Holmestrand Geo

Fra hbrgeo

Holmestrand

160 Holmestrand

NSD kommnr: 702 NSD : Kjøpstad i 1752. I 1942 ble en del av Botne (0715) lagt til Homestrand (0702). Folkem.i 1946: 132 pers.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 10.11.1752 [1]

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1875 0,42
1891 0,42 0,42
1900 0,42 0,42
1910 0,42 0,42
1920 0,42 0,42
1930 0,42 0,42

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1801 863 0,00
1835 1561 0,00
1845 1708 0,00
1855 1837 0,00
1865 2084 0,00
1875 2147 0,00
1891 2287 1259 1028 122,47
1910 2299 1282 1017 126,06
1930 1956 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert Etter 1910 Protokoll