Fredrikstad Eiendom

Fra hbrgeo

Grunnlag for historisk eiendomsregister

Byutvidelser og kart

Matrikkel og adressebok

Panteregister og grunnbok

Kilder og litteratur

 • Digitalarkivet
  • Skannede tinglysingsdokumenter
   • Panteregister
   • I 0 (1750-1770) Innpakket. Begrenset adgang med hensyn til materialets tilstand.
   • I 1 (1771-1797) Kreditorer og mottakere. Henviser til PB 3. Begynt 29.07.1771
   • I 2 (1771-1797) Debitorer og utstedere. Henviser til PB 3. Begynt 29.07.1771
   • I 3 (1797-1815) Kreditorer og mottakere. Henviser til PB 4. Begynt 25.09.1797
   • I 4 (1797-1815) Debitorer og utstedere. Henviser til PB 4. Begynt 25.09.1797
   • II 1 (1805-1828) Ordnet etter nummer. Enkelte tinglysninger fra 1799 til 1860. Matrikkelnr. 8-276. Rekkefølgen på slutten er vilkårlig.
   • II 2 (1828-0) Ordnet etter nummer. Tinglysninger til ca. 1872. Realregister begynner fra s. 201. Brannforsikringer nr. 1-226. S. 651-690: delvis høyere numre, delvis uten nummer. S. 691: Løkker, nr. 1-63 + festningsløkke m.m. S. 1-200: Skipsregister 1828-1860. Alfabetisk ordnet.
   • II 3 (1879-0) Ordnet etter nummer. For Fredrikstad by. Autorisert 1879.
   • IV 1 Autorisert 20.11.1871. Register etter nytt matrikkelnummer. Nr. 1-97: Bydelen innenfor festningens volder, en del sjøboder langs østsiden av elven. Nr. 1-48: Vaterland.
   • IV 10 Håndregister for panteregister IV 1-IV 2c.
   • IV 11 Håndregister for autoriserte registre: Gbd 0003- 0009. Utarbeidet av SAO i 1974
   • IV 2a Autorisert 15.06.1892. Register etter nytt matrikkelnummer. Løkke nr. 1-62 (unntatt 59), 63-81, 82-83.
   • IV 2b Autorisert 15.06.1892. Register etter nytt matrikkelnummer. Løkke nr. 59
   • IV 2c Autorisert 20.04.1904. Tillegg løkkene.
   • IV 3 Autorisert 20.11.1871. Register etter nytt matrikkelnummer. Vestre bydel, nr. 1-219
   • IV 4 Realregister, aut. 20.11.1871. Nytt matrikkelnr. 220-438 (vestre bydel)
   • IV 5 Autorisert 20.11.1871. Register etter nytt matrikkelnummer. Vestre bydel, nr. 439-589
   • IV 6 Autorisert 10.04.1875. Register etter nytt matrikkelnummer. Vestre bydel, tillegg.
   • IV 7 Autorisert 12.10.1891. Kronologisk register. Vestre bydel, tillegg.
   • IV 8 Autorisert 09.05.1899. Kronologisk register. Vestre bydel, tillegg. Omfatter også løkker
   • IV 9 Autorisert 19.11.1920. Vestre bydel, tillegg

Utforming og innhold