Kongsvinger Geo

Fra hbrgeo

Kongsvinger

69 Kongsvinger

NSD kommnr: 402 NSD : Utskilt som kjøpsted ved Lov fra 15/4-1854 fra Vinger herred (0421). I 1876 ble en del av Vinger (0421) lagt til Kongsvinger (0402) (209 pers.).

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 15.04.1854 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/5b2713a3af8def1de29adbfdbf820b64?index=0#395 [1]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 05.05.1875 Sett i kraft frå 01.01.1876 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prop 4/1875 Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0,8 0,72
1900 0,8 0,72
1910 0,8 0,72
1920 0,8 0,72
1930 0,89 0,79

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1855 472 0,00
1865 990 0,00
1875 941 0,00
1891 1308 733 575 127,48
1910 1624 903 721 125,24
1930 1998 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert Før 1865 Protokoll


Kart

Kart over Kongsvinger Kart datert 1757 Amt2 hedemarkens-amt-11b 1757.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_hedemarkens-amt-11b_1757.jpg,1757

Kart datert 1910 Amt2 hedemarkens-amt-57 1910.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_hedemarkens-amt-57_1910.jpg,1910