Fredrikstad FT

Fra hbrgeo

Fredrikstad

19: Fredrikstad, Fredrikstad

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)14724
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 14358
 • Antall bosteder (1900) 1630
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)15601
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 15160
 • Antall bosteder (1900) 1572
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
001a Nygaardsgade - Isengrangade FT1900 DA, Ft1900 258 263
002a - Ove Rammsgade FT1900 DA, Ft1900 370 375
003a Mellemgaden - Nygaardsgade FT1900 DA, Ft1900 355 343
004a Sømandsgaden - Baggaden FT1900 DA, Ft1900 360 340
5 Agentgaden - Storgaden FT1900 DA, Ft1900 78 81
6 Vestsidens Torv - Storgaden 125a, FT1900 DA, Ft1900 75 74
7 Storgade - Torvet FT1900 DA, Ft1900 128 133
008a Myragade - Storgade FT1900 DA, Ft1900 498 488
009a - Myragade FT1900 DA, Ft1900 504 522
010a Myragade - Frydenberggaden og Bjørndalsgaden FT1900 DA, Ft1900 405 430
011a - Glemmingegade FT1900 DA, Ft1900 229 236
012a Thorbjørnsgade - Glemingegade FT1900 DA, Ft1900 474 479
013a Wergelandsgade - Torbjørnsgade FT1900 DA, Ft1900 378 371
14 Cicignongade - Hj Cicignon & Dronningensgade FT1900 DA, Ft1900 48 54
15 Stationsgade - Cicignongade FT1900 DA, Ft1900 61 63
16 - Skolegade FT1900 DA, Ft1900 90 92
17 - Lislebygade FT1900 DA, Ft1900 150 152
018a Hans Nilsen Haugesgade - Lahellegade FT1900 DA, Ft1900 390 383
019a Berggade - Guldbergsiden FT1900 DA, Ft1900 296 300
020a !! - Fjeldgade FT1900 DA, Ft1900 419 410
021a Bjerggaden - Brochsgade FT1900 DA, Ft1900 447 565
022a !! - Bryggeriveien FT1900 DA, Ft1900 615 646
023a Broksgade - St. Hansbjerget FT1900 DA, Ft1900 422 434
024a !! - St. Hansfjeldet FT1900 DA, Ft1900 281 287
025a Seierstensgade - Seierstensgade FT1900 DA, Ft1900 476 490
026a Seierstensgaden - !! FT1900 DA, Ft1900 406 426
027a Holmegade - !! FT1900 DA, Ft1900 455 475
028a Gellertensgade - Seierstensgade FT1900 DA, Ft1900 337 342
029a Græsviggade - Trosvigstranden FT1900 DA, Ft1900 271 283
030a Raadhusgade - Voldgaden FT1900 DA, Ft1900 316 321
031a Kasernegade - Raadhusgade FT1900 DA, Ft1900 377 349
032a Voldgade - Torvgade FT1900 DA, Ft1900 438 451
033a Vaterland Byens marker - Vaterland FT1900 DA, Ft1900 357 382
034a Sorgenfri - Byens marker Elverhøi FT1900 DA, Ft1900 531 531
35 Sindingbj. - Sindingbjerget FT1900 DA, Ft1900 240 241
36 Sindingbjerget - Sindingbjerget FT1900 DA, Ft1900 265 273
37 Sindingbjerget - Byens marker Løke No FT1900 DA, Ft1900 319 322
038a Bymarken - Bymarken FT1900 DA, Ft1900 442 454
039a Byens marker - Byens marker FT1900 DA, Ft1900 541 548
040a Trosviggade - Trosviggaden FT1900 DA, Ft1900 1256 1315

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Voldgaten - Toldebodgt DA, Ft1910 1073 1112
2 Vaterland - Løkke DA, Ft1910 669 703
3 Løkke - Løkke 59 4/y DA, Ft1910 1243 1269
4 Løkke - Sorgenfri DA, Ft1910 1047 1064
5 Isegran - Tvergate DA, Ft1910 682 696
6 Skolegaten - Skolegaten DA, Ft1910 755 759
7 Lislebygate - Hassinggate DA, Ft1910 559 571
8 Nygaardsgate - H. Hårfagresgate DA, Ft1910 891 904
9 Storgate - Øvre Torvstræde DA, Ft1910 799 762
10 Bakgate - Valhallsgate DA, Ft1910 1080 1127
11 Nygaardsgaten - Apenesgate DA, Ft1910 1291 1336
12 Nygaardsgate - Damstrædet DA, Ft1910 1038 1058
13 Myragaten - Valkyriegaten DA, Ft1910 1004 1055
14 Seierstensgaten - Borggate DA, Ft1910 1113 1150
15 Seierstensgate - Onsøgate DA, Ft1910 840 896
16 Teglværksveien - Bakkegate DA, Ft1910 1076 1139

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
!! !! , !! 68 13 14 DA, Ft1900
Agentgt Agentgaden , Agentgaden 5 35 34 DA, Ft1900
Apenesberget Apenesberget , Apenesberget 7 98 99 DA, Ft1900
Apenesbjerget Apenesbjerget , Apenesbjerget 4 23 24 DA, Ft1900
Appenæsbjerget Appenæsbjerget , Appenæsbjerget 2 13 13 DA, Ft1900
Arbeidergt Arbeidergade , Arbeidergade 7 37 40 DA, Ft1900
Asylgt Asylgaden , Asylgaden 7 85 83 DA, Ft1900
Baggt Baggaden , Baggaden 16 187 184 DA, Ft1900
Bakkegt Bakkegade , Bakkegade 12 196 210 DA, Ft1900
Berggt Berggade , Berggade 11 66 68 DA, Ft1900
Billetgt Billetgade , Billetgade 4 22 24 DA, Ft1900
Bingsgt Bingsgade , Bingsgade 12 109 109 DA, Ft1900
Bjerggt Bjerggaden , Bjerggaden 7 62 67 DA, Ft1900
Bjergstien Bjergstien , Bjergstien 8 59 60 DA, Ft1900
Bjergt Bjergaden , Bjergaden 2 14 14 DA, Ft1900
Bjørndalsgt Bjørndalsgade , Bjørndalsgade 9 131 134 DA, Ft1900
Borggt Borggade , Borggade 21 276 294 DA, Ft1900
Borgt Borgaden , Borgaden 4 64 70 DA, Ft1900
Brochsgt Brochsgade , Brochsgade 13 183 185 DA, Ft1900
Brogt Brogaden , Brogade 23 187 191 DA, Ft1900
Broksgt Broksgade , Broks Gade 283 4 78 80 DA, Ft1900
Bryggeriveien Bryggeriveien , Bryggeriveien 16 176 182 DA, Ft1900
Byens marker Byens marker , Byens marker 67 536 542 DA, Ft1900
Byens marker Elverhøi Byens marker Elverhøi , Byens marker Elverhøi 5 24 24 DA, Ft1900
Byens marker Løkke Byens marker Løkke , Byens marker Løkke 2 6 6 DA, Ft1900
Byens marker Nordby Byens marker Nordby , Byens marker Nordby 26 265 276 DA, Ft1900
Byens marker Sorgenfri Byens marker Sorgenfri , Byens marker Sorgenfri 16 99 102 DA, Ft1900
Byens marker Vestby Byens marker Vestby , Byens marker Vestby 7 69 71 DA, Ft1900
Bymarken Bymarken , Bymarken 94 732 745 DA, Ft1900
Cicignongt Cicignongade , Cicignongade 20 181 186 DA, Ft1900
Dampskibsbryggen Dampskibsbryggen , Dampskibsbryggen 4 18 19 DA, Ft1900
Damstredet Damstredet , Damstredet 5 41 43 DA, Ft1900
Damstrædet Damstrædet , Damstrædet 10 42 46 DA, Ft1900
Daniel Leegaardsgt Daniel Leegaardsgade , Daniel Leegaardsgade 4 85 89 DA, Ft1900
Daniel Legaardsgt Daniel Legaardsgade , Daniel Legaardsgade 2 33 36 DA, Ft1900
Dronningensgt Dronningensgade , Dronningensgade 6 52 53 DA, Ft1900
E. H. Mørchsgt E. H. Mørchsgade , E. H. Mørchsgade 3 34 36 DA, Ft1900
Elverhøi Elverhøi , Elverhøi 4 0 0 DA, Ft1900
Enghaugsgt Enghaugsgade , Enghaugsgade 3 13 114 DA, Ft1900
Enghausgt Enghausgade , Enghausgade 4 33 34 DA, Ft1900
Engshaugsgt Engshaugsgade , Engshaugsgade 7 72 70 DA, Ft1900
Engshausgt Engshausgade , Engshausgade 3 39 42 DA, Ft1900
Eviekaien Eviekaien , Eviekaien 7 68 70 DA, Ft1900
Evjegt Evjegaden , Evjegade 3 6 4 DA, Ft1900
Evjekaien Evjekaien , Evjekaien 2 28 29 DA, Ft1900
Fjeldberggt Fjeldberggade , Fjeldberggaden 14 213 217 DA, Ft1900
Fjeldgt Fjeldgade , Fjeldgade 16 174 180 DA, Ft1900
Fossumsgt Fossumsgade , Fossumsgade 10 160 165 DA, Ft1900
Frydenberggt Frydenberggade , Frydenberggade 9 124 125 DA, Ft1900
Færgeportgt Færgeportgade , Færgeportgade 11 123 121 DA, Ft1900
Færgestedsveien Færgestedsveien , Færgestedsveien 13 101 99 DA, Ft1900
Færgestedveien Færgestedveien , Færgestedveien 2 13 15 DA, Ft1900
Glacisgt Glacisgade , Glacisgade 4 23 24 DA, Ft1900
Glemingegt Glemingegade , Glemingegade 8 72 74 DA, Ft1900
Gleminggt Gleminggade , Gleminggade 7 36 38 DA, Ft1900
Glemmingegt Glemmingegaden , Glemmingegade 22 239 252 DA, Ft1900
Glemminggt Glemminggaden , Glemminggade 2 17 18 DA, Ft1900
Græsviggt Græsviggade , Græsviggade 7 115 119 DA, Ft1900
H. N. Haugesgt H. N. Haugesgade , H. N. Haugesgade 2 5 6 DA, Ft1900
Hans N. Haugesgt Hans N. Haugesgade , Hans N. Haugesgade 4 26 26 DA, Ft1900
Hjørnerødgt Hjørnerødgaden , Hjørnerødgade 13 160 145 DA, Ft1900
Hjørnet af Nygaards og Evjegt Hjørnet af Nygaards og Evjegade , Hjørnet af Nygaards og Evjegade 2 20 20 DA, Ft1900
Holmegt Holmegade , Holmegade 11 122 125 DA, Ft1900
Haakonsgt Haakonsgade , Haakonsgade 3 42 42 DA, Ft1900
Isengrangt Isengrangaden , Isengrangade 4 16 16 DA, Ft1900
Julius Jacobsensgt Julius Jacobsensgade , Julius Jacobsensgade 2 30 31 DA, Ft1900
Kasernegt Kasernegade , Kasernegade 9 81 86 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegade , Kirkegade 8 112 115 DA, Ft1900
Kniplegt Kniplegade , Kniplegade 6 87 90 DA, Ft1900
Kongensgt Kongensgade , Kongensgade 2 6 8 DA, Ft1900
Lahellegt Lahellegaden , Lahellegade 4 36 37 DA, Ft1900
Lislebygt Lislebygade , Lislebygade 6 63 62 DA, Ft1900
Løkkegt Løkkegade , Løkkegaden 8 90 91 DA, Ft1900
Mellemgt Mellemgaden , Mellemgaden 15 112 113 DA, Ft1900
Myragt Myragade , Myragaden 38 330 352 DA, Ft1900
Nedre Torvstræde Nedre Torvstræde , Nedre Torvstræde 2 16 8 DA, Ft1900
Nygt Nygaden , Nygaden 7 71 70 DA, Ft1900
Nygaardgt Nygaardgade , Nygaardgade 2 14 14 DA, Ft1900
Nygårdsgt Nygårdsgade , Nygårdsgade 4 21 25 DA, Ft1900
Nygaardsgt Nygaardsgaden , Nygaardsgaden 288 41 285 283 DA, Ft1900
Ove Rammsgt Ove Rammsgade , Ove Rammsgade 4 17 17 DA, Ft1900
Riddervoldsgt Riddervoldsgade , Riddervoldsgade 3 5 5 DA, Ft1900
Ridehusg Ridehusg , Ridehusg 3 21 22 DA, Ft1900
Ridehusgt Ridehusgaden , Ridehusgade 12 75 76 DA, Ft1900
Raadhusgt Raadhusgade , Raadhusgade 11 152 152 DA, Ft1900
Seierstensgt Seierstensgade , Seierstensgade 34 497 511 DA, Ft1900
Sindingbj. Sindingbj. , Sindingbj. 26 198 199 DA, Ft1900
Sindingbjerget Sindingbjerget , Sindingbjerget 32 282 290 DA, Ft1900
Skolegt Skolegaden , Skolegade 11 78 78 DA, Ft1900
Smedjegt Smedjegade , Smedjegade 4 28 32 DA, Ft1900
St Olafsgt St Olafsgade , St Olafsgade 5 46 49 DA, Ft1900
St. Croitzgt St. Croitz Gade 443d , St. Croitzgade 2 34 34 DA, Ft1900
St. Croixgt St. Croixgade , St. Croix gade 11 97 101 DA, Ft1900
St. Hansbj. St. Hansbj. , St. Hansbj. 2 23 25 DA, Ft1900
St. Hansbjerget St. Hansbjerget , St. Hansbjerget 13 110 111 DA, Ft1900
St. Hansfjeldet St. Hansfjeldet , St. Hansfjeldet 11 134 136 DA, Ft1900
St. Olafsgt St. Olafsgade , St. Olafsgade 5 27 30 DA, Ft1900
St. Olavsgt St. Olavs gade , St. Olavsgade 3 20 22 DA, Ft1900
Stationsgt Stationsgade , Stationsgade 5 19 19 DA, Ft1900
Storgt Storgaden , Storgaden 36 298 306 DA, Ft1900
Strandgt Strandgaden , Strandgaden 18 145 147 DA, Ft1900
Sverresgt Sverresgade , Sverresgade 18 193 200 DA, Ft1900
Sømandsgt Sømandsgaden , Sømandsgaden 8 24 15 DA, Ft1900
Teglværksveien Teglværksveien , Teglværksveien 16 181 185 DA, Ft1900
Thorbjørnsgt Thorbjørnsgade , Thorbjørnsgade 14 137 142 DA, Ft1900
Thordenskjoldsgt Thordenskjoldsgade , Thordenskjoldsgade 3 17 17 DA, Ft1900
Tobiasstredet Tobiasstredet , Tobiasstredet 3 35 38 DA, Ft1900
Toldbodgt Toldbodgade , Toldbodgade 5 42 43 DA, Ft1900
Torbjørnsgt Torbjørnsgd , Torbjørnsgade 4 28 27 DA, Ft1900
Tordensjoldgt Tordensjoldgade , Tordensjoldgade 2 20 20 DA, Ft1900
Torvet Torvet , Torvet 3 17 17 DA, Ft1900
Torvgt Torvgade , Torvgade 12 211 221 DA, Ft1900
Trosvig torv Trosvig torv , Trosvig torv 3 63 64 DA, Ft1900
Trosvigbj. Trosvigbj. , Trosvigbj. 18 0 0 DA, Ft1900
Trosviggt Trosviggade , Trosviggaden 30 412 437 DA, Ft1900
Trosvigstranden Trosvigstranden , Trosvigstranden 26 150 158 DA, Ft1900
Trulsegangen Trulsegangen , Trulsegangen 6 43 44 DA, Ft1900
Turngt Turngade , Turngade 4 23 22 DA, Ft1900
Tøihusgt Tøihusgade , Tøihusgaden 42 2 28 13 DA, Ft1900
Vaterland Vaterland , Vaterland 55 334 358 DA, Ft1900
Vestsidens Torv Vestsidens Torv , Vestsidens Torv 5 20 20 DA, Ft1900
Voldgt Voldgade , Voldgaden 12 190 194 DA, Ft1900
Voldportgt Voldportgaden , Voldportgaden 6 85 86 DA, Ft1900
Wergelandsgt Wergelandsgade , Wergelandsgaden 3 28 29 DA, Ft1900
Wærenskjoldsgt Wærenskjoldsgade , Wærenskjoldsgade 3 41 44 DA, Ft1900
Øvre Hollændergt Øvre Hollændergade , Øvre Hollændergade 4 30 29 DA, Ft1900
øvre Torvstræde øvre Torvstræde , Øvre Torvstræde 3 15 14 DA, Ft1900
 • Antall gater: 127
 • Antall bosteder (1 utelatt): 1403
 • Antall tilstede (1 utelatt): 12418

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Agentgt Agentgate 1 , Agentgate 6 5 60 55 DA, Ft1900
Alfheimsgt Alfheimsgate 2 , Alfheimsgate 4 2 6 6 DA, Ft1900
Apenesgt Apenesgate 1 , Apenesgate 15 16 216 222 DA, Ft1900
Asylgt Asylgate 2 , Asylgaten 5 10 77 77 DA, Ft1900
Badehusveien Badehusveien 1 , Badehusveien 15 7 88 96 DA, Ft1900
Bakgt Bakgate 1 , Bakgate 20 18 174 168 DA, Ft1900
Bakkegt Bakkegate 1 , Bakkegate 11 10 113 117 DA, Ft1900
Billetgt Billetgate 1 , Billetgate 4 4 40 42 DA, Ft1900
Bingsgt Bingsgate 9 , Bingsgate 24 14 110 111 DA, Ft1900
Bjerggt Bjerggate 2 , Bjerggate 30 23 212 214 DA, Ft1900
Bjørndalsgt Bjørndalsgate 2 , Bjørndalsgate 18 13 159 169 DA, Ft1900
Borggt Borggaten 1 , Borggate 14 24 324 336 DA, Ft1900
Breidablikgt Breidablikgate 6 , Breidablikgate 8 2 27 29 DA, Ft1900
Brochsgt Brochsgate 1 , Brochsgate 21 18 238 241 DA, Ft1900
Brogt Brogate 1 , Brogate 18 20 194 198 DA, Ft1900
Bryggen Bryggen 91 , Bryggen 95 5 0 0 DA, Ft1900
Bryggeriveien Bryggeriveien 2 , Bryggeriveien 21 16 221 227 DA, Ft1900
Cicegnongt Cicegnongate 12 , Cicegnongate 29 15 154 156 DA, Ft1900
Cicignongt Cicignongaten 7 , Cicignongate 31 6 42 44 DA, Ft1900
D. Leegaardsgt D. Leegaardsgate 3 , D. Leegaardsgate 18 12 202 207 DA, Ft1900
Dampskibsbryggen Dampskibsbryggen 1 , Dampskibsbryggen 12 7 28 28 DA, Ft1900
Damstrædet Damstrædet 1 , Damstrædet 7 14 101 102 DA, Ft1900
Dronningensgt Dronningensgate 1 , Dronningensgate 10 8 70 72 DA, Ft1900
Drøbaksgt Drøbaksgate 2 , Drøbaksgate 5 2 29 28 DA, Ft1900
E. H. Mørchsgt E. H. Mørchsgate 1 , E. H. Mørchsgate 6 6 82 86 DA, Ft1900
Enghaugsgt Enghaugsgate 7 , Enghaugsgate 23 12 105 113 DA, Ft1900
Evjegt Evjegate 2 , Evjegate 4 2 12 12 DA, Ft1900
Evjekaien Evjekaien 1 , Evjekaien 13 7 68 72 DA, Ft1900
Fjedberggt Fjedberggate 11 , Fjedberggate 13 2 60 61 DA, Ft1900
Fjeldberggt Fjeldberggate 1 , Fjeldberggate 10 10 97 105 DA, Ft1900
Fjeldgt Fjeldgate 2 , Fjeldgaten 19 19 194 207 DA, Ft1900
Fossumsgt Fossumsgate 1 , Fossumsgate 15 13 199 211 DA, Ft1900
Frydenberggt Frydenberggate 1 , Frydenberggate 18 15 159 171 DA, Ft1900
Færgeportgt Færgeportgaten 76 , Færgeportgaten 85 10 124 124 DA, Ft1900
Færgestedsveien Færgestedsveien 5 , Færgestedsveien 24 16 106 115 DA, Ft1900
Gellertsensgt Gellertsensgate 7 , Gellertsensgate 8 10 167 174 DA, Ft1900
Glacisgt Glacisgaten 6 , Glacisgate 23 10 64 65 DA, Ft1900
Glemmingegt Glemmingegate 1 , Glemmingegate 77 43 356 379 DA, Ft1900
Glommensgt Glommensgate 1 , Glommensgate 10 6 60 63 DA, Ft1900
Græsvikgt Græsvikgate 1 , Græsvikgate 7 6 49 52 DA, Ft1900
Guldberggt Guldberggate 1 , Guldberggate 5 5 57 60 DA, Ft1900
H. Haarfagresgt H. Haarfagresgate 3 , H. Haarfagresgate 17 9 100 102 DA, Ft1900
H. N. Haugesgt H. N. Haugesgate 1 , H. N. Haugesgate 12 10 91 92 DA, Ft1900
Hassinggt Hassinggate 2 , Hassinggate 4 2 20 21 DA, Ft1900
Heimdalsgt Heimdalsgate 1 , Heimdalsgate 5 4 44 49 DA, Ft1900
Hjørnerødgt Hjørnerødgaten 5 , Hjørnerødgaten 18 14 145 152 DA, Ft1900
Hollændergt Hollændergate 1 , Hollændergate 2 2 18 18 DA, Ft1900
Holmegt Holmegaten 1 , Holmegaten 20 19 307 317 DA, Ft1900
Huthsgt Huthsgate 1 , Huthsgate 12 9 82 88 DA, Ft1900
Haakonsgt Haakonsgate 5 , Haakonsgate 14 7 106 109 DA, Ft1900
Isegran Isegran , Isegran 8 5 27 27 DA, Ft1900
Jernbanegt Jernbanegaten 9 , Jernbanegaten 15 3 23 21 DA, Ft1900
Julius Jacobsensgt Julius Jacobsensgate 4 , Julius Jacobsensgate 18 7 58 59 DA, Ft1900
Kassernegt Kassernegaten 46 , Kassernegaten 56 10 110 118 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegaten 24 , Kirkegaten 33 12 117 125 DA, Ft1900
Kniplegt Kniplegate 1 , Kniplegaten 11 8 80 83 DA, Ft1900
Kongensgt Kongensgate 2 , Kongensgate 9 7 43 43 DA, Ft1900
Lahellegt Lahellegaten 1 , Lahellegaten 8 8 166 160 DA, Ft1900
Lislebygt Lislebygate 2 , Lislebygate 20 10 83 87 DA, Ft1900
Løkke Løkke 1 , Løkke 77 199 1633 1676 DA, Ft1900
Løkke 59 Løkke 59 2/a , Løkke 59 2/z 85 680 694 DA, Ft1900
Løkke 59x Løkke 59x 1 , Løkke 59x 2 2 10 11 DA, Ft1900
Løkkegt Løkkegaten 1 , Løkkegaten 12 8 83 81 DA, Ft1900
Mellemgt Mellemgate 2 , Mellemgaten 25 21 228 244 DA, Ft1900
Myragt Myragate 2 , Myragaten 49 39 326 341 DA, Ft1900
Nygt Nygate 1 , Nygate 14 11 69 73 DA, Ft1900
Nygaardsgt Nygaardsgate 1 , Nygaardsgate 50 49 405 378 DA, Ft1900
Odinsgt Odinsgate 1 , Odinsgate 7 5 82 84 DA, Ft1900
Onsøgt Onsøgate 1 , Onsøgate 9 11 106 112 DA, Ft1900
Oslogt Oslogate 15 , Oslogate 51 4 40 43 DA, Ft1900
Ove Rammsgt Ove Rammsgate 11 , Ove Rammsgate 17 6 76 75 DA, Ft1900
Riddervoldsgt Riddervoldsgate 1 , Riddervoldsgate 3 6 7 DA, Ft1900
Ridehusgt Ridehusgaten 1 , Ridehusgaten 20 14 121 126 DA, Ft1900
Raadhusgt Raadhusgaten 13 , Raadhusgaten 23 10 147 156 DA, Ft1900
Seierstensgt Seierstensgaten 1 , Seierstensgate 26 24 291 296 DA, Ft1900
Sjømandsgt Sjømandsgate 1 , Sjømandsgate 17 12 143 131 DA, Ft1900
Skolegt Skolegaten 1 , Skolegaten 14 9 53 54 DA, Ft1900
Smedjegt Smedjegaten 86 , Smedjegaten 90 5 54 57 DA, Ft1900
St. Croixgt St. Croixgate 1 , St. Croixgate 16 16 153 158 DA, Ft1900
St. Olavsgt St. Olavsgate 1 , St. Olavsgate 33 17 142 145 DA, Ft1900
Storgt Storgate 1 , Storgate 35 27 251 247 DA, Ft1900
Strandstien Strandstien 2 , Strandstien 4 2 19 20 DA, Ft1900
Sverresgt Sverresgate 1 , Sverresgate 16 17 176 181 DA, Ft1900
Teglværksveien Teglværksveien 2 , Teglværksveien 27 20 244 264 DA, Ft1900
Thorbjørnsgt Thorbjørnsgate 2 , Thorbjørnsgate 25 22 162 167 DA, Ft1900
Thorsgt Thorsgate 4 , Thorsgate 10 3 23 27 DA, Ft1900
Tobiasstrædet Tobiasstrædet 1 , Tobiasstrædet 5 5 57 59 DA, Ft1900
Toldbodgt Toldbodgaten 34 , Toldbodgaten 9 70 75 DA, Ft1900
Tordenskjoldsgt Tordenskjoldsgate 4 , Tordenskjoldsgate 11 8 71 68 DA, Ft1900
Torvet Torvet 1 , Torvet 9 8 53 53 DA, Ft1900
Torvgt Torvgaten 57 , Torvgaten 68 12 172 177 DA, Ft1900
Trosvig Torv Trosvig Torv 1 , Trosvig Torv 7 4 64 66 DA, Ft1900
Trosvik Torv Trosvik Torv 2 , Trosvik Torv 12 5 59 58 DA, Ft1900
Trosviksgt Trosviksgate 1 , Trosviksgate 43 35 426 459 DA, Ft1900
Trosvikstranden Trosvikstranden 1 , Trosvikstranden 44 30 234 244 DA, Ft1900
Trulsegangen Trulsegangen 1 , Trulsegangen 6 5 31 30 DA, Ft1900
Turngt Turngate 1 , Turngate 8 4 22 24 DA, Ft1900
Tøihusgt Tøihusgaten 42 , Tøihusgaten 45 2 23 20 DA, Ft1900
Underhaugsgt Underhaugsgate 1 , Underhaugsgate 15 9 88 89 DA, Ft1900
Valhalsgt Valhalsgate 1 , Valhalsgate 20 15 138 145 DA, Ft1900
Vaterland Vaterland 1 , Vaterland 80 51 342 376 DA, Ft1900
Veumsgt Veumsgate 2 , Veumsgate 5 4 61 69 DA, Ft1900
Voldgt Voldgaten 1 , Voldgaten 12 10 112 117 DA, Ft1900
Voldportgt Voldportgaten 69 , Voldportgaten 75 7 81 89 DA, Ft1900
Welhavensgt Welhavensgate 9 , Welhavensgate 11 2 12 12 DA, Ft1900
Werenskjoldsgt Werenskjoldsgate 4 , Werenskjoldsgate 18 12 195 213 DA, Ft1900
Wergelandsgt Wergelandsgate 6 , Wergelandsgate 15 6 64 68 DA, Ft1900
Øvre Torvstræde Øvre Torvstræde 1 , Øvre Torvstræde 6 4 10 11 DA, Ft1900