Drobak FT

Fra hbrgeo

Drøbak

36: Drøbak, Drobak

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)2336
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 2293
 • Antall bosteder (1900) 304
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)1979
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 1879
 • Antall bosteder (1900) 306
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Nordstranden - Husvik FT1900 DA, Ft1900 146 147
2 Nordstranden - Nordstranden FT1900 DA, Ft1900 134 141
3 Nordstrand %Kapt. Karl Hanssen% - F. F. Jørgensen FT1900 DA, Ft1900 133 138
4 Storgade - Nebbenesbakken FT1900 DA, Ft1900 152 163
5 Storgade - Storgaden FT1900 DA, Ft1900 160 160
6 Storgade - Storgade FT1900 DA, Ft1900 194 199
7 Raakeløkken - Raakeløkken FT1900 DA, Ft1900 124 126
8 Storgaden - Damstugade FT1900 DA, Ft1900 162 159
9 Torvet - Kirkegaden FT1900 DA, Ft1900 191 204
10 - FT1900 DA, Ft1900 109 112
11 - FT1900 DA, Ft1900 138 137
12 Badehusgade - Badehusgade FT1900 DA, Ft1900 110 109
13 Torp - Fru Tscherning FT1900 DA, Ft1900 132 130
14 Røisebraaten - Storgaden FT1900 DA, Ft1900 102 101
15 Røisebraaten - Røisebraaten FT1900 DA, Ft1900 125 128
16 Storgade - Røisebraaten FT1900 DA, Ft1900 181 182

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
001a Thorkildsbyen - Raakeløkken DA, Ft1910 542 574
001b Raakeløkken - Kirkegaden DA, Ft1910 401 427
002a Husvig - Fjeldene i Øst DA, Ft1910 777 812
002b Fjeldene i Øst - Raakeløkken DA, Ft1910 159 166

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Badehusgt Badehusgade , Badehusgade 19 110 109 DA, Ft1900
Bjergene i vest Bjergene i vest , Bjergene i vest 2 3 5 DA, Ft1900
Bjergene i øst Bjergene i øst , Bjergene i Øst 13 108 111 DA, Ft1900
Damstugt Damstugade , Damstugade 2 14 14 DA, Ft1900
Fjeldene i Ø. Fjeldene i Ø. , Fjeldene i Ø. 2 10 12 DA, Ft1900
Fjeldene i Øst Fjeldene i Øst , Fjeldene i Øst 3 32 29 DA, Ft1900
Husvig Husvig , Husvig 4 15 15 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegaden , Kirkegaden 4 20 19 DA, Ft1900
Kraketunna Kraketunna , Kraketunna 3 18 19 DA, Ft1900
Nebbenesbakken Nebbenesbakken , Nebbenesbakken 9 58 68 DA, Ft1900
Nordstranden Nordstranden , Nordstranden 26 194 202 DA, Ft1900
Olsens Løkke Olsens Løkke , Olsens Løkke 4 23 23 DA, Ft1900
Røisebraaten Røisebraaten , Røisebraaten 31 209 211 DA, Ft1900
Røjsebraaten Røjsebraaten , Røjsebraaten 2 7 8 DA, Ft1900
Raakeløkken Raakeløkken , Raakeløkken 31 186 188 DA, Ft1900
Storgt Storgade , Storgade 39 441 440 DA, Ft1900
Sydstranden Sydstranden , Sydstranden 10 38 38 DA, Ft1900
Tamburbakken Tamburbakken , Tamburbakken 9 103 115 DA, Ft1900
 • Antall gater: 18
 • Antall bosteder (1 utelatt): 213
 • Antall tilstede (1 utelatt): 1589

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Badehusgt Badehusgaten , Badehusgaten 25 144 160 DA, Ft1900
Bjergene i Øst Bjergene i Øst , Bjergene i Øst 2 14 16 DA, Ft1900
Brænderiløkken Brænderiløkken , Brænderiløkken 4 23 24 DA, Ft1900
Filisterkrogen Filisterkrogen , Filisterkrogen 8 27 27 DA, Ft1900
Fjeldene i Øst Fjeldene i Øst , Fjeldene i Øst 27 153 158 DA, Ft1900
Husvig Husvig , Husvig 5 37 37 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegaden , Kirkegaden 5 27 25 DA, Ft1900
Nebbenesbakken Nebbenesbakken , Nebbenesbakken 7 62 67 DA, Ft1900
Nordstranden Nordstranden , Nordstranden 48 292 316 DA, Ft1900
Røsebraaten Røsebraaten , Røsebraaten 41 210 228 DA, Ft1900
Raakeløkken Raakeløkken , Raakeløkken 48 290 306 DA, Ft1900
Storgt Storgaden , Storgaden 44 351 357 DA, Ft1900
Stranden Stranden , Stranden 15 77 80 DA, Ft1900
Strandgt Strandgaden , Strandgaden 3 17 17 DA, Ft1900
Tamburbakken Tamburbakken , Tamburbakken 14 83 90 DA, Ft1900
Thorkildsbyen Thorkildsbyen , Thorkildsbyen 6 12 12 DA, Ft1900
Torvet Torvet , Torvet 3 50 49 DA, Ft1900