Kopervik Geo

Fra hbrgeo

Kopervik

272 Kopervik

NSD kommnr: 1105 NSD : Utskilt som ladested ved Lov fra 3/3-18669 fra Avaldsnes (Augvaldsnæs) (1147).

Rettar

Ladestadsrett 14.03.1866? Kjøpstadsrett ? []

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0,36 0,36
1900 0,36 0,36
1910 0,36 0,36
1920 0,36 0,36
1930 0,36 0,36

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1875 817 0,00
1891 791 454 337 134,72
1910 1427 776 651 119,20
1930 1681 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert Protokoll