Horten Geo

Fra hbrgeo

Horten

162 Horten

NSD kommnr: 703 NSD : Utskilt som kjøpsted ved Lov fra 28/9-1957 fra Borre herred (0717). I 1921 ble deler av Borre (0717) (287 pers.) lagt til Horten. I 1951 ble del av Borre (0717) (308 pers.) lagt til Horten.

Rettar

Ladestadsrett 28.09.1857 Kjøpstadsrett 07.04.1906 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/ae34bebed7654daf0baf00badd5115e6?index=6#7 [1]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 16.07.1921 Sett i kraft frå 01.08.1921 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prop 45/1921 Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 2,5512
1875 2,49
1891 3,71 3,71
1900 3,71 3,71
1910 3,71 3,71
1920 3,87 3,87
1930 3,86999988556 3,87

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1865 6192 0,00
1875 5302 0,00
1891 6536 3521 3015 116,78
1910 9609 4908 4701 104,40
1920 10338 0,00
1930 10778 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1861? Protokoll Skattelister begynner med gatenummerering


Kart

Kart over Horten Kart datert 1913 Amt2 jarlsberg-og-larviks-amt-58-oest 1913.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-58-oest_1913.jpg,1913

Kart datert 1913 Amt2 jarlsberg-og-larviks-amt-58-vest 1913.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-58-vest_1913.jpg,1913

Kart datert 1930 Q34Horten.tif.jpg