Kongsberg Geo

Fra hbrgeo

Kongsberg

153 Kongsberg

NSD kommnr: 604 NSD : Kjøpstad i 1624.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 1624/1735/1802? []

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 2,5512
1875 2,55
1891 63,08 61,98
1900 63,08 61,98
1910 66,2 65,1
1920 64,14 63,04
1930 64,22 63,12

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1801 6811 0,00
1835 3540 0,00
1845 4136 0,00
1855 4417 0,00
1865 5011 0,00
1875 4357 0,00
1891 5291 2794 2497 111,89
1910 6132 3160 2972 106,33
1920 7232 0,00
1930 7274 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert Etter 1910 Protokoll


Kart

Kart over Kongsberg Kart datert 1884 Amt2 buskerud-amt-27 1884.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_buskerud-amt-27_1884.jpg,1884

Kart datert 1904 Amt2 buskerud-amt-36 1904.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_buskerud-amt-36_1904.jpg,1904