Gjovik Geo

Fra hbrgeo

Gjøvik

100 Gjovik

NSD kommnr: 502 NSD : Utskilt som kjøpsted ved Lov fra 5/12-1859 fra Vardal herred (0527). I 1921 ble en del av Vardal (0527) (723 pers.) overflrt til Gjøvik. I 1955 ble en del av Vardal (0527) (1372 pers.) overført til Gjøvik.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 26.11.1859 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/a92f9cffc62d2d39a4771233f0ec558e?index=0#161 [1]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 09.07.1920 Sett i kraft frå 01.07.1921 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prop 27/1920 Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 1,2756
1891 0,94 0,9
1900 0,94 0,9
1910 0,94 0,9
1920 2,07 0,94
1930 5,27 2,54

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1865 626 0,00
1875 1051 0,00
1891 1391 728 663 109,80
1910 4059 2177 1882 115,67
1920 4104 0,00
1930 5072 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1925 Protokoll Husnummer sammenholdt med kvartals- og tomtenummer samt gårds- og bruksnummer for eiendomme innen Gjøvik by


Kart

Kart over Gjovik Kart datert Gjovik map 1901.jpg