Langesund Geo

Fra hbrgeo

Langesund

185 Langesund

NSD kommnr: 802 NSD : I 1878 ble en del av Bamle (0814) lagt til Langesund (0802) (22 pers.) I 1949 ble en del av Bamle (0814) lagt til Langsund (0802). Folkem.i 1950: ca 140 pers.

Rettar

Ladestadsrett 15.04.1854 Kjøpstadsrett ? []

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 12.05.1877 Sett i kraft frå 01.01.1878 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prop 2/1877 Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1875 0,43
1891 0,88 0,88
1900 0,88 0,88
1910 0,88 0,88
1920 1,31 1,31
1930 1,34 1,34

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1801 516 0,00
1835 528 0,00
1845 627 0,00
1855 753 0,00
1865 916 0,00
1875 1063 0,00
1891 1230 664 566 117,31
1910 1488 811 677 119,79
1930 1909 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert Etter 1910 Protokoll


Kart

Kart over Langesund Kart datert 1885 Amt2 bratsbergs-amt-21 1885.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_bratsbergs-amt-21_1885.jpg,1885