Halden FT

Fra hbrgeo

Halden

5: Halden, Halden

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)11941
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 11881
 • Antall bosteder (1900) 854
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)11990
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 11865
 • Antall bosteder (1900) 792
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
001a Pyntestrædet - Skipper- ell. Sølvgaden FT1900 DA, Ft1900 368 377
001b Gamle Sørhaugen - Gamle Sørhaugen FT1900 DA, Ft1900 388 391
002a Fæstningsgaden - Kongens Brygge FT1900 DA, Ft1900 587 597
003a Fæstningen - Peder Colbjørnsens Gade FT1900 DA, Ft1900 555 558
004a Langbryggen - Storgaden, Borgergaden FT1900 DA, Ft1900 323 295
005a Kirkestrædet - Peder Kolbjørnsensgd Torvet FT1900 DA, Ft1900 510 484
006a Elvegaden - Elvegaden og Skomagerstrædet FT1900 DA, Ft1900 656 665
7 Sygehusgaden - Sygehusgaden FT1900 DA, Ft1900 311 309
008a Walkersgade - Peder Ankersgade FT1900 DA, Ft1900 523 547
009a Strandgade - Fisketorvet FT1900 DA, Ft1900 397 399
009b Rebslagergaden - Liljegd - Strandgaden FT1900 DA, Ft1900 489 499
010a Vestergade - Strandgade FT1900 DA, Ft1900 357 363
010b Oskarsgd - Nils Ankersgade - Violgd - Theatergaden FT1900 DA, Ft1900 295 301
011a Rødbjerget - Nils Ankers Gade FT1900 DA, Ft1900 581 590
012a Nils Stubsgade - Busterudgaden FT1900 DA, Ft1900 577 588
13 Oustrædet - Busterudgaden FT1900 DA, Ft1900 190 190
014a Jakob Stuarts gade - Østergade FT1900 DA, Ft1900 462 466
015a Vaterlandsgaden - Parkveien FT1900 DA, Ft1900 477 472
015b Ousdalen - Laxegaden FT1900 DA, Ft1900 406 406
016a Damhauggaden - Porsnæsgd. Tistedalsgaden FT1900 DA, Ft1900 525 533
017a Ouskleven - Garvergd & Damhouggaden FT1900 DA, Ft1900 503 500
018a Ouskleven - Ouskleven FT1900 DA, Ft1900 643 640
019a Borgermesterløkken %Porsnæsveien% - Parkveien & Tistedalsgaden FT1900 DA, Ft1900 529 544
020a Søndre Tistedalen - Søndre Tistedalen FT1900 DA, Ft1900 549 549
020b Nordre Tistedalen - Nordre Tistedalen FT1900 DA, Ft1900 680 678

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Gamle Sørhaugen - Skippergaten DA, Ft1910 728 754
2 Skippergaten - Skippergaten DA, Ft1910 559 575
3 Fæstningsgate - Fæstningen Fredrikssten Opsynsmds byg. DA, Ft1910 594 595
4 Kirkestrædet - Borgergate DA, Ft1910 339 317
5 Peder Colbjørnsensgate - Borgergate DA, Ft1910 455 440
6 Kirkebakken - Elvestrædet DA, Ft1910 527 542
7 Veien til Id - Søndre Porsnæsgate DA, Ft1910 380 383
8 Peder Ankersgate - Rødsbjerget DA, Ft1910 625 642
009a Rødsbjergs Plads - Strandgaten DA, Ft1910 309 313
009b Rødsbjergs Plads - Oscarsgate DA, Ft1910 548 564
10 Strandgate - Storgaten DA, Ft1910 665 668
11 Nils Ankersgate - Karl Johansgate DA, Ft1910 557 569
12 Busterudgate - Peder Normannsgate DA, Ft1910 549 557
13 Busterudgate - Hj. av Stadsraad Tank- & Jørgen Bjelkesgate DA, Ft1910 372 372
14 Storgaten - Parkveien DA, Ft1910 459 460
015a Garvergate - Parkveien DA, Ft1910 432 435
015b Laxegaten - Parkveien DA, Ft1910 470 479
16 Garvergaten - Damhauggaten DA, Ft1910 517 511
17 Garvergaten - Hjørnet av Damhauggt-Oskleven DA, Ft1910 560 567
18 Tistedalsveien - Oskleven DA, Ft1910 670 690
19 Porsnæsveien - Parkveien DA, Ft1910 591 592
20 Søndre Tistedalen - Nordre Tistedalen DA, Ft1910 959 965

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Adelgt Adelgaden , Adelgaden 6 72 74 DA, Ft1900
Bakkegd & Damhauggt Bakkegd & Damhauggaden , Bakkegd & Damhauggaden 2 12 12 DA, Ft1900
Bakkegt Bakkegaden , Bakkegaden 10 199 198 DA, Ft1900
Bakkeveien Bakkeveien , Bakkeveien 4 83 82 DA, Ft1900
Blegergt Blegergaden , Blegergaden 3 43 42 DA, Ft1900
Blokhusgt Blokhusgaden , Blokhusgaden 2 8 8 DA, Ft1900
Borgergt Borgergaden , Borgergaden 7 94 82 DA, Ft1900
Borgergt Kirkegt Borgergaden Kirkegaden , Borgergaden Kirkegaden 2 13 14 DA, Ft1900
Borgerskandsen Borgerskandsen , Borgerskandsen 6 45 46 DA, Ft1900
Busterudgd - Storgt Busterudgd - Storgaden , Busterudgd - Storgaden 2 24 24 DA, Ft1900
Busterudgt Busterudgaden , Busterudgaden 27 517 531 DA, Ft1900
Busterudsgt Busterudsgaden , Busterudsgaden 4 79 79 DA, Ft1900
Bustrudgt Bustrudgaden , Bustrudgaden 2 24 24 DA, Ft1900
Damhauggt Damhauggaden , Damhaug Gaden 24 413 419 DA, Ft1900
Damhauggt Bakkeveien Damhauggaden Bakkeveien , Damhauggaden Bakkeveien 2 25 25 DA, Ft1900
Damstrædet Damstrædet , Damstrædet 12 255 256 DA, Ft1900
Dyrendalstrædet Dyrendalstrædet , Dyrendalstrædet 2 42 43 DA, Ft1900
Elvegt Elvegaden , Elvegaden 29 506 510 DA, Ft1900
Elvestrædet Elvestrædet , Elvestrædet 3 41 43 DA, Ft1900
Fjeldstrædet & Rolandstrædet Fjeldstrædet & Rolandstrædet , Fjeldstrædet & Rolandstrædet 3 48 50 DA, Ft1900
Fæstningen Fæstningen , Fæstningen 8 165 159 DA, Ft1900
Fæstningsgt Fæstningsgaden , Fæstningsgaden 22 226 230 DA, Ft1900
Gamle Sørhaugen Gamle Sørhaugen , Gamle Sørhaugen 21 241 245 DA, Ft1900
Gamle Sørhaugen - Sølvgt Gamle Sørhaugen - Sølvgaden , Gamle Sørhaugen - Sølvgaden 3 77 81 DA, Ft1900
Garvergt Garvergaden , Garvergaden 13 215 216 DA, Ft1900
Jakob Stuartsgt Jakob Stuarts gade , Jakob Stuarts gade 6 55 56 DA, Ft1900
Kirkebakken Kirkebakken , Kirkebakken 4 56 58 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegaden , Kirkegaden 3 85 78 DA, Ft1900
Kirkestrædet Kirkestrædet , Kirkestrædet 4 42 40 DA, Ft1900
Kongens Brygge Kongens Brygge , Kongens Brygge 2 13 12 DA, Ft1900
Kristian Augustsgt Kristian Augustsgade , Kristian Augustsgade 4 49 52 DA, Ft1900
Kristian d. Vdes Plads Kristian d. Vdes Plads , Kristian d. Vdes Plads 2 10 10 DA, Ft1900
Langbryggen Langbryggen , Langbryggen 12 4 4 DA, Ft1900
Lavendel & Pyntestrædet Lavendel & Pyntestrædet , Lavendel & Pyntestrædet 2 39 38 DA, Ft1900
Lavendelstrædet Lavendelstrædet , Lavendelstrædet 10 71 72 DA, Ft1900
Laxegt Laxegaden , Laxegaden 5 67 68 DA, Ft1900
Laxegt - Parkveien Laxegaden - Parkveien , Laxegaden - Parkveien 2 23 23 DA, Ft1900
Laxegt - Pilestrædet Laxegaden - Pilestrædet , Laxegd - Pilestrædet 2 30 32 DA, Ft1900
Liljegt Liljegaden , Liljegaden 3 25 28 DA, Ft1900
Moriangt Moriangaden , Moriangaden 3 44 47 DA, Ft1900
Morianstrædet Morianstrædet , Morianstrædet 4 34 36 DA, Ft1900
Møllegt Møllegaden , Møllegaden 5 89 86 DA, Ft1900
Nils Ankersgt Nils Ankers Gade , Nils Ankers gade 4 41 44 DA, Ft1900
Nils Stubsgt Nils Stubsgade , Nils Stubs gade 3 84 88 DA, Ft1900
Nordre Tistedalen Nordre Tistedalen , Nordre Tistedalen 43 680 678 DA, Ft1900
Nystrædet Nystrædet , Nystrædet 2 32 33 DA, Ft1900
Oskarsgt Oskars gade , Oskars Gade 4 45 45 DA, Ft1900
Oskarsgt - Vestergt Oskarsgade - Vestergaden , Oskars gade - Vestergaden 2 50 50 DA, Ft1900
Ousdalen Ousdalen , Ousdalen 6 60 60 DA, Ft1900
Ouskleven Ouskleven , Ouskleven 16 239 239 DA, Ft1900
Parkveien Parkveien , Parkveien 20 229 228 DA, Ft1900
Peder Ankersgt Peder Ankers Gade , Peder Ankersgade 16 258 271 DA, Ft1900
Peder Colbjørnsensgt Peder Colbjørnsens Gade , Peder Colbjørnsens Gade 7 138 136 DA, Ft1900
Peder Kolbjørnsensgt Peder Kolbjørnsens Gade , Peder Kolbjørnsens Gade 3 63 58 DA, Ft1900
Pilestrædet Pilestrædet , Pilestrædet 7 56 57 DA, Ft1900
Pistolstrædet Pistolstrædet , Pistolstrædet 4 28 28 DA, Ft1900
Porsnæsgt Porsnæsgaden , Porsnæsgaden 18 232 233 DA, Ft1900
Porsnæsveien Porsnæsveien , Porsnæsveien 3 39 40 DA, Ft1900
Porsnæsveien Tistedalsgt Porsnæsveien Tistedalsgaden , Porsnæsveien Tistedalsgaden 2 25 25 DA, Ft1900
Pynte & Lavendelstrædet Pynte & Lavendelstrædet , Pynte & Lavendelstrædet 2 49 49 DA, Ft1900
Rebslagergt Rebslagergaden , Rebslagergaden 12 93 93 DA, Ft1900
Rebslagergt Rødsbjergs Plads Rebslagergd Rødsbjergs Plads , Rebslagergd Rødsbjergs Plads 2 28 30 DA, Ft1900
Rødbjergs Plads Rødbjergs Plads , Rødbjergs Plads 2 25 25 DA, Ft1900
Rødsbjergs Plads Rødsbjergs Plads , Rødsbjergs Plads 9 136 139 DA, Ft1900
Skippergt Skippergaden , Skippergaden 19 323 328 DA, Ft1900
Skomagerstrædet Skomagerstrædet , Skomagerstrædet 2 15 13 DA, Ft1900
Spindestrædet Spindestrædet , Spindestrædet 2 25 18 DA, Ft1900
Spring & Lavendelstrædet Spring & Lavendelstrædet , Spring & Lavendelstrædet 2 17 18 DA, Ft1900
Storgd - Nils Ankersgt Storgd - Nils Ankers Gade , Storgd - Nils Ankers gade 2 43 43 DA, Ft1900
Storgt Storgaden , Storgaden 11 158 159 DA, Ft1900
Strandgt Strandgaden , Strandgade 37 642 663 DA, Ft1900
Strandstrædet & Skippergt Strandstrædet & Skippergaden , Strandstrædet & Skippergaden 3 9 10 DA, Ft1900
Sygehusgt Sygehusgaden , Sygehusgaden 17 222 223 DA, Ft1900
Sølvgt Sølvgaden , Sølvgaden 21 179 182 DA, Ft1900
Søndre Tistedalen Søndre Tistedalen , Søndre Tistedalen 38 508 508 DA, Ft1900
Theatergt Theatergaden , Theatergaden 3 81 82 DA, Ft1900
Tistedalsgt Tistedalsgaden , Tistedalsgaden 16 254 263 DA, Ft1900
Tistedalsgt Søndre Tistedalen Tistedalsgaden Søndre Tistedalen , Tistedalsgaden Søndre Tistedalen 4 35 35 DA, Ft1900
Tistedalsveien Tistedalsveien , Tistedalsveien 5 53 53 DA, Ft1900
Toldbodgt Toldbodgaden , Toldbodgaden 7 41 31 DA, Ft1900
Urtegt Urtegaden , Urtegaden 9 112 112 DA, Ft1900
Vaterlandsgt Vaterlandsgaden , Vaterlandsgaden 11 157 153 DA, Ft1900
Vestergt Vestergade , Vestergaden 15 196 195 DA, Ft1900
Violgt Violgaden , Violgaden 6 66 68 DA, Ft1900
Violgt - Nils Ankersgt Violgaden - Nils Ankers gade , Violgaden - Nils Ankers gade 2 17 17 DA, Ft1900
Vognmagergd - Værnsgt Vognmagergd - Værns gade , Vognmagergd - Værns gade 2 18 19 DA, Ft1900
Vognmagergt Vognmagergaden , Vognmagergaden 3 57 58 DA, Ft1900
Østergt Østergade , Østergade 15 186 191 DA, Ft1900
 • Antall gater: 88
 • Antall bosteder (1 utelatt): 731
 • Antall tilstede (1 utelatt): 10247

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
!! !! , !! 2 15 15 DA, Ft1900
Adelgt Adelgate , Adelgate 5 112 113 DA, Ft1900
Bakkegt Bakkegaten , Bakkegaten 14 267 273 DA, Ft1900
Bakkeveien Bakkeveien , Bakkeveien 6 86 85 DA, Ft1900
Blegergt Blegergaten , Blegergaten 3 73 75 DA, Ft1900
Blokhusgt Blokhusgate , Blokhusgate 4 50 37 DA, Ft1900
Borgergt Borgergaten , Borgergate 13 118 114 DA, Ft1900
Borgerskansen Borgerskansen , Borgerskansen 5 48 50 DA, Ft1900
Busterudgt Busterudgate , Busterudgate 37 622 625 DA, Ft1900
Cancelliraad Dahlsgt Cancelliraad Dahlsgate , Cancelliraad Dahlsgate 2 26 26 DA, Ft1900
Damhauggt Damhauggaten , Damhauggate 28 538 546 DA, Ft1900
Damstrædet Damstrædet , Damstrædet 9 210 214 DA, Ft1900
Dyrendalstrædet Dyrendalstrædet , Dyrendalstrædet 4 54 53 DA, Ft1900
Elvegata Elvegata , Elvegata 22 413 427 DA, Ft1900
Elvestrædet Elvestrædet , Elvestrædet 5 85 86 DA, Ft1900
Fjeldstrædet Fjeldstrædet , Fjeldstrædet 3 44 44 DA, Ft1900
Fæstningsgt Fæstningsgaten , Fæstningsgate 26 302 306 DA, Ft1900
Gamle Sørhaugen Gamle Sørhaugen , Gamle Sørhaugen 18 308 313 DA, Ft1900
Garvergt Garvergate , Garvergaten 13 199 204 DA, Ft1900
Hans Krags Vei Hans Krags Vei , Hans Krags Vei 6 55 58 DA, Ft1900
Jacob Stuartsgt Jacob Stuartsgate , Jacob Stuartsgate 5 33 32 DA, Ft1900
Jernbanegata Jernbanegata , Jernbanegata 2 31 30 DA, Ft1900
Johan Stangs Plads Johan Stangs Plads , Johan Stangs Plads 2 17 21 DA, Ft1900
Karl Johansgt Karl Johansgate , Karl Johansgate 2 24 23 DA, Ft1900
Kirkebakken Kirkebakken , Kirkebakken 5 55 60 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegaten , Kirkegaten 4 68 59 DA, Ft1900
Kirkestrædet Kirkestrædet , Kirkestrædet 4 72 77 DA, Ft1900
Kristian Augustsgt Kristian Augustsgate , Kristian Augustsgate 2 22 24 DA, Ft1900
Kristian den 5tes Plads Kristian den 5tes Plads , Kristian den 5tes Plads 3 16 16 DA, Ft1900
Langbryggen Langbryggen , Langbryggen 2 5 5 DA, Ft1900
Lavendelstrædet Lavendelstrædet , Lavendelstrædet 11 114 119 DA, Ft1900
Laxegt Laxegaten , Laxegaten 7 105 108 DA, Ft1900
Liliegt Liliegaten , Liliegaten 4 45 49 DA, Ft1900
Moriangt Moriangaten , Moriangaten 4 65 68 DA, Ft1900
Morianstrædet Morianstrædet , Morianstrædet 3 24 23 DA, Ft1900
Møllergt Møllergate , Møllergate 3 81 78 DA, Ft1900
Nils Ankersgt Nils Ankersgate , Nils Ankersgate 4 44 44 DA, Ft1900
Nils Stubsgt Nils Stubsgate , Nils Stubsgate 5 123 123 DA, Ft1900
Nordre Tistedalen Nordre Tistedalen , Nordre Tistedalen 34 482 488 DA, Ft1900
Nygt Nygate , Nygate 3 52 52 DA, Ft1900
Nystrædet Nystrædet , Nystrædet 3 31 30 DA, Ft1900
Os Allè & Stadsraad Tanksgt Os Allè & Stadsraad Tanksgate , Os Allè & Stadsraad Tanksgate 2 30 30 DA, Ft1900
Oscarsgt Oscarsgate , Oscarsgate 7 137 140 DA, Ft1900
Osdalen Osdalen , Osdalen 4 33 32 DA, Ft1900
Oskleven Oskleven , Oskleven 16 317 332 DA, Ft1900
Osstrædet Osstrædet , Osstrædet 3 16 15 DA, Ft1900
Parkveien Parkveien , Parkveien 23 299 303 DA, Ft1900
Peder Ankersgt Peder Ankersgate , Peder Ankersgate 15 384 392 DA, Ft1900
Peder Colbjørnsensgt Peder Colbjørnsensgate , Peder Colbjørnsensgate 10 167 168 DA, Ft1900
Peder Normannsgt Peder Normannsgate , Peder Normannsgate 2 25 26 DA, Ft1900
Pilestrædet Pilestrædet , Pilestrædet 8 45 46 DA, Ft1900
Pistolstrædet Pistolstrædet , Pistolstrædet 4 22 22 DA, Ft1900
Porsnæsgt Porsnæsgate , Porsnæsgaten 16 253 237 DA, Ft1900
Porsnæsveien Porsnæsveien , Porsnæsveien 7 73 75 DA, Ft1900
Pyntestrædet Pyntestrædet , Pyntestrædet 4 73 80 DA, Ft1900
Rebslagergt Rebslagergate , Rebslagergate 16 127 127 DA, Ft1900
Ringerbakken Ringerbakken , Ringerbakken 2 24 23 DA, Ft1900
Rødsbjerget Rødsbjerget , Rødsbjerget 2 14 14 DA, Ft1900
Rødsbjergs Plads Rødsbjergs Plads , Rødsbjergs Plads 10 155 160 DA, Ft1900
Skippergt Skippergaten , Skippergaten 19 294 301 DA, Ft1900
Skomagerstrædet Skomagerstrædet , Skomagerstrædet 2 23 23 DA, Ft1900
Spindestrædet Spindestrædet , Spindestrædet 2 33 29 DA, Ft1900
Springstrædet Springstrædet , Springstrædet 2 10 12 DA, Ft1900
Storgt Storgaten , Storgaten 20 307 308 DA, Ft1900
Strandgt Strandgaten , Strandgate 38 650 665 DA, Ft1900
Sygehusgt Sygehusgate , Sygehusgate 14 223 228 DA, Ft1900
Sølvgt Sølvgaten , Sølvgaten 18 191 198 DA, Ft1900
Søndre Tistedalen Søndre Tistedalen , Søndre Tistedalen 35 477 477 DA, Ft1900
Tistedalsgt Tistedalsgate , Tistedalsgate 16 293 294 DA, Ft1900
Tistedalsveien Tistedalsveien , Tistedalsveien 7 132 133 DA, Ft1900
Torvet Torvet , Torvet 4 81 71 DA, Ft1900
Urtegt Urtegate , Urtegaten 7 125 130 DA, Ft1900
Vaterlandsgt Vaterlandsgate , Vaterlandsgate 12 167 168 DA, Ft1900
Veien til Id Veien til Id , Veien til Id 7 59 60 DA, Ft1900
Vestergt Vestergate , Vestergate 19 283 294 DA, Ft1900
Violgt Violgaten , Violgaten 15 243 248 DA, Ft1900
Vogmagergt Vogmagergate , Vogmagergate 5 77 77 DA, Ft1900
Wilh. Hansensgt & Os Allè Wilh. Hansensgt. & Os Allè , Wilh. Hansensgt. & Os Allè 4 44 44 DA, Ft1900
Østergt Østergate , Østergate 16 223 228 DA, Ft1900