Honefoss Geo

Fra hbrgeo

Hønefoss

120 Honefoss

NSD kommnr: 601 NSD : Utskilt som kjøpsted i 1851 fra Nordehov herred (0613). I 1938 ble en del av Norderhov (0613) (268 pers etter folketelling i 1930) overført til Hønefoss.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 03.09.1851 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/5167deed22858facae5c17e5d1254ea0?index=0#335 [1]

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 1,2756
1891 1,06 0,84
1900 1,06 0,84
1910 1,06 0,84
1920 1,08 0,86
1930 1,08 0,83

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1855 830 0,00
1865 1026 0,00
1875 1149 0,00
1891 1505 813 692 117,49
1910 2695 1433 1262 113,55
1930 3164 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1885-1900 Protokoll


Kart

Kart over Honefoss Kart datert 1899 Amt2 buskerud-amt-29 1899.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_buskerud-amt-29_1899.jpg,1899

Kart datert 1930 Q34Honefoss.tif.jpg