Hvitsten Geo

Fra hbrgeo

Hvitsten

31 Hvitsten

NSD kommnr: 202 NSD : Innlemmet i Vestby Herred etter 1960. Hvitsten hadde ikke eget kommunestyre.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett []

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0,07 0,07
1900 0,07 0,07
1910 0,07 0,07
1920 0,07 0,07
1930 0,07 0,07

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1845 100 0,00
1855 135 0,00
1865 166 0,00
1875 156 0,00
1891 138 73 65 112,31
1910 69 41 28 146,43
1930 262 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert Protokoll