Holen FT

Fra hbrgeo

Hølen

29: Hølen, Holen

Folketellinger

  • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)166
  • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 165
  • Antall bosteder (1900) 41
  • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
  • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)171
  • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 165
  • Antall bosteder (1900) 39
  • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 - FT1900 DA, Ft1900 165 166

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 - DA, Ft1910 165 171