79
1920 2,92 1,92
1930 2,92 1,92

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 254 0,00
1845 695 0,00
1855 1256 0,00
1865 1676 0,00
1875 1551 0,00
1891 1861 1007 854 117,92
1910 3947 2210 1737 127,23
1920 5183 0,00
1930 5375 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert Etter 1910 Protokoll


Kart

Kart over Lillehammer Kart datert 1890 Amt2 kristians-amt-27 1890.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_kristians-amt-27_1890.jpg,1890

Kart datert 1961 Amt2 kristians-amt-63 1961.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_kristians-amt-63_1961.jpg,1961

Kart datert 1930 Q34Lillehammer.tif.jpg