Kragero Geo

Fra hbrgeo

Kragerø

187 Kragero

NSD kommnr: 801 NSD : Opprettet i 1838. I 1960 ble Kragerø (0801), Skåtøy herred (0815) og Sannidal herred (0816) slått sammen til et herred med navnet Kragreø (0815).

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 16.01.1666 [1]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 03.03.1860 Sett i kraft frå 01.01.1861 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prop 14/1860 Kunngjort Lov

Grenseutviding ved lov av 03.05.1890 Sett i kraft frå (01.01.1891) Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prop 18/1890 Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 1,17 1,17
1900 1,17 1,17
1910 1,17 1,17
1920 1,13 1,13
1930 1,13 1,13

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1801 1285 0,00
1835 1616 0,00
1845 2740 0,00
1855 3233 0,00
1865 4089 0,00
1875 4669 0,00
1891 5492 3052 2440 125,08
1910 4621 2640 1981 133,27
1930 4314 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert Etter 1928 Protokoll


Kart

Kart over Kragero Kart datert 1889 Amt2 bratsberg-amt-24 1889.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_bratsberg-amt-24_1889.jpg,1889

Kart datert 1930 Q34Kragero.tif.jpg