Bronnoysund Geo

Fra hbrgeo

Brønnøysund

424 Bronnoysund

NSD kommnr: 1801 NSD : Utskilt som ladested i 1923 fra Brønnøy herred (1814).

Rettar

Ladestadsrett 14.07.1922 Kjøpstadsrett ? []

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1930 4,78 4,71

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1930 1255 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert Protokoll