Halden Geo

Fra hbrgeo

Halden

5 Halden

NSD kommnr: 101 NSD : Kjøpstad 1665. I 1936 og 1950 ble deler av Berg herred (0116) overført til Halden, hhv 255 og 317 pers.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 10.04.1665 [1]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 07.02.1863 Sett i kraft frå 01.01.1864 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prop 18/1863 Kunngjort Lov

Grenseutviding ved lov av 15.08.1908 Sett i kraft frå 01.01.1909 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prop 22/1908 Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 1,2756
1875 1,94
1891 1,85 1,73
1900 1,85 1,73
1910 1,86 1,74
1920 2,07 1,88
1930 2,07 1,88

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1801 4088 0,00
1835 4921 0,00
1845 5790 0,00
1855 7408 0,00
1865 9219 0,00
1875 9792 0,00
1891 11159 5979 5180 115,42
1910 12023 6377 5646 112,95
1920 11149 0,00
1930 10337 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1982 Protokoll Ja, skal sendes i posten


Kart

Kart over Halden Kart datert 1884 Amt2 smaalenenes-amt-131 1884.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_smaalenenes-amt-131_1884.jpg,1884

Kart datert 1930 Q34Halden.tif.jpg


Kart datert Halden map 1884.jpg