Levanger Geo

Fra hbrgeo

Levanger

404 Levanger

NSD kommnr: 1701 NSD : Kjøpstad 1836. 1856 ble Levanger landsogn (sen. Frol herred) 1720 utsk. fra Levanger 1701. 1951 deler av Frol herred 1720 overf. til Levanger. 1962 ble Levanger 1701, Åsen 1716, Skogn 1719 og Frol 1720 til et herred: Levanger 1719.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 18.05.1836 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/d95fca6d3950529f4a467d13dd84fa66?index=0#395 [1]

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0,42 0,42
1900 0,42 0,42
1910 0,42 0,42
1920 0,45 0,45
1930 0,45 0,45

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1845 758 0,00
1855 817 0,00
1865 1017 0,00
1875 955 0,00
1891 902 501 401 124,94
1910 1646 899 747 120,35
1930 1616 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1885-1900 Protokoll