Bylovreg

Fra hbrgeo

Lovregulering kronologisk ordna

  • 9 oktober 1750 : Forordning om tinglysing av feste- og bygselsedlar for husmenn. Vis
  • 29 april 1752 : Forordning om endring av forordning 9.10.1750. Vis