Drammen Geo

Fra hbrgeo

Drammen

139 Drammen

NSD kommnr: 602 NSD : Kjøpstad i 1811 med navnet Drammen, består av tidligere Bragernes og Strømsø kjøpstader. I 1951 ble en del av Lier (2719 pers) overført til Drammen (0602).

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 19.06.1811 ? [1]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 29.05.1869 Sett i kraft frå 01.01.1870 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prop 46/1869 Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 6,378
1875 5,74
1891 6,86 5,23
1900 6,86 5,23
1910 6,86 5,23
1920 7,01 5,67
1930 9,83 8,48

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1801 5552 0,00
1835 7250 0,00
1845 8376 0,00
1855 9916 0,00
1865 13032 0,00
1875 18643 0,00
1891 20437 10922 9515 114,79
1910 24937 13333 11604 114,90
1920 26204 0,00
1930 25493 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1900-1910 Protokoll


Kart

Kart over Drammen Kart datert 1906 Amt2 buskerud-amt-50 1906.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_buskerud-amt-50_1906.jpg,1906

Kart datert 1930 Q34Drammen.tif.jpg