Farsund FT

Fra hbrgeo

Farsund

235: Farsund, Farsund

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
 • Antall bosteder (1900) 261
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)1524
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 1397
 • Antall bosteder (1900) 232
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Lille-Strandgade - Svinehagen FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Bratgaden - Kirkegaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
3 Nygaden - Bratgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
4 Lille-Nordregade 119, - Nygaden 93b, FT1900 DA, Ft1900 0 0
5 Baneveien - Lille-Nordregade FT1900 DA, Ft1900 0 0
6 Brogaden - Baneveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
7 Nordre Strandgade - Brogaden FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Torvet - Brogaden DA, Ft1910 764 830
2 Torvet - Gaaseholmen DA, Ft1910 633 694

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Banebryggen Banebryggen 209 , Banebryggen 210 5 0 0 DA, Ft1900
Baneveien Baneveien 154g , Baneveien 191 17 0 0 DA, Ft1900
Bratgt Bratgaden 64 , Bratgaden 60a 5 0 0 DA, Ft1900
Brogt Brogaden 177b , Brogaden 162 10 0 0 DA, Ft1900
Høigaardsbakken Høigaardsbakken 185 , Høigaardsbakken 170 3 0 0 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegaden 44b , Kirkegaden 30 20 0 0 DA, Ft1900
Krogen Krogen 124 , Krogen 123 3 0 0 DA, Ft1900
Lille-Nordregt Lille-Nordregade 100 , Lille-Nordregade 111 15 0 0 DA, Ft1900
Lille-Strandgt Lille-Strandgade 27 , Lille-Strandgade 25 5 0 0 DA, Ft1900
Lille-Vestregt Lille-Vestregade 145 , Lille-Vestregade 144 13 0 0 DA, Ft1900
Møllehaugen Møllehaugen 176 , Møllehaugen 195 3 0 0 DA, Ft1900
Nordre Strandgt Nordre Strandgade 212 , Nordre Strandgade 190 14 0 0 DA, Ft1900
Nygt Nygaden 93d , Nygaden 73b 25 0 0 DA, Ft1900
Nykastelgt Nykastelgaden 69 , Nykastelgaden 71b 15 0 0 DA, Ft1900
Store Nordregt Store Nordregade 107 , Store Nordregade 98 3 0 0 DA, Ft1900
Store Vestregt Store Vestre Gade 142 , Store Vestregade 129a 5 0 0 DA, Ft1900
Store-Nordregt Store-Nordre Gade 105 , Store-Nordregade 98b 10 0 0 DA, Ft1900
Store-Vestregt Store-Vestregade 143 , Store-Vestregade 125a 13 0 0 DA, Ft1900
Strandgt Strandgaden 23b , Strandgaden 1b 27 0 0 DA, Ft1900
Svinehagen Svinehagen 1b , Svinehagen 203 9 0 0 DA, Ft1900
Toldbodgt Toldbodgaden 97 , Toldbodgaden 95 4 0 0 DA, Ft1900
Volden Volden 214 , Volden 192 6 0 0 DA, Ft1900
Østre Tvergt Østre Tvergade 59b , Østre Tvergade 51 15 0 0 DA, Ft1900
 • Antall gater: 23
 • Antall bosteder (1 utelatt): 245
 • Antall tilstede (1 utelatt): 0

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Brogt Brogate 1 , Brogaden 21 115 127 DA, Ft1900
Engø Engø 1 , Engø 2 2 0 0 DA, Ft1900
Havnegt Havnegate 14 , Havnegate 1 13 76 86 DA, Ft1900
Heydesgt Heydesgate 3 , Heydesgate 6 5 34 37 DA, Ft1900
Inger Sundtsgt Inger Sundts gate 4 , Inger Sundtsgate 2 4 40 44 DA, Ft1900
Jocum Lunds pl. Jocum Lunds pl. 1 , Jocum Lunds pl. 7 6 30 34 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegate 2 , Kirkegaten 15 14 93 97 DA, Ft1900
Kjørboesgt Kjørboesgate 1 , Kjørboesgate 6 6 50 54 DA, Ft1900
Listerveien Listerveien 1 , Listerveien 40 37 203 227 DA, Ft1900
Lunden Lunden 1 , Lunden 2 2 8 9 DA, Ft1900
Nytorvet Nytorvet 1 , Nytorvet 2 4 31 34 DA, Ft1900
Parkveien Parkveien 4 , Parkveien 1 3 9 10 DA, Ft1900
Skaugaardsgt Skaugaardsgate 1 , Skaugaardsgate 4 4 18 23 DA, Ft1900
Solheim Solheim 4 , Solheim 1 4 22 28 DA, Ft1900
Storgt Storgate 26 , Storgaten 2 29 222 242 DA, Ft1900
Strandgt Strandgate 18 , Strandgate 1 14 94 94 DA, Ft1900
Sundeveien Sundeveien 2 , Sundeveien 1 5 27 26 DA, Ft1900
Sundsodden Sundsodden 3 , Sundsodden 1 3 9 12 DA, Ft1900
Theis Lundegaardsgt Theis Lundegaardsgate 7 , Theis Lundegaardsgate 1 7 58 67 DA, Ft1900
Torvet Torvet 4 , Torvet 2 4 35 38 DA, Ft1900
Torvgt Torvgate 11 , Torvgate 14 13 107 106 DA, Ft1900
Trappegt Trappegate 1 , Trappegate 2 2 12 14 DA, Ft1900
Varebakgt Varebakgate 6 , Varebakgate 1 4 29 32 DA, Ft1900
Vestersiden Vestersiden 2 , Vestersiden 16 16 53 61 DA, Ft1900