Holmsbu Geo

Fra hbrgeo

Holmsbu

151 Holmsbu

NSD kommnr: 603 NSD : Opprettet før 1768. Holmsbu (0603) hadde kommunestyre sammen med Hurum herred (0628) fra 1838. Innlemmet i Hurum (0628) mellom 1950 og 1960.

Rettar

Ladestadsrett 17.07.1847 Kjøpstadsrett ? []

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1875 0,31
1891 0,31 0,31
1900 0,31 0,31
1910 0,31 0,31
1920 0,31 0,31
1930 0,31 0,31

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1845 293 0,00
1855 327 0,00
1865 400 0,00
1875 433 0,00
1891 436 227 209 108,61
1910 356 210 146 143,84
1930 446 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert Protokoll