Honefoss FT

Fra hbrgeo

Hønefoss

120: Hønefoss, Honefoss

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)1983
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 2006
 • Antall bosteder (1900) 184
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)2683
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 2695
 • Antall bosteder (1900) 262
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Norderhovgade - Skjong Gade FT1900 DA, Ft1900 271 283
2 Stangs Gade - Storgade FT1900 DA, Ft1900 212 206
3 St Olafs Gade - Storgade FT1900 DA, Ft1900 137 130
4 Stabel Gade - Flattums Gade FT1900 DA, Ft1900 123 120
5 Hønefos Bro - Søndre Torvet FT1900 DA, Ft1900 127 125
6 Storgade - Torvet FT1900 DA, Ft1900 119 122
7 Lagesens Gade - Blyberghaugen Lagesens Gade FT1900 DA, Ft1900 272 272
8 Nygaden 86k Nyt - Hammerbrogade FT1900 DA, Ft1900 225 222
9 Ulleraals Gade - Ulleraals Gade FT1900 DA, Ft1900 212 210
10 Ulleraalsgade - Christies Gade FT1900 DA, Ft1900 117 116
11 Strandgade - Hønengade FT1900 DA, Ft1900 191 177

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Blomsgate - Kongensgate DA, Ft1910 362 375
2 Anna Kolbjørnsensgate - Storgate DA, Ft1910 457 456
3 Hofgaardsgate - Søndre Torvgate DA, Ft1910 303 283
4 Arnemansv. - Fosv. DA, Ft1910 284 264
5 Ankersgate - Sigurd Syrsgate DA, Ft1910 268 281
6 Glatvedsgate - Torvgate DA, Ft1910 344 335
7 Nygate - Parkgate DA, Ft1910 337 345
8 Grænsegate - Falsensgate DA, Ft1910 340 344

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Ankersgt Ankers Gade 20 , Ankers Gade 23 3 14 14 DA, Ft1900
Blybergh. Lagesensgt Blybergh. Lagesens Gade 17 , Blybergh. Lagesens Gade 10 3 14 16 DA, Ft1900
Blyberghaugen Brandalsgt Blyberghaugen Brandals Gade 21 , Blyberghaugen Brandals Gade 12 2 18 15 DA, Ft1900
Blyberghaugen Lagesensgt Blyberghaugen Lagesens Gade 21 , Blyberghaugen Lagesens Gade 8 8 76 77 DA, Ft1900
Brandalsgt Brandals Gade 15 , Brandals Gade 18 2 41 41 DA, Ft1900
Christiesgt Christies Gade 9 , Christies Gade 5 2 13 13 DA, Ft1900
Flattumsgt Flattums Gade 4 , Flattums Gade 2 2 25 25 DA, Ft1900
Gullagt Gullagade 42 , Gullagade 30 4 29 29 DA, Ft1900
Hammerbrogt Hammerbrogaden 92 , Hammerbrogade 95 5 41 40 DA, Ft1900
Hofgaardsgt Hofgaards Gade 11 , Hofgaards Gade 4 5 42 42 DA, Ft1900
Holtgt Holtgade 9 , Holtgaden 8 2 11 11 DA, Ft1900
Hønefos Bro Hønefos Bro 1 , Hønefos Bro 9 2 16 16 DA, Ft1900
Hønengt Hønengade 44 , Hønengaden 85 12 118 115 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegade 9 , Kirkegaden 2 3 37 37 DA, Ft1900
Lagesensgt Lagesens Gade 12 , Lagesens Gade 23 5 36 38 DA, Ft1900
Norderhovsgt Norderhovs Gade 14 , Norderhovs Gade 9 6 107 103 DA, Ft1900
Nordre Torv Nordre Torv 1 , Nordre Torv 2 2 17 17 DA, Ft1900
Sigurd Syrsgt Sigurd Syrs Gade 4 , Sigurd Syrs Gade 6 2 15 15 DA, Ft1900
Skjonggt Skjong Gade 3 , Skjong Gade 8 2 15 15 DA, Ft1900
St. Olafsgt St. Olafs Gade 7 , St. Olafs Gade 4 3 68 60 DA, Ft1900
Stabelgt Stabel Gade 15 , Stabel Gade 4 10 98 92 DA, Ft1900
Stangsgt Stangs Gade 2 , Stangs Gade 7 6 168 170 DA, Ft1900
Storgt Storgade 6 , Storgade 26 18 192 198 DA, Ft1900
Strandgt Strandgade 1 , Strandgade 2 3 56 53 DA, Ft1900
Søndre Torv Søndre Torv 6 , Søndre Torv 7 2 27 27 DA, Ft1900
Torvet Torvet 1 , Torvet 2 3 18 19 DA, Ft1900
Torvgt Torvgade 1 , Torvgade 3 2 11 12 DA, Ft1900
Ulleraalsgt Ulleraals Gade 12 , Ulleraals Gade 4 17 216 213 DA, Ft1900
Vesterngt Vesterngaden 12 , Vesterngade 7 2 16 16 DA, Ft1900
 • Antall gater: 29
 • Antall bosteder (1 utelatt): 138
 • Antall tilstede (1 utelatt): 1555

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Ankersgt Ankersgate 14 , Ankersgate 20 3 13 13 DA, Ft1900
Anna Kolbjørnsensgt Anna Kolbjørnsensgate 5 , Anna Kolbjørnsensgate 8 2 13 13 DA, Ft1900
Blomsgt Blomsgate 9 , Blomsgate 12 2 25 25 DA, Ft1900
Brandalsgt Brandalsgate 12 , Brandalsgate 21 5 21 24 DA, Ft1900
Christiegt Christiegate 5 , Christiegate 9 3 30 29 DA, Ft1900
Dronningensgt Dronningensgate 16 , Dronningensgate 17 3 8 8 DA, Ft1900
Flattumsgt Flattumsgate 2 , Flattumsgate 4 2 26 27 DA, Ft1900
Fosv. Fosv. 1 , Fosv. 3 2 15 14 DA, Ft1900
Grændsegt Grændsegate 12 , Grændsegate 17 2 19 19 DA, Ft1900
Gullagt Gullagate 15 , Gullagate 42 11 87 94 DA, Ft1900
Hammerbrogt Hammerbrogate 1 , Hammerbrogate 9b 7 69 72 DA, Ft1900
Hofgaardsgt Hofgaardsgate 4 , Hofgaardsgate 12 4 24 24 DA, Ft1900
Holtgt Holtgate 8 , Holtgate 9 2 12 12 DA, Ft1900
Hønengt Hønengate 1 , Hønengate 46 25 273 275 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegate 2 , Kirkegate 9 3 39 40 DA, Ft1900
Kong Ringsgt Kong Ringsgate 11 , Kong Rings gate 12 2 18 18 DA, Ft1900
Kongensgt Kongensgate 32 , Kongensgate 12 5 34 35 DA, Ft1900
Kvernberggt Kvernberggate 19 , Kvernberggate 18 4 33 35 DA, Ft1900
Lagesensgt Lagesensgate 2 , Lagesensgate 26 16 122 127 DA, Ft1900
Norderhovsgt Norderhovsgate 39 , Norderhovsgate 14 11 181 169 DA, Ft1900
Nordre Torvgt Nordre Torvgate 5 , Nordre Torvgate 6 2 32 31 DA, Ft1900
Nord-Torvgt Nord-Torvgate 1 , Nord-Torvgate 4 4 49 49 DA, Ft1900
Nygt Nygate 1 , Nygate 7 5 58 60 DA, Ft1900
Oscarsgt Oscarsgate 33 , Oscarsgate 39 4 29 29 DA, Ft1900
Owrensgt Owrensgate 6 , Owrensgate 12 4 42 43 DA, Ft1900
Parkgt Parkgate 4 , Parkgate 26 3 28 29 DA, Ft1900
Schjongsgt Schjongsgate 1 , Schjongsgate 8 3 36 39 DA, Ft1900
Sigurd Syrsgt Sigurd Syrsgate 4 , Sigurd Syrsgate 6 3 22 23 DA, Ft1900
St. Olafsgt St. Olafsgate 2 , St. Olafsgate 7 7 115 111 DA, Ft1900
Stabelsgt Stabelsgate 1 , Stabelsgate 13 11 121 107 DA, Ft1900
Stangsgt Stangsgate 1 , Stangsgate 15 11 217 221 DA, Ft1900
Storgt Storgate 15 , Storgade 7 20 173 172 DA, Ft1900
Strandgt Strandgate 1 , Strandgate 3 4 65 65 DA, Ft1900
Sundgt Sundgate 12 , Sundgate 42 12 108 109 DA, Ft1900
Søndre Torvgt Søndre Torvgate 1 , Søndre Torvgate 6 8 102 97 DA, Ft1900
Torvgt Torvgate 1 , Torvgate 10 7 51 50 DA, Ft1900
Ullerålsgt Ullerålsgate 1 , Ullerålsgate 43 22 236 240 DA, Ft1900
Vesterensgt Vesterensgate 2 , Vesterensgate 12 5 25 25 DA, Ft1900