Hammerfest Geo

Fra hbrgeo

Hammerfest

507 Hammerfest

NSD kommnr: 2001 NSD : Kjøpstad i 1787. I 1852 ble Hammerfest by g landsogn (2001) delt i Hammerfest by (2001) og Hammerfest landsogn (Sørøysund) (2016). I 1839 ble Måsøy (2018) utskilt fra Hammerfest by og landsogn.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 17.07.1789 [1]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 03.06.1874 Sett i kraft frå 01.01.1875 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prop 28/1874 Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 4 3,74
1900 4 3,74
1910 4 3,74
1920 4 3,73
1930 4 3,73

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1801 79 0,00
1835 391 0,00
1845 927 0,00
1855 1125 0,00
1865 1547 0,00
1875 2101 0,00
1891 2238 1040 1198 86,81
1910 2817 1430 1387 103,10
1930 3649 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert Protokoll


Kart

Kart over Hammerfest Kart datert 1868 Amt2 finmarkens-amt-36 1868.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_finmarkens-amt-36_1868.jpg,1868

Kart datert 1930 Q34Hammerfest.tif.jpg