Drobak Geo

Fra hbrgeo

Drøbak

36 Drobak

NSD kommnr: 203 NSD : Kjøpstad i 1842. I 1962 ble Drøbak bykommune (0203) og Frogn herred (0215) slått sammen til en herredskommune med navnet Frogn (0215).

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 20.08.1842 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/3dc33f6980fc343e5355cebf9e473e97?index=0#87 [1]

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 1,2756
1875 0,79
1891 0,8 0,8
1900 0,8 0,8
1910 0,8 0,8
1920 0,83 0,83
1930 0,83 0,83

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1801 1092 0,00
1835 1314 0,00
1845 1350 0,00
1855 1637 0,00
1865 1662 0,00
1875 2047 0,00
1891 2147 1126 1021 110,28
1910 1879 1080 799 135,17
1930 2087 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert Etter 1910 Protokoll


Kart

Kart over Drobak Kart datert 1890 Amt2 akershus-amt-62-oest 1890.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_akershus-amt-62-oest_1890.jpg,1890

Kart datert 1890 Amt2 akershus-amt-62-vest 1890.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_akershus-amt-62-vest_1890.jpg,1890