Hamar Geo

Fra hbrgeo

Hamar

62 Hamar

NSD kommnr: 401 NSD : Utskilt som kjøpstad ved lov av 26/4-1848 fra Vang herred (0414). I 1878 ble deler av Vang (0414) lagt til Hamar. I 1946 ble deler av Vang (0414) lagt til Hamar. I 1947 ble en del av Furnes herred (0413) overført til Hamar.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett M/04.05.1848 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/48067e13f23c753d012e0b7eadff93e4?index=1#225 [1]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 06.06.1877 Sett i kraft frå 01.01.1878? Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prop 3/1877 Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 1,11 1,11
1900 1,11 1,11
1910 1,11 1,11
1920 1,12 1,12
1930 1,15 1,15

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1855 1025 0,00
1865 1868 0,00
1875 2188 0,00
1891 4013 2150 1863 115,41
1910 6171 3325 2846 116,83
1920 6406 0,00
1930 5922 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1900-1910 Protokoll


Kart

Kart over Hamar Kart datert 1894 Amt2 hedemarkens-amt-50-oest 1894.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_hedemarkens-amt-50-oest_1894.jpg,1894

Kart datert 1894 Amt2 hedemarkens-amt-50-vest 1894.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_hedemarkens-amt-50-vest_1894.jpg,1894

Kart datert 1904 Amt2 hedemarkens-amt-55 1904.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_hedemarkens-amt-55_1904.jpg,1904

Kart datert 1934 Amt2 hedemarkens-amt-75 1934.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_hedemarkens-amt-75_1934.jpg,1934

Kart datert 1930 Q34Hamar.tif.jpg