Kongsvinger FT

Fra hbrgeo

Kongsvinger

69: Kongsvinger, Kongsvinger

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)1524
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 1500
 • Antall bosteder (1900) 165
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)1622
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 1624
 • Antall bosteder (1900) 181
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Nygade - Kirkegade FT1900 DA, Ft1900 842 850
2 Møllen i Glommen - Ny-Storgade FT1900 DA, Ft1900 212 225
3 Glommengade - Glommengade FT1900 DA, Ft1900 446 449

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Kirkegate - Juellsgate DA, Ft1910 844 863
2 Ny-Storgate - Langgate DA, Ft1910 265 259
3 Glommengaten - Engensgate DA, Ft1910 515 500

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Brogt Brogade , Brogade 10 115 128 DA, Ft1900
Digerudligt Digerudligade , Digerudligade 2 11 11 DA, Ft1900
Elvegt Elvegade , Elvegade 9 73 73 DA, Ft1900
Fængselsveien Fængselsveien , Fængselsveien 2 13 16 DA, Ft1900
Fæstningsgt Fæstningsgade , Fæstningsgade 5 30 32 DA, Ft1900
Glommengt Glommengade , Glommengade 29 225 223 DA, Ft1900
Grænsegt Grænsegade , Grænsegade 2 12 12 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegade , Kirkegade 6 76 74 DA, Ft1900
Kirkestrædet Kirkestrædet , Kirkestrædet 2 14 16 DA, Ft1900
Løkkegt Løkkegade , Løkkegade 13 183 183 DA, Ft1900
Ny Storgt Ny Storgade , Ny Storgade 12 133 138 DA, Ft1900
Nygt Nygade , Nygade 10 64 64 DA, Ft1900
Ny-Storgt Ny-Storgade , Ny-Storgade 4 24 24 DA, Ft1900
Oskarsgt Oskarsgade , Oskarsgade 5 32 34 DA, Ft1900
Storgt Storgade , Storgade 13 117 121 DA, Ft1900
Torvgt Torvgade , Torvgade 9 96 95 DA, Ft1900
Tvergt Tvergade , Tvergade 6 140 142 DA, Ft1900
Vestregt Vestregade , Vestregade 10 71 72 DA, Ft1900
Voldgt Voldgade , Voldgade 4 18 18 DA, Ft1900
 • Antall gater: 19
 • Antall bosteder (1 utelatt): 153
 • Antall tilstede (1 utelatt): 1447

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Brogt Brogate 2a , Brogate 19 17 151 151 DA, Ft1900
Digerudligt Digerudligaten 10 , Digerudligaten 27 2 12 12 DA, Ft1900
Elvegt Elvegate 1 , Elvegate 13 11 44 46 DA, Ft1900
Fængselsveien Fængselsveien 1 , Fængselsveien 3 3 22 22 DA, Ft1900
Fæstningsgt Fæstningsgate 4 , Fæstningsgate 8 4 24 23 DA, Ft1900
Glommengt Glommengaten 1 , Glommengaten 22 29 218 196 DA, Ft1900
Grænsegt Grænsegate 1 , Grænsegate 2 2 7 9 DA, Ft1900
Jernbanegt Jernbanegaten 1 , Jernbanegaten 2 2 15 16 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegate 1 , Kirkegate 8 6 63 63 DA, Ft1900
Kirkestrædet Kirkestrædet 1 , Kirkestrædet 2 2 14 14 DA, Ft1900
Kurudligt Kurudligaten 1 , Kurudligaten 12 3 13 13 DA, Ft1900
Langgt Langgate 7 , Langgate 35 2 21 20 DA, Ft1900
Lille Tomtegt Lille Tomtegaten 7 , Lille Tomtegaten 5 2 19 22 DA, Ft1900
Løkkegt Løkkegate 1 , Løkkegate 13 13 128 134 DA, Ft1900
Nygt Nygate 1 , Nygate 14 10 80 81 DA, Ft1900
Nystorgt Nystorgate 2 , Nystorgate 13 11 125 126 DA, Ft1900
Ny-Storgt Ny-Storgate 11 , Ny-Storgate 14 5 48 40 DA, Ft1900
Oskarsgt Oskarsgate 2 , Oskarsgate 8 5 35 39 DA, Ft1900
Skovveien Skovveien 10 , Skovveien 19 2 14 14 DA, Ft1900
Storgt Storgate 1 , Storgate 17 13 161 167 DA, Ft1900
Torvgt Torvgate 1 , Torvgate 9 9 89 91 DA, Ft1900
Tvergt Tvergaten 1 , Tvergaten 2 8 118 118 DA, Ft1900
Vestregt Vestregate 1 , Vestregate 9 8 50 53 DA, Ft1900
Voldgt Voldgate 1 , Voldgate 4 4 24 24 DA, Ft1900