Horten Eiendom

Fra hbrgeo

Grunnlag for historisk eiendomsregister

Byutvidelser og kart

Matrikkel og adressebok

Panteregister og grunnbok

Kilder og litteratur

 • Digitalarkivet
  • Skannede tinglysingsdokumenter
   • Panteregister
   • IV 1 Horten by. Autor. 30.05.1863. Register over gater og grunder med henvisning til registerside
   • IV 2 Horten by. Autor. 30.05.1863. Register over gater og grunder med henvisning til registerside
   • IV 3 Horten by. Autor. 28.02.1879. Register over gater og grunder med henvisning til registerside
   • IV 4 Horten by. Autor. 22.12.1917. Register over gater
   • IV 5 Horten by (Gateregister)

Utforming og innhold