Lillehammer FT

Fra hbrgeo

Lillehammer

99: Lillehammer, Lillehammer

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
 • Antall bosteder (1900) 285
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)3860
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 3947
 • Antall bosteder (1900) 368
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Kirkegaden - Storgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Mathiesens gade - Storgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
3 Kobberberget - Storgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
4 Brygeveien - Kirkegaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
5 Elvegade - Storgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
6 Bankgaden 199 og Kirkegaden - Storgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
7 Trondhjemsveien - Vingnæsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Gamleveien - Løkkegaten DA, Ft1910 942 957
2 Lilletorvet 6, - Utenfor regulering DA, Ft1910 842 794
3 Storgaten - Jernbanegaten DA, Ft1910 840 818
4 Mejdellsgate - Langesgate DA, Ft1910 1051 1014
5 Sundgaten Kobberberget - Sundgaten DA, Ft1910 272 277

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Bankgt Bankgaden 250 , Bankgade 263 13 0 0 DA, Ft1900
Bryggesvingen Bryggesvingen 162 , Bryggesvingen 174 3 0 0 DA, Ft1900
Elvegt Elvegade 95b , Elvegaden 76a 10 0 0 DA, Ft1900
Fosveien Fosveien 221 , Fosveien 206 2 0 0 DA, Ft1900
Gamleveien Gamleveien 5 , Gamleveien 1 15 0 0 DA, Ft1900
Jernbanegt Jernbanegaden 296 , Jernbanegade 232 19 0 0 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegaden 146 , Kirkegaden 261 32 0 0 DA, Ft1900
Kobberberget Kobberberget 153 , Kobberberget 129 9 0 0 DA, Ft1900
Langesgt Langesgade 68 , Langesgade 154 6 0 0 DA, Ft1900
Løkkegt Løkkegaden 240 , Løkkegaden 9 0 0 DA, Ft1900
Mathiesensgt Mathiesensgade 115 , Mathiesensgade 130 12 0 0 DA, Ft1900
Skolegt Skolegaden 281 , Skolegaden 247 6 0 0 DA, Ft1900
Storgt Storgaden 53a , Storgaden 187 91 0 0 DA, Ft1900
Strandgt Strandgade 260 , Strandgade 89 3 0 0 DA, Ft1900
Tomtegt Tomtegaden 252 , Tomtegaden 209 8 0 0 DA, Ft1900
Viesesgt Viesesgade 243 , Viesesgade 40b 3 0 0 DA, Ft1900
Vingnæsgt Vingnæsgade 95b , Vingnæsgade 84 9 0 0 DA, Ft1900
Øvregt Øvregade , Øvre Gade 278 11 0 0 DA, Ft1900
 • Antall gater: 18
 • Antall bosteder (1 utelatt): 261
 • Antall tilstede (1 utelatt): 0

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Bankgt Bankgaten 284 , Bankgaten 222 16 125 118 DA, Ft1900
Bryggesvingen Bryggesvingen 161 , Bryggesvingen 174 4 33 33 DA, Ft1900
Elvegt Elvegate , Elvegate 95b 4 66 57 DA, Ft1900
Fosveien Fosveien 173 , Fosveien 206 2 9 9 DA, Ft1900
Gamleveien Gamleveien , Gamleveien 4a 22 199 201 DA, Ft1900
Haugnersgt Haugnersgate , Haugnersgate 7 40 45 DA, Ft1900
Hovedveien Hovedveien , Hovedveien 6 38 38 DA, Ft1900
Jernbanegt Jernbanegaten 229 , Jernbanegaten 296 13 149 133 DA, Ft1900
Jærnbanegt Jærnbanegaten 185 , Jærnbanegaten 233 8 97 97 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegaten , Kirkegaten 190 37 477 484 DA, Ft1900
Langesgt Langesgate , Langesgate 69 7 128 123 DA, Ft1900
Løkkegt Løkkegaten , Løkkegaten 168 12 106 109 DA, Ft1900
Mathisensgt Mathisensgate 125 , Mathisensgate 75 11 124 114 DA, Ft1900
Mejdellsgt Mejdellsgate , Mejdellsgate 10 47 49 DA, Ft1900
Mesnaliveien Mesnaliveien , Mesnaliveien 3 17 16 DA, Ft1900
Skolegt Skolegaten , Skolegaten 247 11 97 97 DA, Ft1900
Storgt Storgaten , Storgaten 88 1073 1051 DA, Ft1900
Stortorvet Stortorvet 179 , Stortorvet 2 16 17 DA, Ft1900
Sundgt Sundgaten 33 , Sundgaten 2 54 62 DA, Ft1900
Sundgt Kobberberget Sundgaten Kobberberget 129 , Sundgaten Kobberberget 6 69 72 DA, Ft1900
Søndregt Søndregate , Søndregate 2 16 16 DA, Ft1900
Tomtegt Tomtegaten , Tomtegate 261 11 138 139 DA, Ft1900
Utenfor regulering Utenfor regulering 112 , Utenfor regulering 299 14 161 138 DA, Ft1900
Utenfor regulert Utenfor regulert , Utenfor regulert 3 19 21 DA, Ft1900
Utenfor regulæring Utenfor regulæring , Utenfor regulæring 2 17 17 DA, Ft1900
Utsigtsbakken Utsigtsbakken , Utsigtsbakken 2 24 24 DA, Ft1900
Vingnesgt Vingnesgate 84 , Vingnesgate 95b 14 108 102 DA, Ft1900
Visesgt Visesgate 40a , Visesgate 40b 2 29 28 DA, Ft1900
Øvregt Øvregaten 280 , Øvregate 19 152 150 DA, Ft1900