Bodo Geo

Fra hbrgeo

Bodø

444 Bodo

NSD kommnr: 1804 NSD : Kjøpstad 1816. I 1938 ble en del av Bodin herred (1843) (559 pers. e.folketellingen i 1930) lagt til Bodø. I 1959 ble en del av Bodin (1843) (1303 pers.) lagt til Bodø.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 20.05.1816 Stortingsforhandlinger, 1815/1816, part 4a, s. 383 (odelstingsvedtak 23.02.1816); part 5, s. 270 (lagtingsvedtak 29.03.1816) [1]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 26.05.1900 Sett i kraft frå 01.01.1901 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0,7 0,7
1900 0,7 0,7
1910 1,03 1,03
1920 1,03 1,03
1930 1,03 1,03

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 239 0,00
1845 258 0,00
1855 228 0,00
1865 519 0,00
1875 1519 0,00
1891 3791 1990 1801 110,49
1910 4895 2669 2226 119,90
1920 4698 0,00
1930 5142 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1885-1900 Protokoll


Kart

Kart over Bodo Kart datert 1893 Fil:Amt2 nordlands-amt-29 1893.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_nordlands-amt-29_1893.jpg,1893

Kart datert 1930 Q34Bodo.tif.jpg