Grimstad FT

Fra hbrgeo

Grimstad

214: Grimstad, Grimstad

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
 • Antall bosteder (1900) 406
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)2384
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 2108
 • Antall bosteder (1900) 420
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Vestrebugt - Ny Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Stor Gade - Stor Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
3 Mellem vestre og Stor Gade - Stor Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
4 Biodden - Biodden FT1900 DA, Ft1900 0 0
5 Fladen - Kirkegaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
6 Stor Gade - Østre Strand Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
001b Skaregrøm - Vestrebugt DA, Ft1910 215 254
1 Vestregate - Skaregrømsveien DA, Ft1910 325 359
2 Storgate - Vestregate DA, Ft1910 392 444
3 Nygate - Nygate DA, Ft1910 248 261
4 Dramsviken - Biodden DA, Ft1910 371 421
5 Fladen - Fladen DA, Ft1910 225 272
6 Strandgate - Strandgate DA, Ft1910 332 373

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Arendalsveien Arendalsveien 385 , Arendalsveien 411 8 0 0 DA, Ft1900
Biodden Biodden 191 , Biodden 10 46 0 0 DA, Ft1900
Fladen Fladen 348 , Fladen 280 41 0 0 DA, Ft1900
Glasgt Glasgade 436 , Glasgade 198 2 0 0 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegaden 28 , Kirkegaden 16 13 0 0 DA, Ft1900
Lillesandsveien Lillesandsveien 322 , Lillesandsveien 283 10 0 0 DA, Ft1900
Løkkestræde Løkkestræde 37 , Løkkestræde 35 2 0 0 DA, Ft1900
Mellem Storgt & Vestregt Mellem Storgaden & Vestre Gade 110 , Mellem Storgaden & Vestre Gade 168 2 0 0 DA, Ft1900
Mellem vestre og Storgt Mellem vestre og Stor Gade 161 , Mellem vestre og Stor Gade 131 10 0 0 DA, Ft1900
Nygt Ny Gade 118 , Ny Gade 404 11 0 0 DA, Ft1900
Ruffen Ruffen , Ruffen 10 0 0 DA, Ft1900
Skaregrøm Skaregrøm , Skaregrøm 356 3 0 0 DA, Ft1900
Skaregrømsveien Skaregrømsveien 305 , Skaregrømsveien 327 8 0 0 DA, Ft1900
Skolegt Skole Gade 92 , Skole Gade 43 8 0 0 DA, Ft1900
Storgt Stor Gade 25 , Stor Gade 308 68 0 0 DA, Ft1900
Sygehus Sygehus , Sygehus 7 0 0 DA, Ft1900
Torvet Torvet 42 , Torvet 32 8 0 0 DA, Ft1900
Vestre Strandgt Vestre Strand Gade 264 , Vestre Strand Gade 213 3 0 0 DA, Ft1900
Vestre Varden Vestre Varden 379 , Vestre Varden 95 30 0 0 DA, Ft1900
Vestrebugt Vestrebugt 101 , Vestrebugt 360 7 0 0 DA, Ft1900
Vestregt Vestre Gade 127 , Vestregade 103 57 0 0 DA, Ft1900
Østre Strandgt Østre Strand Gade 153 , Østre Strand Gade 142 18 0 0 DA, Ft1900
Østregt Østre Gade 34 , Østre Gade 14 4 0 0 DA, Ft1900
Øvre Tværstræde Øvre Tværstræde 130 , Øvre Tværstræde 129 2 0 0 DA, Ft1900
 • Antall gater: 24
 • Antall bosteder (1 utelatt): 378
 • Antall tilstede (1 utelatt): 0

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Arendalsveien Arendalsveien 401 , Arendalsveien 385 8 46 58 DA, Ft1900
Bienab Heia Bienab Heia 330 , Bienab Heia 405 3 13 15 DA, Ft1900
Binabgt Binabgate 325 , Binabgate 315 8 37 43 DA, Ft1900
Biodden Biodden 142 , Biodden 207 40 191 220 DA, Ft1900
Egelien Egelien 278 , Egelien 149 4 17 21 DA, Ft1900
Fladen Fladen 286 , Fladen 376b 47 218 264 DA, Ft1900
Glasgt Glasgate 139 , Glasgate 319 14 73 82 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegate 410 , Kirkegate 28 12 62 72 DA, Ft1900
Lillesandsveien Lillesandsveien 283 , Lillesandsveien 322 10 41 45 DA, Ft1900
Løkkestrædet Løkkestrædet 35b , Løkkestrædet 35 3 11 12 DA, Ft1900
Mellem, Stor- og Vestregt Mellem, Stor- og Vestregate 200 , Mellem, Stor- og Vestregate 168 2 7 11 DA, Ft1900
Nygt Nygate 404 , Nygate 147 12 43 50 DA, Ft1900
Ruffen Ruffen 289 , Ruffen 389 6 34 39 DA, Ft1900
Ruffen- Skaregrøm- Vestregt Ruffen- Skaregrøm- Vestregate 277 , Ruffen- Skaregrøm- Vestregate 292 5 36 41 DA, Ft1900
Skaregrøm Skaregrøm 356 , Skaregrøm 357 5 34 37 DA, Ft1900
Skaregrømsveien Skaregrømsveien 327 , Skaregrømsveien 304 6 32 34 DA, Ft1900
Skolegt Skolegate 93 , Skolegate 39 8 37 36 DA, Ft1900
Storgt Storgate 408 , Storgate 445 72 423 449 DA, Ft1900
Strandgt Strandgate 382 , Strandgate 87 13 71 77 DA, Ft1900
Torvet Torvet 181 , Torvet 384 6 36 39 DA, Ft1900
Vestre Varden Vestre Varden 403 , Vestre Varden 379 30 115 145 DA, Ft1900
Vestrebugt Vestrebugt 313 , Vestrebugt 80 2 10 10 DA, Ft1900
Vestregt Vestregate 261 , Vestregate 253 82 357 401 DA, Ft1900
Østre Strandgt Østre Strandgate 173a , Østre Strandgate 266 3 16 20 DA, Ft1900
Østregt Østregate 14 , Østregate 32 6 46 53 DA, Ft1900