Grimstad Geo

Fra hbrgeo

Grimstad

214 Grimstad

NSD kommnr: 904 NSD : Kjøpstad ved lov i 1816. I 1873 ble en del av Fjære (0923) (948 pers.etter folketelling i 1875) lagt til Grimstad. I 1960 ble en del av Fjære (0923) (344 pers.) lagt til Grimstad.

Rettar

Ladestadsrett 20.04.1791 Kjøpstadsrett 06.06.1816 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/55bb1871ed6106d001a5c857c5b54072?index=2#177 [1]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 26.05.1877 Sett i kraft frå 01.01.1878 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prop 19/1877 Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0,22 0,22
1900 0,22 0,22
1910 0,22 0,22
1920 0,65 0,65
1930 0,65 0,65

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1801 362 0,00
1835 623 0,00
1845 806 0,00
1855 1124 0,00
1865 1501 0,00
1875 1657 0,00
1891 2880 1677 1203 139,40
1910 2116 1296 820 158,05
1930 2356 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert Etter 1910 Protokoll


Kart

Kart over Grimstad Kart datert 1890 Amt2 nedenes-amt-19 1890.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_nedenes-amt-19_1890.jpg,1890