Gjovik FT

Fra hbrgeo

Gjøvik

100: Gjøvik, Gjovik

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)3149
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 3250
 • Antall bosteder (1900) 174
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)3963
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 4058
 • Antall bosteder (1900) 218
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 P. J. Johannessens Gaard - M. Torkistuens gaard FT1900 DA, Ft1900 332 334
2 Chr. Østbergs Gaard - M. Kristiansens Gd FT1900 DA, Ft1900 292 285
3 G. Opsahls Gaard - J. Evensens Gaard FT1900 DA, Ft1900 361 347
4 P. Sandvolds Gaard - Peder Aamodt FT1900 DA, Ft1900 289 268
5 Fængslet - Leonard Svendsens Gd FT1900 DA, Ft1900 267 248
6 Bryhns gaard - Skrædder Olsens Gd FT1900 DA, Ft1900 335 334
7 Viktoria Hotel - Gjøvik Meieris Gaard FT1900 DA, Ft1900 345 324
8 Lingjerdes Smidie - Jens Kværums Gd FT1900 DA, Ft1900 318 321
9 F. Fischers sagbrug - Kjøbm. Andersens Gd FT1900 DA, Ft1900 422 423
10 Holmens brænderi - O. Haugoms Gd FT1900 DA, Ft1900 289 265

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Storgaten - Storgaten DA, Ft1910 383 374
2 Storgaten - Storgaten DA, Ft1910 549 538
3 Torvgate - Bakkegate DA, Ft1910 527 518
4 Skolegaten - Stiklestadgate 1 Gaard no 3 Kvartal DA, Ft1910 549 546
5 Bakkegaten - Tordenskjoldsgate DA, Ft1910 523 516
6 Torvgaten 13 %Jernbanegaten% - Mjøsstranden DA, Ft1910 535 516
7 Trondhjemsveien - Strandgaten 30 %Bjørnsons% DA, Ft1910 562 560
8 Strandgaten - Christiesgate DA, Ft1910 430 395

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Ulvensgt Ulvens Gd , Ulvens Gd. 2 17 17 DA, Ft1900
 • Antall gater: 1
 • Antall bosteder (1 utelatt): 2
 • Antall tilstede (1 utelatt): 17

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Bakkegt Bakkegate 4 , Bakkegaten 7 10 151 148 DA, Ft1900
Basinveien Basinveien 4 , Basinveien 8 3 55 55 DA, Ft1900
Bassinveien Bassinveien 3 , Bassinveien 1 3 53 52 DA, Ft1900
Bjørnsonsgt Bjørnsonsgate 3 , Bjørnsonsgate 4 3 53 57 DA, Ft1900
Brænderigt Brænderigaten 1 , Brænderigaten 1b 3 34 14 DA, Ft1900
Christiesgt Christiesgate 11 , Christiesgate 1 5 59 57 DA, Ft1900
Fauchaldsgt 1 Av Tomt nr. 1 i kvartal Fauchaldsgate 1 Av Tomt nr. 1 i kvartal 102 , Fauchaldsgate 1 Av Tomt nr. 1 i kvartal 102 2 22 23 DA, Ft1900
Hammerstadsgt Hammerstadsgate 2 , Hammerstadsgate 3 2 16 16 DA, Ft1900
Hovdeveien Hovdeveien 3 , Hovdeveien 1 2 37 37 DA, Ft1900
Hunnsveien Hunnsveien 4 , Hunnsveien 1 7 56 56 DA, Ft1900
Hunsveien Hunsveien 16 , Hunsveien 13 5 61 55 DA, Ft1900
Ibsensgt Ibsensgate 2 , Ibsensgate 1 2 52 52 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegaten 1 , Kirkegaten 2 6 64 66 DA, Ft1900
Nedre Torvgt Nedre Torvgate 3 , Nedre Torvgate 1 4 64 62 DA, Ft1900
Skogveien Skogveien 2 , Skogveien 1 6 155 156 DA, Ft1900
Skolegt Skolegaten 8 , Skolegaten 1 9 207 203 DA, Ft1900
Skovveien Skovveien 7 , Skovveien 3 2 46 46 DA, Ft1900
Standgt Standgaten 26 , Standgaten 19 2 18 12 DA, Ft1900
Stiklestadgt Stiklestadgate 2 , Stiklestadgate 3 4 53 54 DA, Ft1900
Storgt Storgaten 47 , Storgaten 2 34 777 764 DA, Ft1900
Strandgt Strandgaten 28 , Strandgaten 20 6 150 150 DA, Ft1900
Svoldersgt Svoldersgate 2 , Svoldersgate 1 3 45 46 DA, Ft1900
Tordenskjoldsgt Tordenskjoldsgate 12 , Tordenskjoldsgate 5 8 226 227 DA, Ft1900
Torvgt Torvgade 5 , Torvgaten 23 17 301 290 DA, Ft1900
Trondhjemsveien Trondhjemsveien 12 , Trondhjemsveien 17 14 286 278 DA, Ft1900
Wergelandsgt Wergelandsgate 9 , Wergelandsgaten 1 4 71 73 DA, Ft1900