Flekkefjord

Fra hbrgeo

Flekkefjord

240 Flekkefjord

NSD kommnr: 1004 NSD : I 1842 ble Flekkefjord (1004) utskilt som kjøpstad fra Hitterøe og Næs (1042). I 1942 ble en del av Nes (1043) lag til Flekkefjord (1004). Folkem.i 1946 427 pers.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 08.08.1842 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/3dc33f6980fc343e5355cebf9e473e97?index=0#109 [1]


Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1910 0,2 0,2
1930 0,25 0,25

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1891 1541 906 635 142,68
1930 2252 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert Etter 1910 Protokoll


Kart

Datering 1889 kart amt2_lister-og-mandals-amt-45_1889.jpg Statens kartverk, Amtskart, amt2_lister-og-mandals-amt-45_1889.jpg

Flekkefjord

240: Flekkefjord, Flekkefjord

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
 • Antall bosteder (1900) 285
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)2191
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 2121
 • Antall bosteder (1900) 297
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Kirke Gade - Kirke Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Kirke Gade 57, - Kirkegade FT1900 DA, Ft1900 0 0
3 Store Sirdals Gade - Store Sirdals Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
4 Store Sirdals Gade - Store Sirdals Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
5 Lille Sirdals Gade - Lille Sirdals Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
6 Søndre Fjeld Gade - Søndre Fjeld Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
7 Næs- Gade - Næs Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
8 Næs Gade - Næs- Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
9 Ny Gade - Ny Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
10 Allee Gade - Allee Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
11 Nordre Fjeld Gade - Nordre Fjeld Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
12 Nordre Kirkestræde - Store Vold Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
13 Vester Gade - Lille Vold Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
14 Hospitals Gade - Hospitals Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
15 Almindingsstrædet - Strand Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
16 Trælleskaret - Trællebakken FT1900 DA, Ft1900 0 0
17 Ladrouen Gade - Kilde Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
18 Ormurveien - Sunde Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
19 Bro Gade - Bro Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Kirkegate - Kirkegate DA, Ft1910 178 182
2 Kirkegate - Kirkegate DA, Ft1910 126 131
3 Sirdalsgate - Sirdalsgate DA, Ft1910 93 94
4 Hitterøgate - Hitterøgate DA, Ft1910 110 116
5 Bakkegate - Bakkegate DA, Ft1910 69 82
6 Fjeldgate - Fjeldgate DA, Ft1910 156 161
7 Næsgate - Næsgate DA, Ft1910 75 79
8 Næsgate - Næsgate DA, Ft1910 138 141
9 Nygate - Nygate DA, Ft1910 99 115
10 Allègate - Allègate DA, Ft1910 99 109
11 Kraftsgate - Kraftsgate DA, Ft1910 70 72
12 Anders Beersgate - Kirkeveien DA, Ft1910 99 95
13 Voldgate - Vestre gate DA, Ft1910 94 94
14 Hospitalsgate - Hospitalsgate DA, Ft1910 42 28
15 Strandgate - Elvegate DA, Ft1910 120 111
16 Trællebakken - Trællebakken DA, Ft1910 127 133
17 Laderhaugen - Kildegate DA, Ft1910 89 89
18 Brogate - Brogate 341 (336a) DA, Ft1910 105 108
19 Sundegate - Sundegate DA, Ft1910 232 251

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Alleegt Allee Gade 316 , Allee Gade 185 11 0 0 DA, Ft1900
Allegt Alle Gade 238 , Alle Gade 187 4 0 0 DA, Ft1900
Almindigsstrædet Almindigsstrædet 302 , Almindigsstrædet 32 3 0 0 DA, Ft1900
Almindingsstrædet Almindingsstrædet 25 , Almindingsstrædet 304 6 0 0 DA, Ft1900
Brogt Bro Gade 21b , Bro Gade 280a 13 0 0 DA, Ft1900
Hospitalsgt Hospitals Gade 239 , Hospitals Gade 150 4 0 0 DA, Ft1900
Kildegt Kilde Gade 240 , Kilde Gade 172 12 0 0 DA, Ft1900
Kirkegt Kirke Gade 56b , Kirke Gade 1b 37 0 0 DA, Ft1900
Ladrouen Ladrouen 329 , Ladrouen 113e 4 0 0 DA, Ft1900
Ladrouengt Ladrouen Gade 243 , Ladrouen Gade 201 2 0 0 DA, Ft1900
Lille Sirdalsgt Lille Sirdals Gade 134 , Lille Sirdals Gade 128 7 0 0 DA, Ft1900
Lille Voldgt Lille Vold Gade 144b , Lille Vold Gade 140 6 0 0 DA, Ft1900
Nordre Fjeldgt Nordre Fjeld Gade 127 , Nordre Fjeld Gade 102a 13 0 0 DA, Ft1900
Nordre Kirkestræde Nordre Kirkestræde 91b , Nordre Kirkestræde 24a 6 0 0 DA, Ft1900
Nygt Ny Gade 310 , Ny Gade 145 14 0 0 DA, Ft1900
Næsgt Næs Gade 251a , Næs Gade 105 19 0 0 DA, Ft1900
Næs-gt Næs- Gade 177 , Næs-Gade 107a 5 0 0 DA, Ft1900
Ormurveien Ormurveien 319 , Ormurveien 320 4 0 0 DA, Ft1900
Store Sirdalsgt Store Sirdals Gade 100a , Store Sirdals Gade 59 29 0 0 DA, Ft1900
Store Voldgt Store Vold Gade 135b , Store Vold Gade 96 9 0 0 DA, Ft1900
Strandgt Strand Gade 35b , Strand Gade 156a 7 0 0 DA, Ft1900
Sundegt Sunde Gade 326 , Sunde Gade 259 25 0 0 DA, Ft1900
Søndre Fjeldgt Søndre Fjeld Gade 107b , Søndre Fjeld Gade 104 14 0 0 DA, Ft1900
Trællebakken Trællebakken 326 , Trællebakken 152c 14 0 0 DA, Ft1900
Vestergt Vester Gade 242 , Vestergade 146b 6 0 0 DA, Ft1900
 • Antall gater: 25
 • Antall bosteder (1 utelatt): 274
 • Antall tilstede (1 utelatt): 0

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Allègt Allègate 185 , Allègate 316 15 99 109 DA, Ft1900
Anders Beersgt Anders Beersgate 137 , Anders Beersgate 235 9 55 49 DA, Ft1900
Bakkegt Bakkegate 128 , Bakkegate 134 8 69 82 DA, Ft1900
Brogt Brogate 17 , Brogate 339 12 99 103 DA, Ft1900
Elvegt Elvegate 31c , Elvegate 31d 10 52 44 DA, Ft1900
Fjeldgt Fjeldgate 103 , Fjeldgate 183b 13 156 161 DA, Ft1900
Hitterøgt Hitterøgate 69 , Hitterøgate 90 18 110 116 DA, Ft1900
Hospitalsgt Hospitalsgate 239 , Hospitalsgate 152a 4 42 28 DA, Ft1900
Kildegt Kildegate 172 , Kildegate 241 12 61 61 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegate 1a , Kirkegate 54a 38 295 304 DA, Ft1900
Kirkestrædet Kirkestrædet 24a , Kirkestrædet 91b 5 35 37 DA, Ft1900
Kraftsgt Kraftsgate 118 , Kraftsgate 335 14 70 72 DA, Ft1900
Laderhaugen Laderhaugen 113c , Laderhaugen 313b 6 22 22 DA, Ft1900
Nygt Nygate 203 , Nygate 310 14 99 115 DA, Ft1900
Næsgt Næsgate 120 , Næsgate 251b 27 203 208 DA, Ft1900
Sirdalsgt Sirdalsgate 59 , Sirdalsgate 64b 10 81 81 DA, Ft1900
Strandgt Strandgate 159 , Strandgate 156a 8 64 63 DA, Ft1900
Sunde-Brogt Sunde-Brogate 290 , Sunde-Brogate 289 2 8 14 DA, Ft1900
Sundegt Sundegate 295 , Sundegate 258 31 195 209 DA, Ft1900
Trællebakken Trællebakken 152c , Trællebakken 324 16 123 129 DA, Ft1900
Vestregt Vestre gate 199 , Vestre gate 147c 6 35 38 DA, Ft1900
Voldgt Voldgate 140 , Voldgate 144b 6 59 56 DA, Ft1900


Slutt