Egersund FT

Fra hbrgeo

Egersund

247: Egersund, Egersund

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
 • Antall bosteder (1900) 397
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)3192
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 3068
 • Antall bosteder (1900) 473
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Strandgaden - Strandgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Strandgaden - Markusstrædet FT1900 DA, Ft1900 0 0
3 Strandgaden - Strandgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
4 Torvet - Haugen FT1900 DA, Ft1900 0 0
5 Nygaden - Aarstadgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
6 Myrgaden - Myrgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
7 Øvregaden - Øvregaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
8 Aarstadgaden - Nyalmindingen FT1900 DA, Ft1900 0 0
9 Aarstadræget - Myrgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
10 Torvet - Haugen FT1900 DA, Ft1900 0 0
11 Storgaden - Storgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
12 Aarstadræget - Lervigsalmenningen FT1900 DA, Ft1900 0 0
13 Lervigsalmenningen - Mosbækgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
14 Elvegaden - Elvegaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
15 Hafsøstrand - Chokoladegaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
16 Gamleveien - Chokoladegaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
17 Gamleveien - Damsgaardgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
18 Nyeveien - Nyeveien FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Strandgate - Vestre gate DA, Ft1910 451 476
2 Strandgate - Storgate DA, Ft1910 566 577
3 Storgate - Jernhauggate DA, Ft1910 230 247
4 Storgate - Lervigsbakken DA, Ft1910 483 488
5 Elvegate - Bøckmans gate DA, Ft1910 670 718
6 Gamlev. - Høgevoldsv. DA, Ft1910 289 297
7 Gamlev. - Hellelandsgate DA, Ft1910 379 389

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Chokoladegt Chokoladegaden , Chokoladegaden 8 0 0 DA, Ft1900
Damsgårdgt Damsgårdgade , Damsgårdgade 3 0 0 DA, Ft1900
Damsgaardgt Damsgaardgade , Damsgaardgade 20 0 0 DA, Ft1900
Elvegt Elvegaden , Elvegaden 30 0 0 DA, Ft1900
Gamleveien Gamleveien , Gamleveien 31 0 0 DA, Ft1900
Hafsøstrand Hafsøstrand , Hafsøstrand 4 0 0 DA, Ft1900
Haugen Haugen , Haugen 17 0 0 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegaden , Kirkegaden 3 0 0 DA, Ft1900
Lervigsalmenningen Lervigsalmenningen , Lervigsalmenningen 7 0 0 DA, Ft1900
Mariemindesgt Mariemindesgaden , Mariemindesgaden 8 0 0 DA, Ft1900
Markusstrædet Markusstrædet , Markusstrædet 4 0 0 DA, Ft1900
Mosbækgt Mosbækgaden , Mosbækgaden 28 0 0 DA, Ft1900
Myrgt Myrgaden , Myrgaden 22 0 0 DA, Ft1900
Nyalmindingen Nyalmindingen , Nyalmindingen 15 0 0 DA, Ft1900
Nyeveien Nyeveien , Nyeveien 26 0 0 DA, Ft1900
Nygt Nygaden , Nygaden 16 0 0 DA, Ft1900
Storgt Storgaden , Storgaden 29 0 0 DA, Ft1900
Strandgt Strandgaden , Strandgaden 57 0 0 DA, Ft1900
Torvet Torvet , Torvet 2 0 0 DA, Ft1900
Øvregt Øvregaden , Øvregaden 32 0 0 DA, Ft1900
Aarstadgt Aarstadgaden , Aarstadgaden 8 0 0 DA, Ft1900
Aarstadræget Aarstadræget , Aarstadræget 24 0 0 DA, Ft1900
 • Antall gater: 22
 • Antall bosteder (1 utelatt): 394
 • Antall tilstede (1 utelatt): 0

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Bedehusgt Bedehusgate 2 , Bedehusgate 9 3 10 10 DA, Ft1900
Bjerkreimsgt Bjerkreimsgate 1 , Bjerkreimsgate 2 2 9 10 DA, Ft1900
Bowitzbakken Bowitzbakken 1 , Bowitzbakken 5 4 23 30 DA, Ft1900
Bøckmansgt Bøckmans gate 2 , Bøckmans gate 14 6 43 43 DA, Ft1900
Børildsbakken Børildsbakken 1 , Børildsbakken 4 4 48 52 DA, Ft1900
Damsgaardsgt Damsgaardsgate 1 , Damsgaardsgate 16 5 33 31 DA, Ft1900
Elvegt Elvegate 1 , Elvegate 26 21 193 201 DA, Ft1900
Erik Hadlandsgt Erik Hadlands gate 6 , Erik Hadlands gate 10 2 11 13 DA, Ft1900
Fabrikgt Fabrikgate 1 , Fabrikgate 12 5 13 14 DA, Ft1900
Fabrikpladsen Fabrikpladsen 1 , Fabrikpladsen 9 5 16 18 DA, Ft1900
Gamlev. Gamlev. 2 , Gamlev. 45 33 207 211 DA, Ft1900
Hellelandsgt Hellelandsgate 3 , Hellelandsgate 4 2 17 17 DA, Ft1900
Heskestadgt Heskestadgate 1 , Heskestadgate 5 2 11 11 DA, Ft1900
Høgevoldsv. Høgevoldsv. 5 , Høgevoldsv. 8 2 17 17 DA, Ft1900
Jernbanegt Jernbanegaten 1 , Jernbanegaten 8 9 48 52 DA, Ft1900
Jernhauggt Jernhauggate 1 , Jernhauggate 3 5 39 43 DA, Ft1900
Johan Feyersgt Johan Feyers gate 1 , Johan Feyers gate 18 14 96 102 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegate 1 , Kirkegate 32 29 189 193 DA, Ft1900
Langgt Langgate 1 , Langgate 27 15 99 103 DA, Ft1900
Langgaardsgt Langgaardsgate 1 , Langgaardsgate 6 5 42 45 DA, Ft1900
Lervigsbakken Lervigsbakken 1 , Lervigsbakken 6 9 49 56 DA, Ft1900
Ludvig Feylingsgt Ludvig Feylings gate 17 , Ludvig Feylings gate 37 18 147 156 DA, Ft1900
Malmgt Malmgate 1 , Malmgate 3 3 20 18 DA, Ft1900
Martensgt Martens gate 1 , Martens gate 4 3 35 35 DA, Ft1900
Mellemgt Mellemgate 1 , Mellemgate 3 4 30 36 DA, Ft1900
Mosbækgt Mosbækgate 1 , Mosbækgate 11 14 104 108 DA, Ft1900
Mosbækplads Mosbækplads 1 , Mosbækplads 8 4 56 62 DA, Ft1900
Nedre Bækkegt Nedre Bækkegate 1 , Nedre Bækkegate 2 2 0 0 DA, Ft1900
Nesgaardsgt Nesgaardsgate 1 , Nesgaardsgate 4 3 22 19 DA, Ft1900
Nyev. Nyev. 1 , Nyev. 26 22 189 194 DA, Ft1900
Nygt Nygate 1 , Nygate 21 13 65 71 DA, Ft1900
Nytorvet Nytorvet 1 , Nytorvet 3 2 6 7 DA, Ft1900
Parkveien Parkveien 1 , Parkveien 4 4 28 29 DA, Ft1900
Peder Clausensgt Peder Clausens gate 10 , Peder Clausens gate 36 25 183 196 DA, Ft1900
Sandakergt Sandakergate 1 , Sandakergate 9 7 31 33 DA, Ft1900
Sandbakveien Sandbakveien 3 , Sandbakveien 7 4 36 40 DA, Ft1900
Skriveralmenningen Skriveralmenningen 1 , Skriveralmenningen 4 5 17 19 DA, Ft1900
Sogndalsveien Sogndalsveien 1 , Sogndalsveien 13 5 43 46 DA, Ft1900
Spinderigt Spinderigate 11 , Spinderigate 13 2 0 0 DA, Ft1900
Storgt Storgate 1 , Storgate 42 41 281 273 DA, Ft1900
Strandgt Strandgate 1 , Strandgate 76 62 286 295 DA, Ft1900
Sølvbakken Sølvbakken 1 , Sølvbakken 5b 4 31 35 DA, Ft1900
Torvet Torvet 1a , Torvet 3 3 15 11 DA, Ft1900
Vestregt Vestre gate 1 , Vestre gate 2 2 3 3 DA, Ft1900
Vaagsgt Vaagsgate 3 , Vaagsgate 8 4 14 14 DA, Ft1900
Øvre Bækkegt Øvre Bækkegate 1 , Øvre Bækkegate 4 5 43 47 DA, Ft1900
Aarstadgt Aarstad gate 1b , Aarstadgate 27 23 141 143 DA, Ft1900