Larvik Geo

Fra hbrgeo

Larvik

177 Larvik

NSD kommnr: 707 NSD : Kjøpstad i 1671. I 1937 ble en del av Hedrum (0727) lagt til Larvik (0707). Folkem.i 1930: 69 pers. I 1948 ble en del av Hedrum (0727) lagt til Lavik (0707) Folkem.i 1946: 296 pers.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 29.09.1671 [1]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 09.06.1854 Sett i kraft frå 01.01.1855 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prop 23/1854 Kunngjort Lov

Grenseutviding ved lov av 28.03.1874 Sett i kraft frå 01.01.1875 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prop 21/1874 Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 1,2756
1875 2,51
1891 2,6 2,58
1900 2,6 2,58
1910 2,6 2,58
1920 2,59 2,57
1930 2,59 2,57

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1801 2398 0,00
1835 3413 0,00
1845 4012 0,00
1855 4944 0,00
1865 6327 0,00
1875 7737 0,00
1891 10933 6000 4933 121,63
1910 9458 5301 4157 127,52
1920 11362 0,00
1930 10471 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1885-1900 Protokoll


Kart

Kart over Larvik Kart datert 1813 Amt2 jarlsberg-og-larviks-amt-17 1813.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-17_1813.jpg,1813

Kart datert 1903 Amt2 jarlsberg-og-larviks-amt-51 1903.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-51_1903.jpg,1903

Kart datert 1930 Q34Larvik.tif.jpg