Kongsberg FT

Fra hbrgeo

Kongsberg

153: Kongsberg, Kongsberg

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
 • Antall bosteder (1900) 1345
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)6040
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 6129
 • Antall bosteder (1900) 890
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Kirkegaden - Torvet FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Lille Kirkegade - Møllergaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
3 Myntegaden - Myntegd FT1900 DA, Ft1900 0 0
4 Hougene (Karl Ulleber) - Hougene FT1900 DA, Ft1900 0 0
5 Marsovngaden - 7 Tvergd. fra Kirken FT1900 DA, Ft1900 0 0
6 Sandsværmoen - Rogstadbakken FT1900 DA, Ft1900 0 0
7 Scheidemannshaugen - Gjedetorvet FT1900 DA, Ft1900 0 0
8 Korpmoen - Korpmoen FT1900 DA, Ft1900 0 0
9 Postebrumoen - Krudthusmoen FT1900 DA, Ft1900 0 0
10 Postebromoen - Postebromoen FT1900 DA, Ft1900 0 0
11 Kvarthusdalen - Lillehaavet FT1900 DA, Ft1900 0 0
12 Bikjend - Kjennerudgrænden FT1900 DA, Ft1900 0 0
13 Viungsdalen - Trollerudmoen FT1900 DA, Ft1900 0 0
14 Ekermogaden - Ekermogaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
15 Ekermoen - Ekermoen FT1900 DA, Ft1900 0 0
16 2-a Baggade fra Ekermogd - Ekermogaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
17 Stiksrudgd - Skolegaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
18 Schwabemoen - Aaslandgd FT1900 DA, Ft1900 0 0
19 Bævergrænden - Spiten FT1900 DA, Ft1900 0 0
20 Sulusaasen - Rødmyr (Kampestad) FT1900 DA, Ft1900 0 0
21 Glittre - ved Kjennerudvandet FT1900 DA, Ft1900 0 0
22 Gamlegrænden - Stranden FT1900 DA, Ft1900 0 0
23 Gamsrudgrænden - Glitre FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Saggrænden, Krudtmakerboligen - !! DA, Ft1910 452 411
002a Rogstadbakken - Sandsværmoen* DA, Ft1910 407 410
002b Sandsværmoen* - Korpemoen DA, Ft1910 446 447
002c Korpemoen* - Kirkegaardsveien* DA, Ft1910 379 386
3 Boecks* - Hyttegaten DA, Ft1910 507 507
4 !! - Peckelsgate DA, Ft1910 704 673
5 Nordmoen - Postebromoen DA, Ft1910 384 389
006a Stigerløkken - Tangen DA, Ft1910 253 271
006b Drammensveien - Langekjend DA, Ft1910 633 627
007a Storgaten - Stixrudgate DA, Ft1910 634 593
007b Dyremyrgate - Nymoens Torv DA, Ft1910 558 548
008a Storgate - Ekermoen DA, Ft1910 435 430
008b Ekermogade - Mønsterpladsen DA, Ft1910 337 348

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
2-a Baggt fra Ekermogd 2-a Baggade fra Ekermogd , 2-a Baggade fra Ekermogd 3 0 0 DA, Ft1900
2de Tvergt fra Kirken 2de Tvergd fra Kirken , 2de Tvergd fra Kirken 2 0 0 DA, Ft1900
3 Tverg fra Ekermogt 3 Tverg fra Ekermogade , 3 Tverg fra Ekermogade 2 0 0 DA, Ft1900
3 Tvergd. fra Ekermogt 3 Tvergd. fra Ekermogaden , 3 Tvergd. fra Ekermogaden 2 0 0 DA, Ft1900
3 Tvergt fra Ekermogt 3 Tvergd fra Ekermogd , 3 Tvergd. fra Ekermogd. 4 0 0 DA, Ft1900
4 Tvergt fra Kirken 4 Tvergd fra Kirken , 4 Tvergd fra Kirken 4 0 0 DA, Ft1900
5te Tvergt fra Kirken 5te Tvergd fra Kirken , 5te Tvergd fra Kirken 5 0 0 DA, Ft1900
6te Tvergt fra Kirken 6te Tvergd fra Kirken , 6te Tvergd fra Kirken 9 0 0 DA, Ft1900
7 Tvergt fra Kirken 7 Tvergd. fra Kirken , 7 Tvergd. fra Kirken 7 0 0 DA, Ft1900
Bergsbakken Bergsbakken , Bergsbakken 7 0 0 DA, Ft1900
Bergsbakkene Bergsbakkene , Bergsbakkene 5 0 0 DA, Ft1900
Bikjend Bikjend , Bikjend 4 0 0 DA, Ft1900
Bussedalen Bussedalen , Bussedalen 8 0 0 DA, Ft1900
Bussedalens Baggt Bussedalens Baggade , Bussedalens Baggade 4 0 0 DA, Ft1900
Bævergrænden Bævergrænden , Bævergrænden 42 0 0 DA, Ft1900
Deildok Deildok , Deildok 4 0 0 DA, Ft1900
Drammensveien Drammensveien , Drammensveien 11 0 0 DA, Ft1900
Dyremyr Dyremyr , Dyremyr 2 0 0 DA, Ft1900
Ekermoen Ekermoen , Ekermoen 31 0 0 DA, Ft1900
Ekermogt Ekermogaden , Ekermogaden 40 0 0 DA, Ft1900
Felberedermoen Felberedermoen , Felberedermoen 4 0 0 DA, Ft1900
Fjerdingstadgrænden Fjerdingstadgrænden , Fjerdingstadgrænden 19 0 0 DA, Ft1900
Flaaren Flaaren , Flaaren 3 0 0 DA, Ft1900
Fusentasbakken Fusentasbakken , Fusentasbakken 2 0 0 DA, Ft1900
Gamlebrobakken Gamlebrobakken , Gamlebrobakken 3 0 0 DA, Ft1900
Gamlegrænden Gamlegrænden , Gamlegrænden 78 0 0 DA, Ft1900
Gamlegrændåsen Gamlegrændåsen , Gamlegrændåsen 9 0 0 DA, Ft1900
Gamlegrændaasen Gamlegrændaasen , Gamlegrændaasen 21 0 0 DA, Ft1900
Gamsrudgrænden Gamsrudgrænden , Gamsrudgrænden 7 0 0 DA, Ft1900
Gjedetorvet Gjedetorvet , Gjedetorvet 11 0 0 DA, Ft1900
Glitre Glitre , Glitre 15 0 0 DA, Ft1900
Glittre Glittre , Glittre 16 0 0 DA, Ft1900
Granhvilen Granhvilen , Granhvilen 5 0 0 DA, Ft1900
Haugene Haugene , Haugene 10 0 0 DA, Ft1900
Hausgabelaasen Hausgabelaasen , Hausgabelaasen 7 0 0 DA, Ft1900
Hyttegt Hyttegaden , Hyttegaden 28 0 0 DA, Ft1900
Håvet Håvet , Håvet 2 0 0 DA, Ft1900
Haavet Haavet , Haavet 14 0 0 DA, Ft1900
Jondalsgrænden Jondalsgrænden , Jondalsgrænden 7 0 0 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegaden , Kirkegaden 19 0 0 DA, Ft1900
Kjennerudgrænden Kjennerudgrænden , Kjennerudgrænden 12 0 0 DA, Ft1900
Kløftebakken Kløftebakken , Kløftebakken 4 0 0 DA, Ft1900
Korpemoen Korpemoen , Korpemoen 5 0 0 DA, Ft1900
Korpmoen Korpmoen , Korpmoen 22 0 0 DA, Ft1900
Kragebakkene Kragebakkene , Kragebakkene 15 0 0 DA, Ft1900
Krakebakken Krakebakken , Krakebakken 17 0 0 DA, Ft1900
Krudthusmoen Krudthusmoen , Krudthusmoen 6 0 0 DA, Ft1900
Krudtmølledalen Krudtmølledalen , Krudtmølledalen 2 0 0 DA, Ft1900
Lia Lia , Lia 3 0 0 DA, Ft1900
Lille Kirkegt Lille Kirkegd , Lille Kirkegd 9 0 0 DA, Ft1900
Lillehaavet Lillehaavet , Lillehaavet 10 0 0 DA, Ft1900
Magasingangen Magasingangen , Magasingangen 2 0 0 DA, Ft1900
Marsovngt Marsovngaden , Marsovngaden 17 0 0 DA, Ft1900
Myntegt Myntegaden , Myntegd 17 0 0 DA, Ft1900
Møllergt Møllergaden , Møllergaden 20 0 0 DA, Ft1900
Mønsterpladsen Mønsterpladsen , Mønsterpladsen 46 0 0 DA, Ft1900
Nm. 1st bagt fra Ekermogt Nm. 1st bagd. fra Ekermogd , Nm. 1st bagd. fra Ekermogd 3 0 0 DA, Ft1900
Nm.1 baggt fra Ekermogd Nm.1 baggade fra Ekermogd , Nm.1 baggade fra Ekermogd 2 0 0 DA, Ft1900
Nordmoen Nordmoen , Nordmoen 27 0 0 DA, Ft1900
Normagergangen Normagergangen , Normagergangen 2 0 0 DA, Ft1900
Nymoens - Torv Nymoens - Torv , Nymoens - Torv 8 0 0 DA, Ft1900
Nymoens Skrågt Nymoens Skrågade , Nymoens Skrågade 3 0 0 DA, Ft1900
Nymoens Skraagt Nymoens Skraagade , Nymoens Skraagade 2 0 0 DA, Ft1900
Nymoens Torv Nymoens Torv , Nymoens Torv 7 0 0 DA, Ft1900
Naalmagergangen Naalmagergangen , Naalmagergangen 3 0 0 DA, Ft1900
Postbromoen Postbromoen , Postbromoen 14 0 0 DA, Ft1900
Postebromoen Postebromoen , Postebromoen 22 0 0 DA, Ft1900
Postebrumoen Postebrumoen , Postebrumoen 13 0 0 DA, Ft1900
Præsteløkken Præsteløkken , Præsteløkken 2 0 0 DA, Ft1900
Rogstadbakken Rogstadbakken , Rogstadbakken 9 0 0 DA, Ft1900
Rødmyr Rødmyr , Rødmyr 17 0 0 DA, Ft1900
Saggrænden Saggrænden , Saggrænden 19 0 0 DA, Ft1900
Sandsværmoen Sandsværmoen , Sandsværmoen 76 0 0 DA, Ft1900
Scheidemannshaugen Scheidemannshaugen , Scheidemannshaugen 5 0 0 DA, Ft1900
Schvabemoen Schvabemoen , Schvabemoen 2 0 0 DA, Ft1900
Schwabemoen Schwabemoen , Schwabemoen 13 0 0 DA, Ft1900
Sellikbroen Sellikbroen , Sellikbroen 4 0 0 DA, Ft1900
Sellikdalen Sellikdalen , Sellikdalen 5 0 0 DA, Ft1900
Skinnerbergene Skinnerbergene , Skinnerbergene 21 0 0 DA, Ft1900
Skinnerberget Skinnerberget , Skinnerberget 6 0 0 DA, Ft1900
Skolegt Skolegaden , Skolegaden 7 0 0 DA, Ft1900
Skydebanen Skydebanen , Skydebanen 19 0 0 DA, Ft1900
Skytterbanen Skytterbanen , Skytterbanen 14 0 0 DA, Ft1900
Smaabroerne Smaabroerne , Smaabroerne 5 0 0 DA, Ft1900
Småhellebæk Småhellebæk , Småhellebæk 2 0 0 DA, Ft1900
Smaahellebæk Smaahellebæk , Smaahellebæk 9 0 0 DA, Ft1900
Spiten Spiten , Spiten 7 0 0 DA, Ft1900
Steglet Steglet , Steglet 11 0 0 DA, Ft1900
Steglet %Svartaas% Steglet %Svartaas% , Steglet %Svartaas% 3 0 0 DA, Ft1900
Stengelsrudgrænden Stengelsrudgrænden , Stengelsrudgrænden 7 0 0 DA, Ft1900
Stertebakke Stertebakke , Stertebakke 11 0 0 DA, Ft1900
Stertebakken Stertebakken , Stertebakken 5 0 0 DA, Ft1900
Stiksrudgt Stiksrudgd , Stiksrudgd 19 0 0 DA, Ft1900
Storaasen Storaasen , Storaasen 13 0 0 DA, Ft1900
Stranden Stranden , Stranden 5 0 0 DA, Ft1900
Sulusaasen Sulusaasen , Sulusaasen 21 0 0 DA, Ft1900
Svartaas Svartaas , Svartaas 16 0 0 DA, Ft1900
Svinegroben Svinegroben , Svinegroben 8 0 0 DA, Ft1900
Svinegropen Svinegropen , Svinegropen 2 0 0 DA, Ft1900
Teatrumsgt Teatrumsgaden , Teatrumsgaden 14 0 0 DA, Ft1900
Torvet Torvet , Torvet 9 0 0 DA, Ft1900
Torvstrædet Torvstrædet , Torvstrædet 2 0 0 DA, Ft1900
Trollerudmoen Trollerudmoen , Trollerudmoen 19 0 0 DA, Ft1900
ved Fjerdingstad ved Fjerdingstad , ved Fjerdingstad 3 0 0 DA, Ft1900
Ved Gamsrud Ved Gamsrud , Ved Gamsrud 3 0 0 DA, Ft1900
Ved Hertug Ulriks Pukværk Ved Hertug Ulriks Pukværk , Ved Hertug Ulriks Pukværk 2 0 0 DA, Ft1900
ved Kampestad ved Kampestad , ved Kampestad 2 0 0 DA, Ft1900
ved Kjennerudvandet ved Kjennerudvandet , ved Kjennerudvandet 5 0 0 DA, Ft1900
ved Krakebakken ved Krakebakken , ved Krakebakken 3 0 0 DA, Ft1900
Ved Kronene Ved Kronene , Ved Kronene 6 0 0 DA, Ft1900
Ved Krudtmøllen Ved Krudtmøllen , Ved Krudtmøllen 9 0 0 DA, Ft1900
ved Langekjend ved Langekjend , ved Langekjend 5 0 0 DA, Ft1900
ved Lia ved Lia , Ved Lia 6 0 0 DA, Ft1900
Ved Sellikbroen Ved Sellikbroen , ved Sellikbroen 4 0 0 DA, Ft1900
Ved Spiten Ved Spiten , Ved Spiten 6 0 0 DA, Ft1900
Ved Trondhjemmertjern Ved Trondhjemmertjern , Ved Trondhjemmertjern 3 0 0 DA, Ft1900
Viungsdalen Viungsdalen , Viungsdalen 11 0 0 DA, Ft1900
Vaabenfabrikken Vaabenfabrikken , Vaabenfabrikken 2 0 0 DA, Ft1900
Aaslandgt Aaslandgaden , Aaslandgd 14 0 0 DA, Ft1900
Aaslandgt %Stiksrudgd% Aaslandgaden %Stiksrudgd% , Aaslandgaden %Stiksrudgd% 2 0 0 DA, Ft1900
 • Antall gater: 120
 • Antall bosteder (1 utelatt): 1282
 • Antall tilstede (1 utelatt): 0

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
!! !! , !! 21 112 112 DA, Ft1900
17de Maigt 17de Maigate 395 , 17de Maigate 393 3 41 42 DA, Ft1900
Abelsgt Abelsgate 471 , Abelsgate 483 3 32 32 DA, Ft1900
Bergsbakken* Bergsbakken* 540 , Bergsbakken* 239b 14 92 92 DA, Ft1900
Bikjend Bikjend 571 , Bikjend 570 2 19 19 DA, Ft1900
Bombakkene Bombakkene 632a , Bombakkene 641 6 27 28 DA, Ft1900
Bombakkene %Gamle Drammenv.% Bombakkene %Gamle Drammenv.% 635 , Bombakkene %Gamle Drammenv.% 638 2 8 9 DA, Ft1900
Brynsplads Brynsplads 612 , Brynsplads 615a 2 8 11 DA, Ft1900
Bussedalen Bussedalen 27 , Bussedalen 19 2 4 4 DA, Ft1900
Bussedalen* Bussedalen* 20 , Bussedalen* 21a 2 20 20 DA, Ft1900
Bæver Bæver 604a , Bæver 604 3 14 15 DA, Ft1900
Chr. 4desgt Chr. 4desgate 97 , Chr. 4des gate 32 3 20 20 DA, Ft1900
Chr. 4desgt* Chr. 4desgate* 96 , Chr. 4des gate* 95 2 19 15 DA, Ft1900
Deichmansgt Deichmansgate 413b , Deichmansgate 410 5 33 34 DA, Ft1900
Dildok Dildok 567 , Dildok 568 2 2 3 DA, Ft1900
Dokka Dokka 580 , Dokka 582 2 15 15 DA, Ft1900
Drammensveien Drammensveien 657c , Drammensveien 29 177 179 DA, Ft1900
Dyremyrgt Dyremyrgate 409b , Dyremyrgate 5 105 88 DA, Ft1900
Ekermoen Ekermoen 311b , Ekermoen 345 44 268 276 DA, Ft1900
Ekermogt Ekermogate 311 , Ekermogade 369b 7 49 51 DA, Ft1900
Fjerdingstadgrænden Fjerdingstadgrænden 642 , Fjerdingstadgrænden 654 9 52 52 DA, Ft1900
Gamlegrænden Gamlegrænden 518 , Gamlegrænden 512 57 350 349 DA, Ft1900
Gamlegrændaasen Gamlegrændaasen , Gamlegrændaasen 4 22 23 DA, Ft1900
Glabak Glabak 443 , Glabak 449 13 76 76 DA, Ft1900
Gomsrud Gomsrud 499b , Gomsrud 7 26 28 DA, Ft1900
Hanstensgt Hanstensgate 226 , Hanstensgate 252d 2 16 17 DA, Ft1900
Hanstensgt* Hanstensgate* 226g , Hanstensgate* 261 5 33 33 DA, Ft1900
Herman Fossgt Herman Fossgate 427 , Herman Fossgate 430b 7 54 55 DA, Ft1900
Hjartsgt Hjartsgate 134d , Hjartsgate 136 3 32 32 DA, Ft1900
Hyttegt Hyttegate 90 , Hyttegaten 83 5 57 57 DA, Ft1900
Hyttegt* Hyttegate* 91 , Hyttegaten* 84 6 33 33 DA, Ft1900
Haavet* Haavet* 534 , Haavet* 538 18 128 129 DA, Ft1900
Kapermoen Kapermoen 672a , Kapermoen 671a 3 17 17 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegate 2 , Kirkegaten 18 7 73 76 DA, Ft1900
Kirkegt* Kirkegate* 23 , Kirkegaden* 25 3 21 22 DA, Ft1900
Kirkegaardsveien Kirkegaardsveien 252 , Kirkegaardsveien 161b 12 80 78 DA, Ft1900
Kirkegaardsveien* Kirkegaardsveien* 226d , Kirkegaardsveien* 222k 25 122 129 DA, Ft1900
Kjennerud Kjennerud 588b , Kjennerud 588 2 8 9 DA, Ft1900
Kluftebakken* Kluftebakken* 226i , Kluftebakken* 222 4 27 26 DA, Ft1900
Korpemoen Korpemoen 249 , Korpemoen 250 2 24 22 DA, Ft1900
Korpemoen* Korpemoen* 234 , Korpemoen* 233a 8 83 85 DA, Ft1900
Korpemogt* Korpemogate* 238 , Korpemogate* 237 2 16 16 DA, Ft1900
Kristian Augustgt Kristian Augustgate 425 , Kristian Augustgate 401 4 32 25 DA, Ft1900
Krogsbakken Krogsbakken 638b , Krogsbakken 638 2 9 12 DA, Ft1900
Krudthusmoen Krudthusmoen 281b , Krudthusmoen 293 19 124 125 DA, Ft1900
Lia Lia 598a , Lia 598d 5 22 23 DA, Ft1900
Lille Kirkegt Lille Kirkegate 30 , Lille Kirkegate 38b 4 20 21 DA, Ft1900
Lindteigen Lindteigen 618 , Lindteigen 617 2 13 14 DA, Ft1900
Massovengt Massovengate 43 , Massovengate 141b 9 59 55 DA, Ft1900
Meynsgt* Meynsgate* 194b , Meynsgate* 195 3 17 17 DA, Ft1900
Myntegt Myntegaten 58 , Myntegate 60a 5 53 56 DA, Ft1900
Myntegt* Myntegate* 59a , Myntegate* 50b 2 9 10 DA, Ft1900
Myra Myra 606 , Myra 623 2 6 6 DA, Ft1900
Møllerbakken, Smaabroerne Møllerbakken, Smaabroerne 484 , Møllerbakken, Smaabroerne 485 2 9 7 DA, Ft1900
Møllergt Møllergate 155 , Møllergate 112b 32 235 211 DA, Ft1900
Møllergt* Møllergate* 153 , Møllergate* 142 8 61 61 DA, Ft1900
Mønsterpladsen Mønsterpladsen 353 , Mønsterpladsen 341c 27 177 181 DA, Ft1900
Nordmoen Nordmoen 241 , Nordmoen 281 7 41 43 DA, Ft1900
Nymoen Skraagt Nymoen Skraagate 403 , Nymoen Skraagate 399 4 23 23 DA, Ft1900
Nymoen Storgt Nymoen Storgate 300 , Nymoen Storgate 310b 8 68 67 DA, Ft1900
Nymoen Tvergt Nymoen Tvergate 421 , Nymoen Tvergate 422 2 19 18 DA, Ft1900
Nymoens Torv Nymoens Torv 406 , Nymoens Torv 388 9 115 102 DA, Ft1900
Nytorvet Nytorvet 94 , Nytorvet 94b 3 32 30 DA, Ft1900
Peckelsgt Peckelsgate 104 , Peckelsgate 137 10 63 62 DA, Ft1900
Peckelsgt* Peckelsgate* 103 , Peckelsgate* 100 3 22 22 DA, Ft1900
Postebromoen Postebromoen 545 , Postebromoen 434 14 73 74 DA, Ft1900
Rogstadbakken Rogstadbakken 171 , Rogstadbakken 172 2 31 36 DA, Ft1900
Rogstadbakken* Rogstadbakken* 173 , Rogstadbakken* 185c 14 95 92 DA, Ft1900
Saggrænden Saggrænden 695c , Saggrænden 706 64 381 378 DA, Ft1900
Sandsværmoen Sandsværmoen 186 , Sandsværmoen 200a 4 33 33 DA, Ft1900
Sandsværmoen* Sandsværmoen* 187 , Sandsværmoen* 217c 34 212 212 DA, Ft1900
Sandsværveien Sandsværveien 196 , Sandsværveien 221 3 13 14 DA, Ft1900
Sandsværveien* Sandsværveien* 196b , Sandsværveien* 254 15 141 144 DA, Ft1900
Schwabemoen Schwabemoen 442 , Schwabemoen 433b 15 192 190 DA, Ft1900
Skavanger Skavanger 564 , Skavanger 565 2 17 17 DA, Ft1900
Skavangermoen Skavangermoen 553 , Skavangermoen 430 4 15 15 DA, Ft1900
Skolegt Skolegaden 398 , Skolegaden 414 9 114 110 DA, Ft1900
Smaahellebæk Smaahellebæk 595c , Smaahellebæk 596a 4 14 14 DA, Ft1900
Spendingsgt Spendings gate 246 , Spendings gate 247 2 29 29 DA, Ft1900
Spenningsgt Spenningsgate 235 , Spenningsgate 233d 2 16 16 DA, Ft1900
Spiten Spiten 599 , Spiten 602c 6 27 29 DA, Ft1900
Stengelsrud Stengelsrud 573 , Stengelsrud 575 3 20 19 DA, Ft1900
Stenstrupsgt Stenstrupsgate 140 , Stenstrupsgate 134b 11 56 55 DA, Ft1900
Stixrudgt Stixrudgate 455 , Stixrudgate 470 21 124 122 DA, Ft1900
Storgt Storgaten 381b , Storgate 308 15 193 177 DA, Ft1900
Torvet* Torvet* 10 , Torvet* 4 3 27 30 DA, Ft1900
Treatrumsgt Treatrumsgate 482a , Treatrumsgate 476 11 68 68 DA, Ft1900
Østby Østby 607a , Østby 607 3 12 14 DA, Ft1900
Aakeren Aakeren 68 , Aakeren 70 3 20 21 DA, Ft1900
Aakeren* Aakeren* 71 , Aakeren* 79 3 22 21 DA, Ft1900