Holen Geo

Fra hbrgeo

Hølen

29 Holen

NSD kommnr: 204 NSD : Opprettet før 1825. Innlemmet i Vestby (0211) i 1943. Folketallet i Hølen i 1946 var 312 pers.

Rettar

Ladestadsrett 27.08.1847 Kjøpstadsrett ? []

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0,13 0,12
1900 0,13 0,12
1910 0,13 0,12
1920 0,13 0,13
1930 0,13 0,13

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1801 171 0,00
1835 178 0,00
1845 199 0,00
1855 344 0,00
1865 311 0,00
1875 266 0,00
1891 191 104 87 119,54
1910 165 90 75 120,00
1930 228 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert Protokoll