Farsund Geo

Fra hbrgeo

Farsund

235 Farsund

NSD kommnr: 1003 NSD : Kjøpstad i 1795. I 1903 ble en del av Vanse (Lista) (1041) lagt til Farsund (1003) (199 pers.) I 1948 ble en del av Lista (1041) lag ttil Farsund (1003) Folkem.i 1946: 64 pers.

Rettar

Ladestadsrett 28.02.1795 Kjøpstadsrett ? []

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 21.04.1902 Sett i kraft frå 01.01.1903 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prop 29/1900 Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0,24 0,24
1900 0,24 0,24
1910 0,42 0,42
1920 0,42 0,42
1930 0,42 0,42

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1801 803 0,00
1835 918 0,00
1845 1095 0,00
1855 1170 0,00
1865 1416 0,00
1875 1419 0,00
1891 1518 876 642 136,45
1910 1417 824 593 138,95
1930 1538 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1900-1910 Protokoll


Kart

Kart over Farsund Kart datert 1904 Amt2 lister-og-mandals-amt-49 1904.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_lister-og-mandals-amt-49_1904.jpg,1904