Holmestrand FT

Fra hbrgeo

Holmestrand

160: Holmestrand, Holmestrand

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
 • Antall bosteder (1900) 256
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)2355
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 2285
 • Antall bosteder (1900) 239
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 - Søndre Forstad FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Søndre Forstad - Søndre Forstad FT1900 DA, Ft1900 0 0
3 Vestlandsveien - Lang Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
4 Bag Gade - Lang Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
5 Løkke Gade - Østre Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
6 Bekke Gade - Kirke Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
7 Nordre Forstad - Nordre Forstad FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Nordre forstad - Bachers gate DA, Ft1910 2285 2355

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Baggt Bag Gade , Bag Gade 20 0 0 DA, Ft1900
Bekkegt Bekke Gade , Bekke Gade 4 0 0 DA, Ft1900
Bjergstrædet Bjergstrædet , Bjergstrædet 2 0 0 DA, Ft1900
Jernbanegt Jernbanegaden , Jernbanegaden 3 0 0 DA, Ft1900
Kirkegt Kirke Gade , Kirke Gade 19 0 0 DA, Ft1900
Langgt Lang Gade , Lang Gade 53 0 0 DA, Ft1900
Løkkegt Løkke Gade , Løkke Gade 18 0 0 DA, Ft1900
Nordre Forstad Nordre Forstad , Nordre Forstad 43 0 0 DA, Ft1900
Snorrebækgt Snorrebæk Gade , Snorrebæk Gade 10 0 0 DA, Ft1900
Styhregt Styhre Gade , Styhre Gade 3 0 0 DA, Ft1900
Søndre Forstad Søndre Forstad , Søndre Forstad 54 0 0 DA, Ft1900
Tordenskjoldsgt Tordenskjolds Gade , Tordenskjolds Gade 2 0 0 DA, Ft1900
Vestlandsveien Vestlandsveien , Vestlandsveien 10 0 0 DA, Ft1900
Østregt Østre Gade , Østre Gade 8 0 0 DA, Ft1900
 • Antall gater: 14
 • Antall bosteder (1 utelatt): 249
 • Antall tilstede (1 utelatt): 0

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Bachersgt Bachersgate 38c , Bachers gate 11 7 83 89 DA, Ft1900
Baggt Baggaten 64a , Baggaten 66 5 40 34 DA, Ft1900
Bakken Bakken 71a , Bakken 9 46 51 DA, Ft1900
Bjergstrædet Bjergstrædet 124b , Bjergstrædet 124d 3 24 24 DA, Ft1900
Grønnerupsgt Grønnerupsgate 56 , Grønnerupsgate 54 3 43 46 DA, Ft1900
Jernbanegt Jernbanegate 69 , Jernbanegate 108 6 37 41 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegaten 1a , Kirkegate 24a 13 134 122 DA, Ft1900
Langgt Langgaten 24c , Langgaten 2.s.f. 47 558 579 DA, Ft1900
Løkkegt Løkkegate 2 , Løkkegaten 139 18 187 190 DA, Ft1900
Magnusgt Magnusgate 104c , Magnusgate 35 8 73 82 DA, Ft1900
Nordre forstad Nordre forstad 39 , Nordre Forstad 11 41 210 225 DA, Ft1900
Nyveien Nyveien 160 , Nyveien 96g 10 87 94 DA, Ft1900
Raadhusgt Raadhusgaten 162 , Raadhusgaten 13 3 29 34 DA, Ft1900
Seminargt Seminargate 25a , Seminargate 63 9 96 93 DA, Ft1900
Søndre forstad Søndre forstad 45 , Søndre forstad 69 9 83 90 DA, Ft1900
Tordenskjoldsgt Tordenskjoldsgate 154 , Tordenskjoldsgate 149 2 28 29 DA, Ft1900