Kopervik FT

Fra hbrgeo

Kopervik

272: Kopervik, Kopervik

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
 • Antall bosteder (1900) 169
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)1463
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 1405
 • Antall bosteder (1900) 223
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
!! - Hoved FT1900 DA, Ft1900 0 0
1 - FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Hovedg - FT1900 DA, Ft1900 0 0
24 - FT1900 DA, Ft1900 0 0
002 01 - FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Hovedgaten - Hovedgaten DA, Ft1910 530 535
2 Apothekergaten - ved havnen DA, Ft1910 564 586
3 Brogaten - Nordgaten DA, Ft1910 311 342

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Hoved Hoved , Hoved 17 0 0 DA, Ft1900
Kaien Kaien , Kaien 2 0 0 DA, Ft1900
 • Antall gater: 2
 • Antall bosteder (1 utelatt): 19
 • Antall tilstede (1 utelatt): 0

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
!! !! , !! 2 5 5 DA, Ft1900
Anna Eegsgt Anna Eegs gate , Anna Eegs gate 10 82 84 DA, Ft1900
Apotekergt Apotekergaten , Apotekergaden 2 18 14 DA, Ft1900
Apothekergt Apothekergaten , Apothekergaten 4 21 21 DA, Ft1900
Bredalmenningen Bredalmenningen , Bredalmenningen 4 12 14 DA, Ft1900
Brogt Brogaden , Brogaten 10 81 88 DA, Ft1900
Hovedgt Hovedgaten , Hovedgaten 77 498 514 DA, Ft1900
Kaien Kaien , Kaien 3 39 28 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegaden , Kirkegaten 5 38 41 DA, Ft1900
Nansensgt Nansens gate , Nansens gate 6 40 47 DA, Ft1900
Nygt Nygaten , Nygaten 6 59 62 DA, Ft1900
Ole Larsensgt Ole Larsens gate , Ole Larsens gate 2 22 22 DA, Ft1900
Sjøgt Sjøgaten , Sjøgaten 10 94 102 DA, Ft1900
Skolegt Skolegaden , Skolegaden 7 49 48 DA, Ft1900
Stangelandsgt Stangelands gate , Stangelandsgaten 3 24 26 DA, Ft1900
Stangelandsvaag Stangelandsvaag , Stangelandsvaag 2 8 9 DA, Ft1900
Strandgt Strandgaden , Strandgaten 9 34 39 DA, Ft1900
Søregt Søregaten , Søregaten 7 28 28 DA, Ft1900
Torvet Torvet , Torvet 5 14 15 DA, Ft1900
Træborg Træborg , Træborg 4 23 23 DA, Ft1900
Ved havnen Ved havnen , Ved havnen 15 64 68 DA, Ft1900