Hamar FT

Fra hbrgeo

Hamar

62: Hamar, Hamar

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)6047
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 5970
 • Antall bosteder (1900) 329
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)6103
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 6171
 • Antall bosteder (1900) 339
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Apotheker Lundes - Frangs gaard FT1900 DA, Ft1900 745 747
2 Torvet - Storhamar Gade FT1900 DA, Ft1900 969 989
3 Løiten Meieris Gaard - A. Steens Gaard FT1900 DA, Ft1900 495 491
4 Halseths villa - Seminarlærer Jenssen FT1900 DA, Ft1900 613 611
5 Eier: Trønnes Sverresgade - Eier: O. Erichen, Østre Gade FT1900 DA, Ft1900 1292 1311
6 Eier: Hamar Dampsag & høvleri - Eier: Loge Haabet FT1900 DA, Ft1900 836 839
7 Jernbanen - Oscar Elisen FT1900 DA, Ft1900 658 685
8 W. Todderud - E. Mikkelsen, Stangeveien FT1900 DA, Ft1900 362 374

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Esperen, Hamar Dampsag & Høvleri - Dæhlis gate DA, Ft1910 690 682
2 Strandgate - Haralds gate DA, Ft1910 1115 1090
3 Store Strandgate - Karl Johansgate DA, Ft1910 1548 1557
4 Store Strandgate - Holsetgate DA, Ft1910 1287 1256
5 Heidemandgate - Høiensalgate DA, Ft1910 940 928
6 Skappelsgate - Oscarsgate DA, Ft1910 591 590

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
A. Lund A. Lund , A. Lund 3 36 39 DA, Ft1900
Anglo Swiss Cond. Milk Co Anglo Swiss Cond. Milk Co , Anglo Swiss Cond. Milk Co 2 39 39 DA, Ft1900
Anglo-Swiss Cond. Milk CO Anglo-Swiss Cond. Milk CO , Anglo-Swiss Cond. Milk Co 2 34 34 DA, Ft1900
E. Harboe E. Harboe , E. Harboe 2 0 0 DA, Ft1900
Eier: A. Lund Eier: A. Lund , Eier: A. Lund 4 98 97 DA, Ft1900
Eier: M. Olsen, Grønnegt Eier: M. Olsen, Grønnegade , Eier: M. Olsen, Grønnegade 2 51 51 DA, Ft1900
Eier: Oluf Moe Eier: Oluf Moe , Eier: Oluf Moe 2 7 8 DA, Ft1900
Flakstad og Saxlund Flakstad og Saxlund , Flakstad og Saxlund 2 42 44 DA, Ft1900
Fr. Hansens Fr. Hansens , Fr. Hansens 2 11 11 DA, Ft1900
Frangs gaard Frangs gaard , Frangs gaard 4 77 82 DA, Ft1900
G. Flakstads grd G. Flakstads grd , G. Flakstads grd 2 26 26 DA, Ft1900
Grønnegt Grønnegade , Grønne Gade 3 137 134 DA, Ft1900
Hamar bryggeri Hamar bryggeri , Hamar Bryggeri 6 36 32 DA, Ft1900
Hamar kommunes grd Hamar kommunes grd , Hamar kommunes grd 3 35 35 DA, Ft1900
J. Hørsand og A. Bryhni J. Hørsand og A. Bryhni , J. Hørsand og A. Bryhni 2 3 4 DA, Ft1900
Jernbanen Jernbanen , Jernbanen 4 17 19 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegaden , Kirkegade 4 66 66 DA, Ft1900
Kaatorp og Hals Kaatorp og Hals , Kaatorp og Hals 3 38 40 DA, Ft1900
Lille Strandgt Lille Strandgade , Lille Strandgade 2 51 55 DA, Ft1900
Løiten Meieris Gaard Løiten Meieris Gaard , Løiten Meieris Gaard 2 44 46 DA, Ft1900
M. Solberg M. Solberg , M. Solberg 2 38 42 DA, Ft1900
Marcus & Ev. Olsen Marcus & Ev. Olsen , Marcus & Ev. Olsen 2 0 0 DA, Ft1900
Maths Pedersen Maths Pedersen , Maths Pedersen 2 0 0 DA, Ft1900
Morterudgt Morterudgade , Morterudgaden 2 11 12 DA, Ft1900
P. Norseng P. Norseng , P. Norseng 2 67 68 DA, Ft1900
Skappels-gt Skappels-Gade , Skappels-Gade 5 101 107 DA, Ft1900
Storhamargt Storhamargade , Storhamar Gade 54 3 115 119 DA, Ft1900
Sætre dampsag og høvleri Sætre dampsag og høvleri , Sætre dampsag og høvleri 2 0 0 DA, Ft1900
Torvegt Torvegade , Torvegade 2 70 69 DA, Ft1900
Torvet Torvet , Torvet 27 2 115 112 DA, Ft1900
Torvgt Torvgade , Torvgade 8 228 230 DA, Ft1900
Vangsveien Vangsveien , Vangsveien 3 64 67 DA, Ft1900
Østregt Østregade , Østre Gade 3 176 175 DA, Ft1900
 • Antall gater: 33
 • Antall bosteder (1 utelatt): 94
 • Antall tilstede (1 utelatt): 1833

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Bækkegt Bækkegaten 7 , Bækkegate 9 3 58 59 DA, Ft1900
Dæhligt Dæhli gate 11 , Dæhli gate 18 6 99 100 DA, Ft1900
Engegt Engegate 4 , Engegate 24 5 57 57 DA, Ft1900
Folkestadgt Folkestadgate 17 , Folkestadgate 44 10 150 155 DA, Ft1900
Folkestadsgt Folkestadsgate 30 , Folkestadsgate 56 2 33 30 DA, Ft1900
Grønnegata Grønnegata 50 , Grønnegata 67 4 51 42 DA, Ft1900
Grønnegt Grønnegate 1 , Grønnegate 69 46 1069 1058 DA, Ft1900
Haraldsgt Haralds gate 5 , Haralds gate 25 4 47 49 DA, Ft1900
Heidemandgt Heidemandgate 1 , Heidemandgate 2 2 32 31 DA, Ft1900
Holsetgt Holsetgate 4 , Holsetgate 21 2 19 19 DA, Ft1900
Høiensalgt Høiensalgate 3 , Høiensalgate 8 2 11 11 DA, Ft1900
Haakonsgt Haakonsgate 6 , Haakonsgate 16 4 86 88 DA, Ft1900
Karl Johansgt Karl Johans gate 6 , Karl Johansgate 40 10 152 153 DA, Ft1900
Kyhnsgt Kyhns gate 23 , Kyhnsgate 65 18 255 254 DA, Ft1900
Ole Bulsgt Ole Bulsgate 5 , Ole Bulsgate 28 5 80 77 DA, Ft1900
Oscarsgt Oscarsgate 1 , Oscarsgate 37 8 95 98 DA, Ft1900
Oskarsgt Oskarsgate 36 , Oskarsgate 35 4 81 81 DA, Ft1900
Parkgt Parkgate 2 , Parkgate 30 6 92 94 DA, Ft1900
Sagatungt Sagatungate 4 , Sagatungate 18 10 160 160 DA, Ft1900
Sangengt Sangengate 7 , Sangengate 15 4 71 72 DA, Ft1900
Skappelgt Skappelgate 4 , Skappelgate 15 8 155 158 DA, Ft1900
Skappelsgt Skappelsgate 3 , Skappelsgate 19 3 80 80 DA, Ft1900
Skolegt Skolegate 4 , Skolegate 34 8 177 151 DA, Ft1900
St Olafsgt St Olafs gate 17 , St Olafs gate 25 6 71 74 DA, Ft1900
St Olavsgt St Olavs gate 5 , St Olavs gate 14 8 68 72 DA, Ft1900
Stangeveien Stangeveien 1 , Stangeveien 39 15 185 181 DA, Ft1900
Store Strandgt Store Strandgate 17 , Store Strandgate 43 13 261 262 DA, Ft1900
Storhamargt Storhamargate 2 , Storhamargate 9 16 395 385 DA, Ft1900
Strandgt Strandgate 1 , Strandgate 44 10 159 156 DA, Ft1900
Sverresgt Sverresgate 20 , Sverresgate 22 2 37 37 DA, Ft1900
Torvgt Torvgate 1 , Torvgate 56 44 853 840 DA, Ft1900
Vangsgt Vangsgate 12 , Vangsgate 16 2 17 17 DA, Ft1900
Wedelsgt Wedels gate 3 , Wedels gate 4 2 46 47 DA, Ft1900
Østregt Østregate 5 , Østregate 45 29 603 603 DA, Ft1900