Kristiansund FT

Fra hbrgeo

Kristiansund

368: Kristiansund, Kristiansund Christiansund

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
 • Antall bosteder (1900) 1011
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)13086
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 13313
 • Antall bosteder (1900) 980
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Storgaden - Storgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Ramsaysgade - Storgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
3 Enebogade - Lyshaugen FT1900 DA, Ft1900 0 0
4 Storgaden - Storgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
5 Hjørnet af Øvre og Vestre Almennings Gade - Hjørnet Storgaden og Ramsaygade FT1900 DA, Ft1900 0 0
6 Øvre Gade - Øvre Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
7 Østre Almenningsgade & Stenveien - Storgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
8 Stenveien - Stenveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
9 Bedehusgade - Marstrandsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
10 Øvregade - Øvregade FT1900 DA, Ft1900 0 0
11 Storgaden - Storgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
12 Øvre Gade - Apothekergaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
13 Kirkelandet Kirkealmenningen - Storgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
14 Torvsmuget - Storgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
15 Torvgaden - Lindahls Plads FT1900 DA, Ft1900 0 0
16 Parkveien - Torvgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
17 Parkveien - Nedre Enggade FT1900 DA, Ft1900 0 0
18 Hauggaden - Nedre Enggade FT1900 DA, Ft1900 0 0
19 Haugegaden - Lindahls Plads FT1900 DA, Ft1900 0 0
20 Toldbodbakken & Toldbodsmuget - Toldbodbakken FT1900 DA, Ft1900 0 0
21 Toldbodsmauged - Byfoged Aass FT1900 DA, Ft1900 0 0
22 Vaageveien - Hammeren v/Vaageveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
23 Hauggaden - Vaagebakken (Børsbakken) FT1900 DA, Ft1900 0 0
24 Skolegaden - Hjørnet Skole & Hauge Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
25 Hjørnet af Helsings- og Øv.Enggd - Frithjof Nansens gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
26 Langveien - Skolegaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
27 Hjørnet af Helsingsgd og Øvre Engegade - Præsident Christiesgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
28 Frithjof Nansensgade - Langveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
29 Politimester Bendixens Gade - Hjørnet af Skolegaden og Øvre Enggade FT1900 DA, Ft1900 0 0
30 Lars Guttormsens Gade - Frithjof Nansens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
31 Langveien - Pr. Christies Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
32 Kirkelandet - Frithjof Nansens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
33 F. Nansens Gade - Fridthjof Nansens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
34 Lars Guttormsens Gade - Politimester Bendixens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
35 Vaagebakken - Vaagebakken FT1900 DA, Ft1900 0 0
36 Nordre Parkhaugsgade - Parkhaugen FT1900 DA, Ft1900 0 0
37 Kaptein Bødkers Gade - Kristian Johnsens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
38 Chr. Johnsens Gade - Ivar Aasens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
39 Politimester Bendixens Gade - Langveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
40 Rolighed - Christian Johnsens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
41 Langveien - Langveien & Politim. Bendixens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
42 Kirkelandet - Holmegaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
43 Mtr. No - Mtr No FT1900 DA, Ft1900 0 0
44 Kirkelandet - M. No FT1900 DA, Ft1900 0 0
45 Ole Vigs Gade - Staldbakken FT1900 DA, Ft1900 0 0
46 Bakkegaden - Stalbakken - Ole Wiigs Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
47 Nyveien - Kirkelandet FT1900 DA, Ft1900 0 0
48 Vaagen - Kirkelandet FT1900 DA, Ft1900 0 0
49 Meldalsholmen - Engen FT1900 DA, Ft1900 0 0
50 Matrikulnommer - Indlandet FT1900 DA, Ft1900 0 0
51 Matr.No - Matr.No FT1900 DA, Ft1900 0 0
52 Matr. No - Indlandet FT1900 DA, Ft1900 0 0
53 Matr. No - Indlandet FT1900 DA, Ft1900 0 0
54 Matr. no - Indlandet FT1900 DA, Ft1900 0 0
55 Vikan - Nordlandet FT1900 DA, Ft1900 0 0
56 Smevigen - Nordlandet FT1900 DA, Ft1900 0 0
57 Ellingsens Gade - Erichsens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
58 Nordlandets - Nordlandets FT1900 DA, Ft1900 0 0
59 Nordlandet - Nordlandet FT1900 DA, Ft1900 0 0
60 Nedre Gade - Nordlandet FT1900 DA, Ft1900 0 0
61 Matr. No. - Matr. No. FT1900 DA, Ft1900 0 0
62 Matr. No. - Nordlandet FT1900 DA, Ft1900 0 0
63 Matr. No - Nordlandet FT1900 DA, Ft1900 0 0
64 Nordlandets nedre eller Grunden - Nordlandet nedre FT1900 DA, Ft1900 0 0
65 Bjørnehaugen - Bjørnehaugen FT1900 DA, Ft1900 0 0
66 Gomalandet - Gomalandet FT1900 DA, Ft1900 0 0
67 Gomalandet - Gomalandet FT1900 DA, Ft1900 0 0
68 Gomalandet - Gomalandet FT1900 DA, Ft1900 0 0
69 Meløen - Skorpen FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Slagterigaden - Knutzonsgate DA, Ft1910 637 625
2 Knutzonsgate - Klausenenget DA, Ft1910 431 434
3 Storgaten - Storgaten DA, Ft1910 180 155
4 Øvregate - Stenveien DA, Ft1910 405 348
5 Øvregate - Torvet DA, Ft1910 630 580
6 Apothekergaden - Torvet DA, Ft1910 299 253
7 ved Parkveien - Skolegaten DA, Ft1910 373 382
8 Byfoged Lindals Plads - Vaageveien DA, Ft1910 616 520
9 Langveien - Præsident Christiesgate DA, Ft1910 758 762
10 Pr. Christies gate - Politimester Bendixens gate DA, Ft1910 801 837
11 Politimester Bendiksens gate - Guttormsens gate DA, Ft1910 636 636
12 Skolegaden - Chlausenenget DA, Ft1910 645 660
13 Langveien & Politimeister Bendiksensgate - Politimester Bendiksensgate DA, Ft1910 667 662
14 Børsbakken - Vaagens almenning, Vedalshaugen DA, Ft1910 612 620
15 Meldalshol med Vaagen - Vaagensgate DA, Ft1910 1272 1307
16 Indlandet - Indlandet DA, Ft1910 743 724
17 Skjursviken - Indlandet DA, Ft1910 467 466
18 Vikene - Vikaholmen DA, Ft1910 1071 1059
19 Nedregate - Nedregate DA, Ft1910 556 565
20 Dahlegate - Bjørnehaugen DA, Ft1910 565 567
21 Gomalandet - Nordholmen DA, Ft1910 500 499
22 Gomalandet - Gomalandet DA, Ft1910 449 425

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Apothekergt Apothekergaden , Apothekergaden 5 0 0 DA, Ft1900
Bakkegt - Stalbakken Bakkegaden - Stalbakken , Bakkegaden - Stalbakken 3 0 0 DA, Ft1900
Bedehus Bedehus , Bedehus 2 0 0 DA, Ft1900
Bedehusgt Bedehusgade , Bedehus Gade 14 0 0 DA, Ft1900
Beintnæsset Beintnæsset , Beintnæsset 2 0 0 DA, Ft1900
Bendixensgt Bendixens Gade , Bendixens Gade 5 0 0 DA, Ft1900
Bjørnehaugen Bjørnehaugen , Bjørnehaugen 8 0 0 DA, Ft1900
Breviken Nordl. Breviken Nordl. , Breviken Nordl. 2 0 0 DA, Ft1900
Breviken Nordlandet Breviken Nordlandet , Breviken Nordlandet 2 0 0 DA, Ft1900
Brunsvigen Brunsvigen , Brunsvigen 19 0 0 DA, Ft1900
Byfoged Aasgt Byfoged Aas Gade , Byfoged Aas Gade 3 0 0 DA, Ft1900
Chr. Johnsensgt Chr. Johnsens Gade , Chr. Johnsens Gade 3 0 0 DA, Ft1900
Christian Johnsensgt Christian Johnsens Gade , Christian Johnsens Gade 7 0 0 DA, Ft1900
Dalen Dalen , Dalen 2 0 0 DA, Ft1900
Ellingsensgt Ellingsens Gade , Ellingsens Gade 6 0 0 DA, Ft1900
Enebogt Enebogade , Enebogade 2 0 0 DA, Ft1900
Erichsensgt Erichsens Gade , Erichsens Gade 8 0 0 DA, Ft1900
Forbi Joh. M. Øyens gård Forbi Joh. M. Øyens gård , Forbi Joh. M. Øyens gård 4 0 0 DA, Ft1900
Fosnagt Fosnagaden , Fosnagade 7 0 0 DA, Ft1900
Fr Nansensgt Fr Nansensgade , Fr Nansensgade 2 0 0 DA, Ft1900
Fr. Nansensgt Fr. Nansensgade , Fr. Nansensgade 2 0 0 DA, Ft1900
Frithjof Nansensgt Frithjof Nansens Gade , Frithjof Nansens gade 5 0 0 DA, Ft1900
Gomalandet Gomalandet , Gomalandet 59 0 0 DA, Ft1900
Guttormsensgt Guttormsens Gade , Guttormsens Gade 5 0 0 DA, Ft1900
Haugegt Haugegade , Haugegaden 12 0 0 DA, Ft1900
Hauggt Hauggaden , Hauggaden 17 0 0 DA, Ft1900
Helsingsgt Helsingsgade , Helsingsgade 11 0 0 DA, Ft1900
Henrik Grevesgt Henrik Greves Gade , Henrik Greves Gade 4 0 0 DA, Ft1900
Hjørnet af Skolegt og Øvre Enggt Hjørnet af Skolegaden og Øvre Enggade , Hjørnet af Skolegaden og Øvre Enggade 2 0 0 DA, Ft1900
Hollahaugene Hollahaugene , Hollahaugene 5 0 0 DA, Ft1900
Holmegt Holmegaden , Holmegaden 4 0 0 DA, Ft1900
Indlandet Indlandet , Indlandet 25 0 0 DA, Ft1900
Ivar Aasensgt Ivar Aasens Gade , Ivar Aasens Gade 8 0 0 DA, Ft1900
Kapt. Bødtkersgt Kapt. Bødtkers Gade , Kapt. Bødtkers Gade 2 0 0 DA, Ft1900
Kaptein Bødkersgt Kaptein Bødkers Gade , Kaptein Bødkers Gade 2 0 0 DA, Ft1900
Kirkelandet Kirkelandet , Kirkelandet 12 0 0 DA, Ft1900
Konsul Johnsensgt Konsul Johnsens Gade , Konsul Johnsens Gade 2 0 0 DA, Ft1900
Korsgt Korsgaden , Korsgaden 6 0 0 DA, Ft1900
Kosbølmyren Kosbølmyren , Kosbølmyren 2 0 0 DA, Ft1900
Kristian Johnsensgt Kristian Johnsens Gade , Kristian Johnsens Gade 4 0 0 DA, Ft1900
Langveien Langveien , Langveien 24 0 0 DA, Ft1900
Lars Guttormsensgt Lars Guttormsens Gade , Lars Guttormsens Gade 11 0 0 DA, Ft1900
Lindahls Plads Lindahls Plads , Lindahls Plads 6 0 0 DA, Ft1900
Lyshaugen Lyshaugen , Lyshaugen 4 0 0 DA, Ft1900
M No M No , M No 4 0 0 DA, Ft1900
M. No M. No , M. No 4 0 0 DA, Ft1900
M.No. M.No. , M.No. 4 0 0 DA, Ft1900
Margrethes Fryd Margrethes Fryd , Margrethes Fryd 2 0 0 DA, Ft1900
Marstrandsgt Marstrandsgade , Marstrandsgade 3 0 0 DA, Ft1900
Massastrædet Massastrædet , Massastrædet 9 0 0 DA, Ft1900
Matr. No Matr. No , Matr. No 73 0 0 DA, Ft1900
Matr. No. Matr. No. , Matr. No. 55 0 0 DA, Ft1900
Matr.No Matr.No , Matr.No 38 0 0 DA, Ft1900
Matrikulnommer Matrikulnommer , Matrikulnommer 2 0 0 DA, Ft1900
Meldalsholmen Meldalsholmen , Meldalsholmen 3 0 0 DA, Ft1900
Melkvigen Melkvigen , Melkvigen 3 0 0 DA, Ft1900
Meløen Meløen , Meløen 6 0 0 DA, Ft1900
Mtr No Mtr No 23 , Mtr No 22 2 0 0 DA, Ft1900
Mtr. No Mtr. No , Mtr. No 9 0 0 DA, Ft1900
Nansensgt Nansens Gade , Nansens Gade 3 0 0 DA, Ft1900
Nedre Enggt Nedre Enggade , Nedre Enggade 7 0 0 DA, Ft1900
Nedregt Nedre Gade , Nedre Gade 3 0 0 DA, Ft1900
Nordlandet Nordlandet , Nordlandet 30 0 0 DA, Ft1900
Nordlandet nedre Nordlandet nedre , Nordlandet nedre 7 0 0 DA, Ft1900
Nordlandets Nordlandets , Nordlandets 16 0 0 DA, Ft1900
Nordre Parkhaugsgt Nordre Parkhaugsgade , Nordre Parkhaugsgade 2 0 0 DA, Ft1900
Nyegt Nye Gade , Nye Gade 2 0 0 DA, Ft1900
Nyveien Nyveien , Nyveien 21 0 0 DA, Ft1900
Ole Vigsgt Ole Vigs Gade , Ole Vigs Gade 4 0 0 DA, Ft1900
Ole Wiigsgt Ole Wiigs Gade , Ole Wiigs Gade 4 0 0 DA, Ft1900
Parkhaugen Parkhaugen , Parkhaugen 3 0 0 DA, Ft1900
Parkveien Parkveien , Parkveien 9 0 0 DA, Ft1900
Politimester Bendiksensgt Politimester Bendiksens Gade , Politimester Bendiksens Gade 9 0 0 DA, Ft1900
Politimester Bendixensgt Politimester Bendixens Gade , Politimester Bendixens Gade 11 0 0 DA, Ft1900
Pr.Christesgt Pr.Christes Gade , Pr.Christes Gade 3 0 0 DA, Ft1900
Præsident Christiesgt Præsident Christies Gade , Præsident Christies Gade 13 0 0 DA, Ft1900
Ramsaygt Ramsay Gade , Ramsay Gade 2 0 0 DA, Ft1900
Ramsaysgt Ramsaysgade , Ramsaysgade 4 0 0 DA, Ft1900
Skolegt Skolegaden , Skolegaden 10 0 0 DA, Ft1900
Skorpen Skorpen , Skorpen 8 0 0 DA, Ft1900
Smevigen Smevigen , Smevigen 23 0 0 DA, Ft1900
Staldbakken Staldbakken , Staldbakken 4 0 0 DA, Ft1900
Stenveien Stenveien , Stenveien 13 0 0 DA, Ft1900
Storgt Storgaden , Storgaden 53 0 0 DA, Ft1900
Strand Strand , Strand 2 0 0 DA, Ft1900
Toldbodbakken Toldbodbakken , Toldbodbakken 2 0 0 DA, Ft1900
Torvet Torvet , Torvet 9 0 0 DA, Ft1900
Torvgt Torvgaden , Torvgaden 8 0 0 DA, Ft1900
Torvsmuget Torvsmuget , Torvsmuget 4 0 0 DA, Ft1900
Tripolisgt Tripolis Gade , Tripolis Gade 6 0 0 DA, Ft1900
Vaagebakken Vaagebakken , Vaagebakken 14 0 0 DA, Ft1900
Vaagen Vaagen , Vaagen 12 0 0 DA, Ft1900
Vaageveien Vaageveien , Vaageveien 2 0 0 DA, Ft1900
Wandbasenget Wandbasenget , Wandbasenget 2 0 0 DA, Ft1900
Øvervaagen Øvervaagen , Øvervaagen 5 0 0 DA, Ft1900
Øvre Engegt Øvre Engegade , Øvre Engegade 2 0 0 DA, Ft1900
Øvre Enggt Øvre Enggade , Øvre Enggade 8 0 0 DA, Ft1900
Øvregt Øvre Gade , Øvre Gade 27 0 0 DA, Ft1900
Aasgardvikan Nordl. Aasgardvikan Nordl. , Aasgardvikan Nordl. 3 0 0 DA, Ft1900
Aasgårdvikan Nordl. Aasgårdvikan Nordl. , Aasgårdvikan Nordl. 5 0 0 DA, Ft1900
Aasgaardvikan Nordl. Aasgaardvikan Nordl. , Aasgaardvikan Nordl. 2 0 0 DA, Ft1900
 • Antall gater: 101
 • Antall bosteder (1 utelatt): 934
 • Antall tilstede (1 utelatt): 0

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Apothekergt Apothekergate , Apothekergaden 4 40 41 DA, Ft1900
Bedehusgt Bedehusgaten , Bedehusgaten 14 209 213 DA, Ft1900
Bendiksensgt Bendiksens gate , Bendiksens gate 4 80 81 DA, Ft1900
Bjørnehaugen Bjørnehaugen , Bjørnehaugen 13 83 81 DA, Ft1900
Bjørnehaugsveien Bjørnehaugsveien , Bjørnehaugsveien 7 71 71 DA, Ft1900
Breviken Vikene Breviken Vikene , Breviken Vikene 3 68 64 DA, Ft1900
Brunsvig med Vaagen Brunsvig med Vaagen , Brunsvig med Vaagen 15 132 135 DA, Ft1900
Byfoged Aasgt Byfoged Aasgate , Byfoged Aasgate 6 59 62 DA, Ft1900
Børsbakken Børsbakken , Børsbakken 3 63 51 DA, Ft1900
Capt. Bødkersgt Capt. Bødkersgate , Capt. Bødkersgate 11 196 208 DA, Ft1900
Chlausenenget Chlausenenget , Chlausenenget 6 76 77 DA, Ft1900
Consul Johnsensgt Consul Johnsensgate , Consul Johnsensgate 15 311 311 DA, Ft1900
Consul Kristian Johnsensgt Consul Kristian Johnsensgate , Consul Kristian Johnsensgate 3 65 66 DA, Ft1900
Dahlegt Dahlegaten , Dahlegate 8 72 72 DA, Ft1900
Flyumsmugget Flyumsmugget , Flyumsmugget 3 39 39 DA, Ft1900
Fosna Fosna , Fosna 2 28 31 DA, Ft1900
Fosnabakken Fosnabakken , Fosnabakken 7 92 91 DA, Ft1900
Fosnagt Fosnagate , Fosnagate 7 73 76 DA, Ft1900
Fr. Nansensgt Fr. Nansensgate , Fr. Nansens gate 6 174 180 DA, Ft1900
Frithjof Nansensgt Frithjof Nansensgate , Frithjof Nansens gate 8 136 141 DA, Ft1900
Gammelgt Gammelgate , Gammelgate 3 37 40 DA, Ft1900
Ganger Rolfsgt Ganger Rolfsgate , Ganger Rolfsgate 2 23 27 DA, Ft1900
Gomalandet Gomalandet , Gomalandet 73 815 791 DA, Ft1900
Grendaløkken Grendaløkken , Grendaløkken 2 11 11 DA, Ft1900
Grunden Grunden , Grunden 4 36 35 DA, Ft1900
Guttormsensgt Guttormsens gate , Guttormsens gate 9 167 169 DA, Ft1900
Hallahaugen Hallahaugen , Hallahaugen 6 78 75 DA, Ft1900
Haugegt Haugegaten , Haugegate 27 342 337 DA, Ft1900
Havnegt Havnegaten , Havnegaten 3 19 21 DA, Ft1900
Havnen Havnen , Havnen 3 38 40 DA, Ft1900
Helsingsgt Helsingsgate , Helsingsgate 14 171 176 DA, Ft1900
Henrik Grevesgt Henrik Grevesgate , Henrik Grevesgate 4 69 69 DA, Ft1900
Holmegt Holmegate , Holmegaten 3 28 28 DA, Ft1900
Indlandet Indlandet , Indlandet 89 1021 997 DA, Ft1900
Ivar Aasensgt Ivar Aasensgate , Ivar Aasensgate 5 77 82 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegaten , Kirkegaten 4 80 81 DA, Ft1900
Klausenenget Klausenenget , Klausenenget 2 22 22 DA, Ft1900
Knutzonsgt Knutzonsgate , Knutzonsgate 3 116 108 DA, Ft1900
Korsgt Korsgate , Korsgate 15 289 286 DA, Ft1900
L. Guttormsensgt L. Guttormsens gate , L. Guttormsens gate 2 28 30 DA, Ft1900
Langveien Langveien , Langveien 28 369 376 DA, Ft1900
Langveien, Myren Langveien, Myren , Langveien, Myren 2 21 21 DA, Ft1900
Lars Guttormsensgt Lars Guttormsens gate , Lars Guttormsens gate 6 112 116 DA, Ft1900
Lindahls Plads Lindahls Plads , Lindahls Plads 6 46 28 DA, Ft1900
Lystadberget Lystadberget , Lystadberget 3 34 30 DA, Ft1900
Marstrandsgt Marstrandsgate , Marstrandsgate 9 168 171 DA, Ft1900
Massastrædet Massastrædet , Massastrædet 7 113 115 DA, Ft1900
Meløen Meløen , Meløen 6 66 67 DA, Ft1900
Møregt Møregate , Møregate 15 157 161 DA, Ft1900
Møregt, Nordlandet Møregate, Nordlandet , Møregate, Nordlandet 2 30 31 DA, Ft1900
Nedre Enggt Nedre Enggate , Nedre Enggate 7 68 68 DA, Ft1900
Nedregt Nedregate , Nedregate 54 749 751 DA, Ft1900
Nygt Nygaten , Nygaten 3 39 42 DA, Ft1900
Nyveien Vaagen Nyveien Vaagen , Nyveien Vaagen 2 18 17 DA, Ft1900
Nyveiensgt Nyveiensgate , Nyveiensgate 27 379 386 DA, Ft1900
Ole Vigsgt Ole Vigs gate , Ole Vigs gate 6 70 72 DA, Ft1900
Oma Oma , Oma 19 183 178 DA, Ft1900
Parkhaugen Parkhaugen , Parkhaugen 5 119 118 DA, Ft1900
Parkveien Parkveien , Parkveien 5 85 88 DA, Ft1900
Politim. Bendiksensgt Politim. Bendiksens gate , Politim. Bendiksensgate 6 111 117 DA, Ft1900
Politimeister Bendiksensgt Politimeister Bendiksensgate , Politimeister Bendiksensgate 5 121 119 DA, Ft1900
Politimester Bendiksensgt Politimester Bendiksens gate , Politimester Bendiksensgate 3 50 49 DA, Ft1900
Pr. Christiesgt Pr. Christies gate , Pr. Christies gate 5 146 152 DA, Ft1900
President Christiesgt President Christies gate , President Christies gate 3 58 59 DA, Ft1900
Præsident Christiesgt Præsident Christiesgate , Præsident Christies gate 6 89 93 DA, Ft1900
Ramsaygt Ramsaygate , Ramsaygate 5 95 93 DA, Ft1900
Ramsaysgt Ramsaysgate , Ramsaysgate 3 63 63 DA, Ft1900
Roligheden Roligheden , Roligheden 2 30 28 DA, Ft1900
Schaaningsgt Schaaningsgate , Schaaningsgate 3 81 80 DA, Ft1900
Skinfeldalen Skinfeldalen , Skinfeldalen 6 46 47 DA, Ft1900
Skjursviken Skjursviken , Skjursviken 14 110 112 DA, Ft1900
Skolegt Skolegaten , Skolegaden 15 194 195 DA, Ft1900
Skorpen Skorpen , Skorpen 8 50 52 DA, Ft1900
Slagterigt Slagterigaden , Slagterigaden 2 31 31 DA, Ft1900
Slagteriveien Slagteriveien , Slagteriveien 3 46 47 DA, Ft1900
Smedvigen Smedvigen , Smedvigen 2 8 8 DA, Ft1900
Smeviken Smeviken , Smeviken 17 235 232 DA, Ft1900
Stalbakken Stalbakken , Stalbakken 4 121 130 DA, Ft1900
Stenveien Stenveien , Stenveien 9 73 43 DA, Ft1900
Storgt Storgaden , Storgaden 57 794 741 DA, Ft1900
Toldbodbakken Toldbodbakken , Toldbodbakken 3 51 40 DA, Ft1900
Toldbodsmuget Toldbodsmuget , Toldbodsmuget 4 131 51 DA, Ft1900
Torvet Torvet , Torvet 9 126 87 DA, Ft1900
Torvgt Torvgaten , Torvgaden 8 83 80 DA, Ft1900
Torvsmuget Torvsmuget , Torvsmuget 3 59 24 DA, Ft1900
Vandammene Vandammene , Vandammene 3 48 48 DA, Ft1900
Vangengt Vangengate , Vangengate 2 32 30 DA, Ft1900
ved Parkveien ved Parkveien , ved Parkveien 3 37 42 DA, Ft1900
Vedalshaugen Vedalshaugen , Vedalshaugen 3 67 78 DA, Ft1900
Vikene Vikene , Vikene 3 30 33 DA, Ft1900
Vaagebakken Vaagebakken , Vaagebakken 14 176 180 DA, Ft1900
Vaagensgt Vaagensgate , Vaagensgate 6 75 77 DA, Ft1900
Vaageveien Vaageveien , Vaageveien 2 19 13 DA, Ft1900
Øvervaagensgt Øvervaagensgate , Øvervaagensgate 11 134 139 DA, Ft1900
Øvre Enggt Øvre Enggate , Øvre Enggate 10 148 153 DA, Ft1900
Øvregt Øvregate , Øvregate 25 334 320 DA, Ft1900
Aasgarvikene Aasgarvikene , Aasgarvikene 2 26 26 DA, Ft1900