Levanger FT

Fra hbrgeo

Levanger

404: Levanger, Levanger

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
 • Antall bosteder (1900) 162
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)1598
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 1644
 • Antall bosteder (1900) 179
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Jernbanegaden - Kirkegaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Jernbanegaden - Sjøgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
3 Jernbanegaden - Sjøgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Sjøgate - Jernbanestation DA, Ft1910 966 920
2 Sjøgate - Jernbanegaten DA, Ft1910 678 678

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Haakon den godesgt Haakon den godes Gade , Haakon den godes Gade 44 0 0 DA, Ft1900
Haakon den godesgt (Akergt mno Haakon den godes Gade (Akergaden mno 118) , Haakon den godes Gade (Akergaden mno 60) 3 0 0 DA, Ft1900
Jernbanegt Jernbanegaden , Jernbanegaden 20 0 0 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegaden , Kirkegaden 61 0 0 DA, Ft1900
Kirkegt (gam. no Kirkegaden (gam. no 24k@h) , Kirkegaden (gam. no 20) 3 0 0 DA, Ft1900
Sjøgt Sjøgaden , Sjøgaden 28 0 0 DA, Ft1900
 • Antall gater: 6
 • Antall bosteder (1 utelatt): 159
 • Antall tilstede (1 utelatt): 0

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Håkon d. godesgt Håkon d. godes gate 1a , Håkon d. godesgate 46 49 521 522 DA, Ft1900
Jernbanegt Jernbanegate 1a , Jernbanegaten 37 24 260 259 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegate 1 , Kirkegaten 73 68 654 615 DA, Ft1900
Sjøgt Sjøgate 1 , Sjøgate 42b 33 199 192 DA, Ft1900