Larvik FT

Fra hbrgeo

Larvik

177: Larvik, Larvik

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
 • Antall bosteder (1900) 1161
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)10097
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 9416
 • Antall bosteder (1900) 1161
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Sverres Gade - Nanset Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Kirkestrædet - Kirke Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
3 Stor Gade - Stor Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
4 Schultzes Gade - Jægersborgs Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
5 Jægersborgs Gade - Torvet FT1900 DA, Ft1900 0 0
6 Nedre Torv - Prinsens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
7 Feyers Gade - Torvet FT1900 DA, Ft1900 0 0
8 Sverres Gade - Nanset Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
9 Kongens Gade - Oscars Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
10 Oscars Gade - Torvet FT1900 DA, Ft1900 0 0
11 Herregaardsbakken - Munke Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
12 Nanset Gade - Olafs Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
13 Skiringsals Gade - Skiringsals Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
14 Skiringsals Gade - Tordenskjolds Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
15 Prinsens Gade - Prinsens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
16 Nedre Bøgeli Gade - Nedre Bøgeli Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
17 Brunlanæs Gade - Øvre Fritzøe Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
18 øvre Fritzøe Gade - Brunlanæs Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
19 Bække Gade - Fredriksværns Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
20 Dronningens Gade - Herregårdssletten FT1900 DA, Ft1900 0 0
21 Bække Gade - Rosendals Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
22 Kirke Gade - Øvre Fritzøe Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
23 øvre Bøgeli Gade - øvre Bøgeli Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
24 Bødtkerbakken - Brandvagtg FT1900 DA, Ft1900 0 0
25 Brandvagts Gade - Kongens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
26 Sverres Gade - Olafs Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
27 Schultzes Gade - Romberg Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
28 Kongens Gade - Mølle Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
29 Jægersborgs Gade - Haralds Gade (tidl. Bryggerigaden) FT1900 DA, Ft1900 0 0
30 Oskars Gade - Mellem Bøgeli Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
31 Marumbakken - Mellem Bøgeli Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
32 Brønd Gade - Mølle Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
33 Ejd Gade - Nordre Eidsstrædet FT1900 DA, Ft1900 0 0
34 Skole Gade - øvre Fritzøe Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
35 Danneskjolds Gade - Gyldensløves Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
36 Brøndstrædet - Langes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
37 Løkkevejen - Jægersborgs Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
38 Dronningens Gade - Gyldenløves Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
39 Kirke Gade - Vestre Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
40 Ryes Gade - Jernbane Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
41 Bugges Gade - Torstrands torv FT1900 DA, Ft1900 0 0
42 Bugges Gade - Tordenskjolds Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
43 Ryes Gade - Strand Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
44 Bugges Gade - Schleppergrells Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
45 Fiskervejen - Havne Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Nedre Bøgeligate - Treschowsgate DA, Ft1910 546 588
2 Kongens gate - Gaardsbakken DA, Ft1910 591 628
3 Lilletorvet - Øvre Bøgeligate DA, Ft1910 481 531
4 Torvet - Nansetgate DA, Ft1910 449 477
5 Brandvagtsgate - Torvet DA, Ft1910 459 472
6 Schultzegate - Storgate DA, Ft1910 171 171
7 Nansetgate - Josefinegate DA, Ft1910 367 383
8 Prindsensgate - Jægerborgsgate DA, Ft1910 386 406
9 Løkkeveien - Øvre Jægerborgsgate DA, Ft1910 651 715
10 Kirkegate - Dronningens gate DA, Ft1910 383 388
11 Dronningens gate - Griffenfeldts gate DA, Ft1910 517 552
12 Dronningensgate - Søgate DA, Ft1910 372 389
13 Strandgate - Fiskestredet DA, Ft1910 356 380
14 Jernbanegate - Buggesgate DA, Ft1910 520 543
15 Buggesgate - Huitfeldtsgate DA, Ft1910 417 437
16 Strandgate - Buggesgate DA, Ft1910 310 344
17 Kjeld Stubsgate - Skiringsalsgate DA, Ft1910 436 473
18 Fredriksværnsgate - Asylgate DA, Ft1910 406 443
19 Kirkegate - Rosendalsgate DA, Ft1910 449 484
20 Kirkegate - Nedre Fritzøgate DA, Ft1910 454 499
21 Øvre Fritzøgate - Nedre Damsbakke DA, Ft1910 319 367
22 Øvre Fritzøgate - Øvre Fritzøgate DA, Ft1910 376 427

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Ahlefeldtsgt Ahlefeldts Gade , Ahlefeldts Gade 7 0 0 DA, Ft1900
Asylgt Asyl Gade , Asyl Gade 8 0 0 DA, Ft1900
Berggt Berg Gade , Berg Gade 8 0 0 DA, Ft1900
Brandvagtg Brandvagtg , Brandvagtg 9 0 0 DA, Ft1900
Brandvagtsgt Brandvagts Gade , Brandvagts Gade 8 0 0 DA, Ft1900
Bredochsgt Bredochs Gade , Bredochs Gade 4 0 0 DA, Ft1900
Brunlanæsgt Brunlanæs Gade , Brunlanæs Gade 12 0 0 DA, Ft1900
Brøndgt Brønd Gade , Brøndgaden 6 0 0 DA, Ft1900
Buggesgt Bugges Gade , Bugges Gade 14 0 0 DA, Ft1900
Bækkegt Bække Gade , Bække Gade 13 0 0 DA, Ft1900
Bækkestrædet Bækkestrædet , Bækkestrædet 4 0 0 DA, Ft1900
Bødtkerbakken Bødtkerbakken , Bødtkerbakken 5 0 0 DA, Ft1900
Bødtkerbjerget Bødtkerbjerget , Bødtkerbjerget 6 0 0 DA, Ft1900
Bøgelibakken Bøgelibakken , Bøgelibakken 2 0 0 DA, Ft1900
Colbjørnsensgt Colbjørnsens Gade , Colbjørnsens Gade 8 0 0 DA, Ft1900
Cort Adlersgt Cort Adlers Gade , Cort Adlers Gade 7 0 0 DA, Ft1900
Danneskjoldsgt Danneskjolds Gade , Danneskjolds Gade 5 0 0 DA, Ft1900
Dronningensgt Dronningens Gade , Dronningensgade 37 0 0 DA, Ft1900
Eidgt Eid Gade , Eid Gade 13 0 0 DA, Ft1900
Ejdgt Ejd Gade , Ejd Gade 2 0 0 DA, Ft1900
Feyerstrædet Feyerstrædet , Feyerstrædet 5 0 0 DA, Ft1900
Fiskerstrædet Fiskerstrædet , Fiskerstrædet 4 0 0 DA, Ft1900
Fiskervejen Fiskervejen , Fiskervejen 5 0 0 DA, Ft1900
Fjeldgt Fjeld Gade , Fjeld Gade 15 0 0 DA, Ft1900
Fredriksværnsgt Fredriksværns Gade , Fredriksværns Gade 10 0 0 DA, Ft1900
Fritzøebakken Fritzøebakken , Fritzøebakken 13 0 0 DA, Ft1900
Furumogt Furumo Gade , Furumo Gade 2 0 0 DA, Ft1900
Glasværksgt Glasværks Gade , Glasværks Gade 2 0 0 DA, Ft1900
Griffenfeldtgt Griffenfeldt Gade , Griffenfeldt Gade 4 0 0 DA, Ft1900
Griffenfeldtsgt Griffenfeldts Gade , Griffenfeldts Gade 21 0 0 DA, Ft1900
Gyldensløvesgt Gyldensløves Gade , Gyldensløves Gade 2 0 0 DA, Ft1900
Hallestrædet Hallestrædet , Hallestrædet 3 0 0 DA, Ft1900
Haraldsgt Haralds Gade , Haralds Gade 3 0 0 DA, Ft1900
Havnegt Havne Gade , Havne Gade 7 0 0 DA, Ft1900
Helgesensgt Helgesens Gade , Helgesens Gade 15 0 0 DA, Ft1900
Herregårdsbakken Herregårdsbakken , Herregårdsbakken 5 0 0 DA, Ft1900
Herregaardsbakken Herregaardsbakken , Herregaardsbakken 2 0 0 DA, Ft1900
Herregårdssletten Herregårdssletten , Herregårdssletten 2 0 0 DA, Ft1900
Hospitalsgt Hospitals Gade , Hospitals Gade 5 0 0 DA, Ft1900
Huitfeldtsgt Huitfeldts Gade , Huitfeldts Gade 21 0 0 DA, Ft1900
Jernbanegt Jernbane Gade , Jernbane Gade 7 0 0 DA, Ft1900
Josefinesgt Josefines Gade , Josefines Gade 4 0 0 DA, Ft1900
Josefmindesgt Josefmindes Gade , Josefmindes Gade 7 0 0 DA, Ft1900
Jægersborgsgt Jægersborgs Gade , Jægersborgs Gade 40 0 0 DA, Ft1900
Karlsrogt Karlsro Gade , Karlsro Gade 3 0 0 DA, Ft1900
Karlsrostrædet Karlsrostrædet , Karlsrostrædet 6 0 0 DA, Ft1900
Kirkegt Kirke Gade , Kirke Gade 31 0 0 DA, Ft1900
Kirkestrædet Kirkestrædet , Kirkestrædet 6 0 0 DA, Ft1900
Kjeld Stubsgt Kjeld Stubs Gade , Kjeld Stubs Gade 4 0 0 DA, Ft1900
Kongensgt Kongens Gade , Kongens Gade 39 0 0 DA, Ft1900
Kulveien Kulveien , Kulveien 4 0 0 DA, Ft1900
Langesgt Langes Gade , Langes Gade 9 0 0 DA, Ft1900
Lille Strandgt Lille Strand Gade , Lille Strand Gade 10 0 0 DA, Ft1900
Linågt Linå Gade , Linå Gade 14 0 0 DA, Ft1900
Løkkevejen Løkkevejen , Løkkevejen 17 0 0 DA, Ft1900
Marumbakken Marumbakken , Marumbakken 7 0 0 DA, Ft1900
Mellem Bøgeligt Mellem Bøgeli Gade , mellem Bøgeli Gade 31 0 0 DA, Ft1900
Mellemgt Mellem Gade , Mellem Gade 16 0 0 DA, Ft1900
Munkegt Munke Gade , Munke Gade 4 0 0 DA, Ft1900
Møllegt Mølle Gade , Mølle Gade 10 0 0 DA, Ft1900
Møllestrædet Møllestrædet , Møllestrædet 2 0 0 DA, Ft1900
Nanset Nanset , Nanset 8 0 0 DA, Ft1900
Nansetgt Nanset Gade , Nanset Gade 22 0 0 DA, Ft1900
Nedre Bøgeligt Nedre Bøgeli Gade , Nedre Bøgeli Gade 20 0 0 DA, Ft1900
nedre Damsbakke nedre Damsbakke , nedre Damsbakke 3 0 0 DA, Ft1900
nedre Damsbakken nedre Damsbakken , nedre Damsbakken 5 0 0 DA, Ft1900
Nedre Fritzøegt Nedre Fritzøe Gade , Nedre Fritzøe Gade 3 0 0 DA, Ft1900
nedre Rosendalsgt nedre Rosendals Gade , nedre Rosendals Gade 4 0 0 DA, Ft1900
Nedre Torv Nedre Torv , Nedre Torv 2 0 0 DA, Ft1900
nedre Tvergt nedre Tver Gade , nedre Tver Gade 2 0 0 DA, Ft1900
Nordre Eidsstrædet Nordre Eidsstrædet , Nordre Eidsstrædet 2 0 0 DA, Ft1900
Nordre Eidstrædet Nordre Eidstrædet , Nordre Eidstrædet 3 0 0 DA, Ft1900
Nygt Ny Gade , Ny Gade 2 0 0 DA, Ft1900
Olafsgt Olafs Gade , Olafs Gade 8 0 0 DA, Ft1900
Oscarsgt Oscars Gade , Oscars Gade 3 0 0 DA, Ft1900
Prinsensgt Prinsens Gade , Prinsens Gade 26 0 0 DA, Ft1900
Rosendalsgt Rosendals Gade , Rosendals Gade 20 0 0 DA, Ft1900
Ryesgt Ryes Gade , Ryes Gade 15 0 0 DA, Ft1900
Saggt Sag Gade , Sag Gade 16 0 0 DA, Ft1900
Schleppergrellsgt Schleppergrells Gade , Schleppergrells Gade 16 0 0 DA, Ft1900
Schultzesgt Schultzes Gade , Schultzes Gade 6 0 0 DA, Ft1900
Sigurdsgt Sigurds Gade , Sigurds Gade 19 0 0 DA, Ft1900
Skiringsalsgt Skiringsals Gade , Skiringsals Gade 24 0 0 DA, Ft1900
Skolegt Skole Gade , Skole Gade 3 0 0 DA, Ft1900
Skolestræde Skolestræde , Skolestræde 11 0 0 DA, Ft1900
Skovgt Skov Gade , Skov Gade 5 0 0 DA, Ft1900
Skovstrædet Skovstrædet , Skovstrædet 2 0 0 DA, Ft1900
Stengt Sten Gade , Sten Gade 16 0 0 DA, Ft1900
Storgt Stor Gade , Stor Gade 39 0 0 DA, Ft1900
Strandgt Strand Gade , Strand Gade 54 0 0 DA, Ft1900
Sverresgt Sverres Gade , Sverres Gade 6 0 0 DA, Ft1900
Søgt Sø Gade , Sø Gade 2 0 0 DA, Ft1900
Søndre Eidstræde Søndre Eidstræde , Søndre Eidstræde 3 0 0 DA, Ft1900
Tordenskjoldsgt Tordenskjolds Gade , Tordenskjolds Gade 18 0 0 DA, Ft1900
Torstrands torv Torstrands torv , Torstrands torv 6 0 0 DA, Ft1900
Torvet Torvet , Torvet 10 0 0 DA, Ft1900
Trygvesgt Trygves Gade , Trygves Gade 3 0 0 DA, Ft1900
Tvergt Tver Gade , Tver Gade 3 0 0 DA, Ft1900
Vestregt Vestre Gade , Vestre Gade 9 0 0 DA, Ft1900
øvre Bøgeligt øvre Bøgeli Gade , Øvre Bøgeli Gade 43 0 0 DA, Ft1900
Øvre Damsbakke Øvre Damsbakke , Øvre Damsbakke 7 0 0 DA, Ft1900
øvre Fritzøegt øvre Fritzøe Gade , Øvre Fritzøe Gade 34 0 0 DA, Ft1900
øvre Jægersborgsgt øvre Jægersborgs Gade , øvre Jægersborgs Gade 19 0 0 DA, Ft1900
Øvre Stenstræde Øvre Stenstræde , Øvre Stenstræde 8 0 0 DA, Ft1900
Øvre Torvgt Øvre Torv Gade , Øvre Torv Gade 2 0 0 DA, Ft1900
øvregt øvre Gade , Øvre Gade 5 0 0 DA, Ft1900
 • Antall gater: 106
 • Antall bosteder (1 utelatt): 1132
 • Antall tilstede (1 utelatt): 0

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Ahlefeldtsgt Ahlefeldtsgate 2 , Ahlefeldtsgate 19 9 59 65 DA, Ft1900
Asylgt Asylgate 5 , Asylgate 15 8 66 69 DA, Ft1900
Brandvagtsgt Brandvagtsgate 14 , Brandvagtsgate 19 20 170 173 DA, Ft1900
Bredochsgt Bredochsgate 2 , Bredochsgate 1 4 25 26 DA, Ft1900
Brunlanæsgt Brunlanæsgate 1 , Brunlanæsgate 15 11 66 78 DA, Ft1900
Brøndgt Brøndgate 6 , Brøndgate 3 7 64 69 DA, Ft1900
Buggesgt Buggesgate 2 , Buggesgate 18 15 122 141 DA, Ft1900
Bækkegt Bækkegate 10 , Bækkegate 14 13 78 84 DA, Ft1900
Bækkestrædet Bækkestrædet 1 , Bækkestrædet 5 4 21 22 DA, Ft1900
Bødkerbakken Bødkerbakken 1 , Bødkerbakken 4 5 36 38 DA, Ft1900
Bødkerbjerget Bødkerbjerget 3 , Bødkerbjerget 7 3 17 19 DA, Ft1900
Colbjørns.gt Colbjørns.gate 2 , Colbjørns.gate 5 2 12 12 DA, Ft1900
Colbjørnsensgt Colbjørnsens gate 1 , Colbjørnsensgate 12 6 33 30 DA, Ft1900
Cort Adlersgt Cort Adlersgate 1 , Cort Adlersgate 8 7 76 79 DA, Ft1900
Danneskjoldsgt Danneskjoldsgate 9 , Danneskjoldsgate 14 5 48 62 DA, Ft1900
Dronningensgt Dronningens gate 1 , Dronningensgate 34a 47 546 556 DA, Ft1900
Eidgt Eidgate 1 , Eidgate 15 16 128 137 DA, Ft1900
Feyersgt Feyersgate 2 , Feyersgate 2a 2 9 9 DA, Ft1900
Fisker Strædet Fisker Strædet 1 , Fisker Strædet 4 3 80 81 DA, Ft1900
Fiskerveien Fiskerveien 1 , Fiskerveien 5 3 22 22 DA, Ft1900
Fjeldgt Fjeldgate 17 , Fjeldgate 1 15 85 88 DA, Ft1900
Frankendalsgt Frankendalsgate 17 , Frankendalsgate 19 2 30 31 DA, Ft1900
Fredriksværnsgt Fredriksværnsgate 1 , Fredriksværnsgate 20 12 63 73 DA, Ft1900
Furumogt Furumogate 1 , Furumogate 3 2 24 25 DA, Ft1900
Griffenfeldtsgt Griffenfeldts gate 2 , Griffenfeldts gate 34 25 189 205 DA, Ft1900
Gyldenløvesgt Gyldenløves gate 3 , Gyldenløves gate 6 3 35 37 DA, Ft1900
Hallestrædet Hallestrædet 4 , Hallestrædet 8 3 11 13 DA, Ft1900
Haraldsgt Haralds gate 2 , Haraldsgate 6 5 14 16 DA, Ft1900
Havnegt Havnegate 2 , Havnegate 5 8 45 50 DA, Ft1900
Helgesensgt Helgesensgate 3 , Helgesensgate 24 16 130 143 DA, Ft1900
Herregaardsbakken Herregaardsbakken 1 , Herregaardsbakken 7 9 50 50 DA, Ft1900
Herregaardssletten Herregaardssletten 2 , Herregaardssletten 6 4 31 30 DA, Ft1900
Hospitalsgt Hospitalsgate 16 , Hospitalsgate 25 5 21 24 DA, Ft1900
Huitfeldsgt Huitfeldsgate 19a , Huitfeldsgate 21 2 14 14 DA, Ft1900
Huitfeldtsgt Huitfeldtsgate 23 , Huitfeldtsgate 24 14 116 126 DA, Ft1900
Hvitfeldtsgt Hvitfeldtsgate 2 , Hvitfeldtsgate 19 5 54 59 DA, Ft1900
Jernbanegt Jernbanegate 1 , Jernbanegate 6 7 53 54 DA, Ft1900
Johan Sverdrupsgt Johan Sverdrupsgate 2 , Johan Sverdrupsgate 12 8 80 84 DA, Ft1900
Josef Mindesgt Josef Mindesgate 1 , Josef Mindesgate 4c 7 49 52 DA, Ft1900
Josefinegt Josefinegate 15 , Josefinegate 17 4 5 6 DA, Ft1900
Jægerborgsgt Jægerborgsgate 3 , Jægerborgsgate 41 39 267 280 DA, Ft1900
Jægersborgsgt Jægersborgsgate 1 , Jægersborgsgate 2a 2 13 13 DA, Ft1900
Karlsro Strædet Karlsro Strædet 1 , Karlsro Strædet 8 7 30 32 DA, Ft1900
Karlsrogt Karlsrogate 1 , Karlsrogate 8 4 22 25 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegate 1 , Kirkegate 2 33 324 336 DA, Ft1900
Kirke-Strædet Kirke-Strædet 1 , Kirke-Strædet 5 6 33 29 DA, Ft1900
Kjeld Stubsgt Kjeld Stubsgate 1 , Kjeld Stubsgate 17 8 60 62 DA, Ft1900
Kongensgt Kongens gate 1 , Kongensgate 36 38 390 417 DA, Ft1900
Kulveien Kulveien 1 , Kulveien 3 4 37 40 DA, Ft1900
Langesgt Langesgate 11 , Langesgate 8 9 106 116 DA, Ft1900
Lille Strandgt Lille Strandgate 1 , Lille Strandgate 15 10 59 63 DA, Ft1900
Linaagt Linaagate 1 , Linaagate 13 8 65 70 DA, Ft1900
Løkkeveien Løkkeveien 1 , Løkkeveien 24 19 143 146 DA, Ft1900
Mellem Bøgeligt Mellem Bøgeligate 1a , Mellem Bøgeligate 1 26 248 266 DA, Ft1900
Mellemgt Mellemgate 2 , Mellemgate 24 16 85 97 DA, Ft1900
Munkegt Munkegate 1 , Munkegate 7 4 13 14 DA, Ft1900
Møllegt Møllegate 1 , Møllegate 18 10 135 149 DA, Ft1900
Nansetgt Nansetgate 1 , Nansetgate 34 30 306 316 DA, Ft1900
Nedre Bøgeli Nedre Bøgeli 1 , Nedre Bøgeli 19 7 88 93 DA, Ft1900
Nedre Bøgeligt Nedre Bøgeligate 2 , Nedre Bøgeligate 24 12 134 148 DA, Ft1900
Nedre Damsbakke Nedre Damsbakke 2 , Nedre Damsbakke 5 8 25 29 DA, Ft1900
Nedre Fritzøgt Nedre Fritzøgate 1 , Nedre Fritzøgate 3 3 23 26 DA, Ft1900
Nedre Rosendalsgt Nedre Rosendalsgate 2 , Nedre Rosendalsgate 4 3 21 22 DA, Ft1900
Nedre Torvgt Nedre Torvgate 1 , Nedre Torvgate 3 2 15 17 DA, Ft1900
Nedre Tvergt Nedre Tvergate 2 , Nedre Tvergate 4 2 9 10 DA, Ft1900
Nordre Eidstræde Nordre Eidstræde 2 , Nordre Eidstræde 8 5 32 37 DA, Ft1900
Nygt Nygate 1 , Nygate 2 2 30 34 DA, Ft1900
Olafsgt Olafsgate 2 , Olafsgate 36 14 163 173 DA, Ft1900
Oskarsgt Oskarsgate 1 , Oskarsgate 5 5 12 13 DA, Ft1900
Prindsensgt Prindsensgate 2 , Prindsensgate 33 27 273 289 DA, Ft1900
Romberggt Romberggate 2 , Romberggate 1 3 16 16 DA, Ft1900
Rosendalsgt Rosendalsgate 13d , Rosendalsgate 20 21 185 210 DA, Ft1900
Ryesgt Ryesgate 5 , Ryesgate 26 18 123 131 DA, Ft1900
Schleppegrelsgt Schleppegrelsgate 9 , Schleppegrelsgate 26 16 165 174 DA, Ft1900
Schultzegt Schultzegate 1 , Schultzegate 10 7 28 31 DA, Ft1900
Sigurdsgt Sigurdsgate 1 , Sigurdsgate 20 20 152 171 DA, Ft1900
Skiringsalsgt Skiringsalsgate 4 , Skiringsalsgate 63 24 168 186 DA, Ft1900
Skolegt Skolegate 2 , Skolegate 4 3 16 16 DA, Ft1900
Skolestrædet Skolestrædet 1 , Skolestrædet 14 12 89 106 DA, Ft1900
Skov-Strædet Skov-Strædet 1 , Skov-Strædet 4 3 33 36 DA, Ft1900
Stengt Stengate 1 , Stengaten 10 17 108 111 DA, Ft1900
Storgt Storgate 17 , Storgate 24 37 282 280 DA, Ft1900
Strandgt Strandgate 6 , Strandgate 67 51 400 429 DA, Ft1900
Sverresgt Sverresgate 1 , Sverresgate 21 17 141 157 DA, Ft1900
Søegt Søegate 1 , Søegate 2 2 6 6 DA, Ft1900
Søndre Eidstrædet Søndre Eidstrædet 1 , Søndre Eidstrædet 5 3 13 15 DA, Ft1900
Thorstrands Torv Thorstrands Torv 1 , Thorstrands Torv 8 8 52 50 DA, Ft1900
Tordenskjoldsgt Tordenskjoldsgate 2 , Tordenskjoldsgate 23 20 120 131 DA, Ft1900
Torvet Torvet 1 , Torvet 8a 11 79 79 DA, Ft1900
Treschowsgt Treschows gate 11 , Treschows gate 12 7 70 71 DA, Ft1900
Trygvesgt Trygvesgate 2 , Trygvesgate 19 8 65 78 DA, Ft1900
Tvergt Tvergate 1 , Tvergate 4 4 45 52 DA, Ft1900
Vestregt Vestregate 15 , Vestregate 30 9 64 70 DA, Ft1900
Yttersøgt Yttersøgate 2 , Yttersøgate 12 2 23 25 DA, Ft1900
Øvre Bøgeligt Øvre Bøgeligate 3a , Øvre Bøgeligate 4 20 190 207 DA, Ft1900
Øvre Damsbakke Øvre Damsbakke 1 , Øvre Damsbakke 7 7 64 71 DA, Ft1900
Øvre Fritzøegt Øvre Fritzøegate 1 , Øvre Fritzøegate 4 4 19 20 DA, Ft1900
Øvre Fritzøgt Øvre Fritzøgate 5 , Øvre Fritzøgate 23 36 232 276 DA, Ft1900
Øvre Jægerborgsgt Øvre Jægerborgsgate 1 , Øvre Jægerborgsgate 21 21 207 238 DA, Ft1900
Øvre Stenstrædet Øvre Stenstrædet 1 , Øvre Stenstrædet 9 8 50 49 DA, Ft1900
Øvre Torvgt Øvre Torvgate 1 , Øvre Torvgate 12 8 53 59 DA, Ft1900
Øvregt Øvregate 3 , Øvregate 7 5 33 37 DA, Ft1900