Bergen FT

Fra hbrgeo

Bergen

306: Bergen, Bergen

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
 • Antall bosteder (1900) 4995
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)985805
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 983308
 • Antall bosteder (1900) 5100
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
!! Wallemssmuget - Grønnesmuget FT1900 DA, Ft1900 0 0
1 Nordnæsveien - Nordnæsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Haugeveien - Haugeveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
3 Vangssmuget - Nøstegaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
4 Berlegården - Vinnæsgaarden FT1900 DA, Ft1900 0 0
5 Strandgaden - Strandgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
6 Strandgade - Skrivergården FT1900 DA, Ft1900 0 0
7 Strandgade - Schrødersmuget FT1900 DA, Ft1900 0 0
8 Strandgade - Griegsmug - søndre FT1900 DA, Ft1900 0 0
9 Tversmuget - Haugesmuget FT1900 DA, Ft1900 0 0
10 - Nykirkesmuget FT1900 DA, Ft1900 0 0
11 Markevei, ytre - Klostersmuget FT1900 DA, Ft1900 0 0
12 Markevei, Yttre - Klosteret FT1900 DA, Ft1900 0 0
13 Klosteret - Claus Frimanns Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
14 Kippersmuget - Tidemans FT1900 DA, Ft1900 0 0
15 Kortpilsmuget - Muralmending, vestre FT1900 DA, Ft1900 0 0
16 Strangehagsmuget - Strangehagen FT1900 DA, Ft1900 0 0
17 Munkelivsgade, søndre - Knøsesmuget FT1900 DA, Ft1900 0 0
18 Skottegade - Munkebæksmuget FT1900 DA, Ft1900 0 0
19 Skottegade - Holbergsalmending vestre FT1900 DA, Ft1900 0 0
20 Skottegaden - Tyskesmuget FT1900 DA, Ft1900 0 0
21 Nøstebod - Strangepladsen FT1900 DA, Ft1900 0 0
22 Nordnæsbod - Værftsgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
23 Madsens gang - Fredriksberg FT1900 DA, Ft1900 0 0
24 Brusegården - Nagelgården FT1900 DA, Ft1900 0 0
25 Hellandsgaarden - Wulffsgården FT1900 DA, Ft1900 0 0
26 Tolbodalmendingen - Reeds smug FT1900 DA, Ft1900 0 0
27 Nordnæssmuget - Nordnæsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
28 Fritznersmuget - Nordnæssmug, øvre FT1900 DA, Ft1900 0 0
29 Abelsgade - Sparresgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
30 Blegevei, øvre - Blegevei, øvre FT1900 DA, Ft1900 0 0
31 Henrik Wergelandsgade - Henrik Wergelandsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
32 Kong Oskarsgade - Sparebankgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
33 Domkirkepladsen - Skostræde, østre FT1900 DA, Ft1900 0 0
34 Raadstupladsen - Vetrlidsalmendingen FT1900 DA, Ft1900 0 0
35 Jansongaarden - Torvalmendingen FT1900 DA, Ft1900 0 0
36 Muralmending, østre - Smørsalmendingen FT1900 DA, Ft1900 0 0
37 Markevei, store - Apothekersmuget FT1900 DA, Ft1900 0 0
38 Rentesmug, nordre - Strandgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
39 Smørsgaarden - Strandgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
40 Kjøbmandsstuen - Torvet FT1900 DA, Ft1900 0 0
41 Hollændergade - Korskirkealmending nedre FT1900 DA, Ft1900 0 0
42 Krohnstadsmuget - Blegevei, nedre FT1900 DA, Ft1900 0 0
43 Krohnstadsmuget - Forstandersmuget FT1900 DA, Ft1900 0 0
44 Øvregade - Fjeldsmug, nedre FT1900 DA, Ft1900 0 0
45 Korskirkealmending, øvre - Blegetrapperne FT1900 DA, Ft1900 0 0
46 Stenkjælderbakken - Henrik Wergelandsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
47 Nils Klimsgade - Ole Eidesgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
48 Fløigade - Tordenskjoldsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
49 Fløifjeldstuen - Blegebakken FT1900 DA, Ft1900 0 0
50 Krybbesmuget - Fløigaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
51 Hamburgersmug øvre - Landaassmuget FT1900 DA, Ft1900 0 0
52 Korskirkesmug øvre - Øvregade lille FT1900 DA, Ft1900 0 0
53 Øvregade lille - Øvregade lille FT1900 DA, Ft1900 0 0
54 Ladegaardsgaden - Birkebeinergaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
55 Stølesmuget - Stølegaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
56 Stølegaden - Kattesmug, østre FT1900 DA, Ft1900 0 0
57 Wesenbergsmuget - Klingssmuget FT1900 DA, Ft1900 0 0
58 Wesenbergsmuget - Øvregadens Almending FT1900 DA, Ft1900 0 0
59 Helgesens Gade - Kroken FT1900 DA, Ft1900 0 0
60 Ladegaardsgade - Tordenskjoldsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
61 Henrik Wergelands gade - Claus Fastings gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
62 Søstergaarden - Drægsalmendingen FT1900 DA, Ft1900 0 0
63 Sandbrogaden - Kroken FT1900 DA, Ft1900 0 0
64 Sandvigsveien - Sandvigsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
65 Hans Hauges Gade - Hans Hauges Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
66 Hans Hauges Gade - Hans Hauges Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
67 Hellens befæstninger - Grønnestølen FT1900 DA, Ft1900 0 0
68 Sandvigsfjeldets befæstninger (øvre Sandvigsfjeld) - Muldbakken FT1900 DA, Ft1900 0 0
69 Skudevigsveien - Sandvigsvei, ny FT1900 DA, Ft1900 0 0
70 Sandvigsvei, ny - Sandvigsvei ny FT1900 DA, Ft1900 0 0
71 Skudevigsveien - Von der Ohes vei FT1900 DA, Ft1900 0 0
72 Von der Ohes vei - Bødkergaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
73 Smaamøllen - Skudevigsbod FT1900 DA, Ft1900 0 0
74 Rosesmuget - Sandvigsbod FT1900 DA, Ft1900 0 0
75 Kristiansholm - Sandvigens torv FT1900 DA, Ft1900 0 0
76 Kirkegade - Pyttergrænden FT1900 DA, Ft1900 0 0
77 Vinkelsmuget - Ekerengade FT1900 DA, Ft1900 0 0
78 Sandvigsbod - Frydenlundsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
79 Mulelvsmug, østre - Sandvigsvei, øvre FT1900 DA, Ft1900 0 0
80 Holen - Sandvigsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
81 Sandvigsveien - Sandvigsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
82 Baglergade - Rebslagergade FT1900 DA, Ft1900 0 0
83 Bredstølsveien - Tartargade FT1900 DA, Ft1900 0 0
84 Bredstølsveien - Geble Pedersensgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
85 Rebslagerbakken - Ladegaardsgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
86 Ladegaardsgade - Ladegaardsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
87 Ladegaardsgade - Edvardsensgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
88 Edvardsensgade - Absalon Beyersgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
89 Absalon Beyersgade - Absalon Beyersgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
90 Rosenberggade - Foswinckelsgade nordre FT1900 DA, Ft1900 0 0
91 Skivebakken - Leitet FT1900 DA, Ft1900 0 0
92 Walkendorffsgade - Olaf Kyrresgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
93 Strømkai, østre - Gasværksgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
94 Tvergade - Marken FT1900 DA, Ft1900 0 0
95 Sigurdsgade - Haakons gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
96 Engen - Engen FT1900 DA, Ft1900 0 0
97 Neumannsgade - Magnus Barfodsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
98 Veitesmuget - Stokkebæksmuget FT1900 DA, Ft1900 0 0
99 Sverresgade - Sverresgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
100 Kalfarveien - Kalfarveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
101 Cappesvei - Cappesvei FT1900 DA, Ft1900 0 0
102a Skivebakken - Moldesmuget FT1900 DA, Ft1900 0 0
102b Asylpladsen - Heggebakken FT1900 DA, Ft1900 0 0
103 Skandsemyren søndre - Skivebakken FT1900 DA, Ft1900 0 0
104 Olaf Kyrresgade - Væversmuget FT1900 DA, Ft1900 0 0
105a Smaastrandgade - Torvalmendingen FT1900 DA, Ft1900 0 0
105b Torvalmendingen - Torvgade, Vestre FT1900 DA, Ft1900 0 0
106 Vaskerelvgade - Nordal Brunsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
107 Vaskerelvgade - Neumannsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
108 Sverresgade - Jonsvoldsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
109 Engen - Markevei, store FT1900 DA, Ft1900 0 0
110 Fortunen - Markevei, store FT1900 DA, Ft1900 0 0
111 Halvkandebakken - Kalmargjærdet FT1900 DA, Ft1900 0 0
112 Ross's smug - Muralmending, vestre FT1900 DA, Ft1900 0 0
113 Kjældersmuget - Banesmug, nedre FT1900 DA, Ft1900 0 0
114 Banesmuget - Nøstegaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
115 Christiesgade - Torvgade, Vestre FT1900 DA, Ft1900 0 0
116 Hæggesmuget - Nøstebod FT1900 DA, Ft1900 0 0
117 Theatergaden - Komediebakken FT1900 DA, Ft1900 0 0
118 Nøstegade - Nøstegade FT1900 DA, Ft1900 0 0
119a Markesmuget - Grønnesmuget FT1900 DA, Ft1900 0 0
119b Marken - Haukelandssmuget FT1900 DA, Ft1900 0 0
120 Kong Oscarsgade - Stadsporten FT1900 DA, Ft1900 0 0
121 Grønnevoldgade - Fjæresmuget FT1900 DA, Ft1900 0 0
122 Kaigaden - Lungegaardskaien FT1900 DA, Ft1900 0 0
123 Kalvedalsveien - Kalfarveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
124 Allehelgensgade - Raadstusmuget FT1900 DA, Ft1900 0 0
125 Foswinckelsgade, nordre - Foswinckelsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
126 Hans Holmboesgade - Hans Holmboesgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
127 AllŠgaden - AllŠgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
128 AllŠgaden - AllŠgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
129 Vestre Jernbanegade - Vestre Jernbanegade FT1900 DA, Ft1900 0 0
130 Harald Haarfagresgade - Harald Haarfagresgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
131 Hans Holmboesgade - Olaf Ryesvei FT1900 DA, Ft1900 0 0
132 Tullinsgade - Professor Hansteensgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
133 Nygaardsgaden - Nygaardsgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
134 Welhavensgade - Welhavensgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
135 Sydnæspladsen - Sydnæskleven FT1900 DA, Ft1900 0 0
136 Joachim Frielesgade - Parkvei, store FT1900 DA, Ft1900 0 0
137 Dragesmuget - Dragesmuget FT1900 DA, Ft1900 0 0
138 Jernbanegade - Nygårdsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
139 Østre Jernbanegade - Lyder Sagensgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
140 Nøstegade - Sydnæssmuget FT1900 DA, Ft1900 0 0
141 Sigurdsgade - Dokkeveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
142 Jægtevigen - Møhlenprisvei, søndre FT1900 DA, Ft1900 0 0
143 Strømgade - Sækgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
144 Christiesgade - Harald Haarfagersgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
145 Marineetablissementet - Fredrikspris FT1900 DA, Ft1900 0 0
146 Foswinckelsgade - Foswinckelsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
147 - FT1900 DA, Ft1900 0 0
148 Nygaardsgade - FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Nygaardsbroen - Wolffsgate DA, Ft1910 552 569
2 Olaf Ryes Vei - Welhavensgate DA, Ft1910 545 570
3 Welhavensgate - Welhavensgate DA, Ft1910 658 680
4 Zetlitzgate - Konsul Børsgate DA, Ft1910 435 443
5 Tullinsgate - Møhleprisbod DA, Ft1910 559 592
6 Jægteviken - Nøstebod DA, Ft1910 535 572
7 Nøstegaten - Sydneskleven DA, Ft1910 459 488
8 Sydnesgate - Sydnesgate DA, Ft1910 395 422
9 Dragesmuget - Sydnespladsen DA, Ft1910 570 588
10 Rosenbergsgate - Øisteinsgate DA, Ft1910 566 589
11 Sigurdsgate - Professor Keysersgate DA, Ft1910 406 392
12 Joachim Frielesgate - Harald Haarfagersgate DA, Ft1910 494 490
13 Harald Haarfagersgate - Allégate DA, Ft1910 423 436
14 Herman Foss gate - Hans Holmboes gate DA, Ft1910 499 522
15 Allegaten - Fosswickelsgate DA, Ft1910 617 626
16 Fred. Meltzersgate - Fred. Meltzersgate DA, Ft1910 541 578
17 Fosswickelsgate - Fosswickelsgate DA, Ft1910 564 587
18 Fosswickelsgate - Jonas Reinsgate DA, Ft1910 449 475
19 Nygaardsgate - Nygaardsgate DA, Ft1910 684 705
20 Nygaardsgate - Nygaardsgate DA, Ft1910 566 593
21 Lyder Sagesgate - Nygaardsgate DA, Ft1910 667 704
22 Hans Tanksgate - Hans Tanksgate DA, Ft1910 639 666
23 Lyder Sagensgate - Lyder Sagesgate DA, Ft1910 565 585
24 Vestre Jernbanegate - Vestre Jernbanegate DA, Ft1910 697 729
25 Vestre Jernbanegate - Østre Jernbanegate DA, Ft1910 540 567
26 Sækkegate - Strømgate DA, Ft1910 407 423
27 Katten - Nordnesbod DA, Ft1910 508 555
28 Nordnesveien - Sparresgate DA, Ft1910 547 578
29 Nordnesgate - Nagelgarden DA, Ft1910 628 651
30 Ths. Hvidssmuget - Wulfsgaarden DA, Ft1910 629 656
31 Nordnesgate - Døschergaarden DA, Ft1910 566 620
32 Tolbodalmenningen - Haugeveien DA, Ft1910 722 771
33 Strandgaten - Marabakken DA, Ft1910 775 812
34 Griegsmuget - Tonningsgaarden DA, Ft1910 540 579
35 Schreudersmug - Logemannsgaarden DA, Ft1910 596 627
36 Fredriksbergsgate - Fredriksbergs fort DA, Ft1910 501 529
37 Nykirke almenn.1 og Haugesmuget - Strandgate DA, Ft1910 621 538
38 Holbergsalmenning - Bredalsgaarden DA, Ft1910 611 577
39 Markevei, ytre - Markevei, ytre DA, Ft1910 622 636
40 Klosteret - Skrivergaarden DA, Ft1910 634 628
41 Klostergaten - Holtegaarden DA, Ft1910 576 582
42 C. Sundtsgate - Muralmenning, østre DA, Ft1910 544 491
43 Claus Frimannsgate - Skottegate DA, Ft1910 545 572
44 Wallemsuget - Munkelivsgaten søndre DA, Ft1910 591 622
45 Knøsesmuget - Knøsesmuget DA, Ft1910 612 647
46 Munkebæksmuget - Nøstebod DA, Ft1910 567 593
47 Skottegate - Holbergsalm. vestre DA, Ft1910 640 651
48 Tyskesmuget - Trangesmuget DA, Ft1910 642 678
49 Verftsgaten 2, - Nordnesbod DA, Ft1910 524 539
50 Strangehagen - Galgebakken DA, Ft1910 410 428
51 Nøstegaten - Nøstebod DA, Ft1910 576 605
52 Baneveien - Banesmuget DA, Ft1910 508 539
53 Nøstegaten - Claus Frimannsgate DA, Ft1910 499 514
54 Muralmenning vestre - Halvkandebakken DA, Ft1910 502 532
55 Halvkandesmuget 2, - Kalmargate DA, Ft1910 483 497
56 Gartnergate nedre - Engen (Nye Teatret) DA, Ft1910 401 420
57 Engen 1a, b - Teatergaten 11, DA, Ft1910 669 557
58 Sydneskleven - Haakonsgate DA, Ft1910 483 494
59 Magnus Barfotsgate - Neumannsgate DA, Ft1910 542 553
60 Rosenbergsgate - Haakonsgate DA, Ft1910 523 541
61 Torvgate Vestre - Haakonsgate DA, Ft1910 573 602
62 Neumannsgate - Vaskerelven DA, Ft1910 508 511
63 Vaskerelven - Vaskerelven DA, Ft1910 591 604
64 Vaskerelvsmuget - Olav Kyrresgate DA, Ft1910 461 457
65 Kalmargjærdet - Markevei store DA, Ft1910 532 525
66 Markevei store 2, - Stokkebæksmuget DA, Ft1910 497 487
67 Olav Kyrresgate - Domkirkegate DA, Ft1910 913 805
68 Kaigate - Kaigaten DA, Ft1910 623 640
69 Grønnevold - væversmuget DA, Ft1910 567 578
70 Tvergate - Kong Oscarsgate DA, Ft1910 517 532
71 Stadsporten - Bispengsgaten DA, Ft1910 680 699
72 Cappesvei - Skivebakken DA, Ft1910 612 635
73 Skivebakken - Leitet DA, Ft1910 718 738
74 St. Jørgensgate - Kaigaten DA, Ft1910 493 536
75 Vincentz Lungesgate - Nonnesætergate nordre DA, Ft1910 537 562
76 Kalfarveien - Kalvedalsveien 52a, b DA, Ft1910 837 727
77 Kalfarlien - Starefos store DA, Ft1910 362 370
78 Muralmenning østre - Smørsalmenning DA, Ft1910 505 525
79 Markevei, store - Apotekersmuget DA, Ft1910 600 575
80 Blaauwgaarden - Domkirkegaten 6 %b% DA, Ft1910 683 668
81 Bankgaten - Kong Oscarsgate DA, Ft1910 851 805
82 Øvregate lille - Domkirkepladsen DA, Ft1910 719 744
83 Korskirkealm. øvre - Bredenbeksmuget DA, Ft1910 518 543
84 Øvregate lille - Hamburgersmug, øvre DA, Ft1910 500 508
85 Landaassmuget - Fjeldsmug øvre DA, Ft1910 396 410
86 Fjeldsmug nedre - Tyskebryggen Kjøbmandstuen DA, Ft1910 502 511
87 Blekevei søndre - Skrænten DA, Ft1910 490 523
88 Forstandersmuget - Øvregaten DA, Ft1910 605 621
89 Langeveien - Telthussmuget DA, Ft1910 480 501
90 Stenkjelderbakken - Stenkjeldersmug, sønd. DA, Ft1910 460 494
91 Stenkjeldergaten - Blekevei nedre DA, Ft1910 411 429
92 Blekevei øvre - Blekevei øvre DA, Ft1910 440 460
93 Henrik Wergelandsgate - Henrik Wergelandsgate DA, Ft1910 381 402
94 Tordenskjoldsgate - Tordenskjoldsgate DA, Ft1910 315 335
95 Professor Dahlsgate - Ole Eidesgate DA, Ft1910 516 540
96 Claus Fastingsgate - Fjeldveien B DA, Ft1910 483 498
97 Øvregaten - Tyskebryggen Guldskogaarden DA, Ft1910 491 505
98 Bradbenken - Skuteviksbod DA, Ft1910 505 504
99 Kroken - Sandviksvei, ny DA, Ft1910 588 627
100 Wesenbergsmuget - Øvregate almenn. DA, Ft1910 494 520
101 Stenkjeldergaten - Stenkjeldergaten DA, Ft1910 638 682
102 Stølen, nedre - Klevesmug, søndre DA, Ft1910 566 592
103 Klevesmug nordre - Helgesensgate DA, Ft1910 654 697
104 Kronstadsmuget - Ladegaardsgaten DA, Ft1910 433 456
105 Henrik Wergelandsgate - Nils Klimsgate DA, Ft1910 489 519
106 Tordenskjoldsgate - Skolegaten DA, Ft1910 495 529
107 Skuteviksveien - Sverresborggrænd DA, Ft1910 639 685
108 Skutevikens smalgang - Skuteviksbod DA, Ft1910 482 521
109 Skuteviksveien - Helgesensgate DA, Ft1910 761 804
110 Sandviksvei, ny - Sandviksvei, ny DA, Ft1910 910503 910672
111 Hildebr. Meyersgate - Skuteviksbod DA, Ft1910 582 624
112 Hans Haugesgate - Baglergate DA, Ft1910 659 692
113 Hans Haugesgate - Grøgaardsgate DA, Ft1910 695 748
114 Bakkegate - Repslagerbakken DA, Ft1910 499 533
115 Repslagergaten - Repslagergaten DA, Ft1910 467 489
116 Ladegaardsgate - Ladegaardsgate DA, Ft1910 37 40
117 Ladegaardsgate - Ladegaardsgate DA, Ft1910 680 723
118 Ladegaardsgate - Professor Arentzgate DA, Ft1910 495 540
119 Egedesgate - Breistølen DA, Ft1910 537 556
120 Geble Pedersensgate - Lnt. Bjelkesgate DA, Ft1910 707 745
121 Geble Pedersensgate - Geble Pedersensgate DA, Ft1910 683 722
122 Sandviksvei øvre - Møllesmuget DA, Ft1910 542 586
123 Absalon Beiersgate - Absalon Beiersgate DA, Ft1910 620 654
124 Absalon Beiersgate - Absalon Beiersgate DA, Ft1910 581 618
125 Edvardsensgate - Edvardsensgate DA, Ft1910 592 625
126 Edvardsensgate - Sandviksbod DA, Ft1910 642 605
127 Kirkegaten - Grændsegrænden DA, Ft1910 717 767
128 Aad Gjellesgate - Heien nedre DA, Ft1910 712 751
129 Pyttergrænden - Sandviksbod DA, Ft1910 429 459
130 Sandviksveien - Sandviksbod DA, Ft1910 554 575
131 Sandviksvei - Svineryggen DA, Ft1910 895 937

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Abelsgt Abelsgade , Abelsgade 2 0 0 DA, Ft1900
Absalon Beyersgt Absalon Beyersgade , Absalon Beyersgade 48 0 0 DA, Ft1900
Allehelgensgt Allehelgensgade , Allehelgensgade 4 0 0 DA, Ft1900
Allersgården Allersgården , Allersgården 2 0 0 DA, Ft1900
AllŠgt AllŠgaden , AllŠgaden 39 0 0 DA, Ft1900
Altonagården lille Altonagården lille , Altonagården lille 4 0 0 DA, Ft1900
Altonagården store Altonagården store , Altonagården store 2 0 0 DA, Ft1900
Altonagården, lille Altonagården, lille , Altonagården, lille 3 0 0 DA, Ft1900
Apothekersmuget Apothekersmuget , Apothekersmuget 4 0 0 DA, Ft1900
Arbeidersmuget Arbeidersmuget , Arbeidersmuget 4 0 0 DA, Ft1900
Asylpladsen Asylpladsen , Asylpladsen 13 0 0 DA, Ft1900
Asylsmuget Asylsmuget , Asylsmuget 2 0 0 DA, Ft1900
Bagersmuget Bagersmuget , Bagersmuget 14 0 0 DA, Ft1900
Baglergt Baglergade , Baglergade 9 0 0 DA, Ft1900
Bakkegt Bakkegaden , Bakkegaden 8 0 0 DA, Ft1900
Bakkesmuget Bakkesmuget , Bakkesmuget 8 0 0 DA, Ft1900
Baltzergården Baltzergården , Baltzergården 4 0 0 DA, Ft1900
Banesmug, nedre Banesmug, nedre , Banesmug, nedre 9 0 0 DA, Ft1900
Banesmuget Banesmuget , Banesmuget 5 0 0 DA, Ft1900
Baneveien Baneveien , Baneveien 38 0 0 DA, Ft1900
Bankgt Bankgade , Bankgade 4 0 0 DA, Ft1900
Bautansgården Bautansgården , Bautansgården 2 0 0 DA, Ft1900
Bedehussmuget Bedehussmuget , Bedehussmuget 3 0 0 DA, Ft1900
Belgården Belgården , Belgården 2 0 0 DA, Ft1900
Bellevueveien Bellevueveien , Bellevueveien 7 0 0 DA, Ft1900
Berlegården Berlegården , Berlegården 3 0 0 DA, Ft1900
Birkebeinergt Birkebeinergaden , Birkebeinergaden 11 0 0 DA, Ft1900
Biskopshavn Biskopshavn , Biskopshavn 2 0 0 DA, Ft1900
Bispenggt Bispenggaden , Bispenggaden 2 0 0 DA, Ft1900
Bjørnegården Bjørnegården , Bjørnegården 8 0 0 DA, Ft1900
Blegebakken Blegebakken , Blegebakken 7 0 0 DA, Ft1900
Blegetrapperne Blegetrapperne , Blegetrapperne 5 0 0 DA, Ft1900
Blegevei nedre Blegevei nedre , Blegevei nedre 5 0 0 DA, Ft1900
Blegevei øvre Blegevei øvre , Blegevei øvre 5 0 0 DA, Ft1900
Blegevei, nedre Blegevei, nedre , Blegevei, nedre 9 0 0 DA, Ft1900
Blegevei, søndre Blegevei, søndre , Blegevei, søndre 9 0 0 DA, Ft1900
Blegevei, øvre Blegevei, øvre , Blegevei, øvre 31 0 0 DA, Ft1900
Bohrsgt Bohrsgade , Bohrsgade 3 0 0 DA, Ft1900
Borgesmuget Borgesmuget , Borgesmuget 4 0 0 DA, Ft1900
Bratlandssmuget Bratlandssmuget , Bratlandssmuget 12 0 0 DA, Ft1900
Bratten Bratten , Bratten 5 0 0 DA, Ft1900
Bredalsgården Bredalsgården , Bredalsgården 2 0 0 DA, Ft1900
Bredenbæksmuget Bredenbæksmuget , Bredenbæksmuget 9 0 0 DA, Ft1900
Bredsgaarden Bredsgaarden , Bredsgaarden 7 0 0 DA, Ft1900
Bredstølsveien Bredstølsveien , Bredstølsveien 11 0 0 DA, Ft1900
Bryggesporen Bryggesporen , Bryggesporen 2 0 0 DA, Ft1900
Brynjulfsgt Brynjulfsgade , Brynjulfsgade 4 0 0 DA, Ft1900
Brætterne Brætterne , Brætterne 3 0 0 DA, Ft1900
Bugaarden Bugaarden , Bugaarden 5 0 0 DA, Ft1900
Bækketomten Bækketomten , Bækketomten 2 0 0 DA, Ft1900
Bødkergt Bødkergaden , Bødkergaden 14 0 0 DA, Ft1900
Bødkersmuget Bødkersmuget , Bødkersmuget 5 0 0 DA, Ft1900
Cappesvei Cappesvei , Cappesvei 20 0 0 DA, Ft1900
Christiesgt Christiesgade , Christiesgade 15 0 0 DA, Ft1900
Claus Fastingsgt Claus Fastings gade , Claus Fastingsgade 19 0 0 DA, Ft1900
Claus Frimannsgt Claus Frimannsgade , Claus Frimanns Gade 13 0 0 DA, Ft1900
Claus Ockens smug Claus Ockens smug , Claus Ockens smug 11 0 0 DA, Ft1900
Dahlsgården Dahlsgården , Dahlsgården 6 0 0 DA, Ft1900
Dampesmuget Dampesmuget , Dampesmuget 4 0 0 DA, Ft1900
Dokkebakken Dokkebakken , Dokkebakken 6 0 0 DA, Ft1900
Dokkebod Dokkebod , Dokkebod 2 0 0 DA, Ft1900
Dokkeveien Dokkeveien , Dokkeveien 6 0 0 DA, Ft1900
Domkirkegt Domkirkegaden , Domkirkegade 9 0 0 DA, Ft1900
Domkirkepladsen Domkirkepladsen , Domkirkepladsen 2 0 0 DA, Ft1900
Dragefjeldstrappen Dragefjeldstrappen , Dragefjeldstrappen 6 0 0 DA, Ft1900
Dragesmuget Dragesmuget , Dragesmuget 6 0 0 DA, Ft1900
Dramshusen Dramshusen , Dramshusen 7 0 0 DA, Ft1900
Drægsalmending, øvre Drægsalmending, øvre , Drægsalmending, øvre 3 0 0 DA, Ft1900
Drægsalmendingen Drægsalmendingen , Drægsalmendingen 15 0 0 DA, Ft1900
Dynnersmug nedre Dynnersmug nedre , Dynnersmug nedre 3 0 0 DA, Ft1900
Dynnersmug, nedre Dynnersmug, nedre , Dynnersmug, nedre 4 0 0 DA, Ft1900
Dynnersmug, øvre Dynnersmug, øvre , Dynnersmug, øvre 6 0 0 DA, Ft1900
Døschergården Døschergården , Døschergården 7 0 0 DA, Ft1900
Edvardsensgt Edvardsensgade , Edvardsensgade 34 0 0 DA, Ft1900
Egedesgt Egedesgade , Egedesgade 15 0 0 DA, Ft1900
Ekangersmuget Ekangersmuget , Ekangersmuget 2 0 0 DA, Ft1900
Ekerenbakken Ekerenbakken , Ekerenbakken 5 0 0 DA, Ft1900
Ekerengt Ekerengade , Ekerengade 11 0 0 DA, Ft1900
Elvegt Elvegaden , Elvegaden 9 0 0 DA, Ft1900
Engelgården Engelgården , Engelgården 2 0 0 DA, Ft1900
Engelgaarden Engelgaarden , Engelgaarden 3 0 0 DA, Ft1900
Engen Engen , Engen 55 0 0 DA, Ft1900
Engesmuget Engesmuget , Engesmuget 4 0 0 DA, Ft1900
Erik Pontoppidansgt Erik Pontoppidansgade , Erik Pontoppidansgade 2 0 0 DA, Ft1900
Eysteinsgt Eysteinsgade , Eysteinsgade 8 0 0 DA, Ft1900
Finnegården Finnegården , Finnegården 7 0 0 DA, Ft1900
Finvalsmuget Finvalsmuget , Finvalsmuget 2 0 0 DA, Ft1900
Fjeldgt Fjeldgaden , Fjeldgaden 15 0 0 DA, Ft1900
Fjeldsmug Nedre Fjeldsmug Nedre , Fjeldsmug Nedre 3 0 0 DA, Ft1900
Fjeldsmug øvre Fjeldsmug øvre , Fjeldsmug øvre 4 0 0 DA, Ft1900
Fjeldsmug, nedre Fjeldsmug, nedre , Fjeldsmug, nedre 13 0 0 DA, Ft1900
Fjeldsmug, søndre Fjeldsmug, søndre , Fjeldsmug, søndre 3 0 0 DA, Ft1900
Fjeldsmug, øvre Fjeldsmug, øvre , Fjeldsmug, øvre 13 0 0 DA, Ft1900
Fjeldveien Fjeldveien , Fjeldveien 3 0 0 DA, Ft1900
Fjæregrænden Fjæregrænden , Fjæregrænden 10 0 0 DA, Ft1900
Fjæresmuget Fjæresmuget , Fjæresmuget 5 0 0 DA, Ft1900
Fløigt Fløigade , Fløigaden 8 0 0 DA, Ft1900
Foreningsgt Foreningsgade , Foreningsgade 4 0 0 DA, Ft1900
Forstandersmuget Forstandersmuget , Forstandersmuget 13 0 0 DA, Ft1900
Fortunen Fortunen , Fortunen 15 0 0 DA, Ft1900
Foswinckelsgt Foswinckelsgade , Foswinckelsgade 58 0 0 DA, Ft1900
Foswinckelsgt nordre Foswinckelsgade nordre , Foswinckelsgade nordre 4 0 0 DA, Ft1900
Foswinckelsgt, nordre Foswinckelsgade, nordre , Foswinckelsgade, nordre 5 0 0 DA, Ft1900
Fredriksberg Fredriksberg , Fredriksberg 23 0 0 DA, Ft1900
Fredriksbergsmuget Fredriksbergsmuget , Fredriksbergsmuget 12 0 0 DA, Ft1900
Fritznersmuget Fritznersmuget , Fritznersmuget 14 0 0 DA, Ft1900
Frydenlundsveien Frydenlundsveien , Frydenlundsveien 8 0 0 DA, Ft1900
Fæstergrænden Fæstergrænden , Fæstergrænden 6 0 0 DA, Ft1900
Fæstersmuget Fæstersmuget , Fæstersmuget 4 0 0 DA, Ft1900
Galgebakken Galgebakken , Galgebakken 4 0 0 DA, Ft1900
Garmannsgt Garmannsgade , Garmannsgade 8 0 0 DA, Ft1900
Gartnergt Gartnergade , Gartnergade 5 0 0 DA, Ft1900
Gartnergt, nedre Gartnergade, nedre , Gartnergade, nedre 5 0 0 DA, Ft1900
Gasværksgt Gasværksgade , Gasværksgade 3 0 0 DA, Ft1900
Geble Pedersensgt Geble Pedersensgade , Geble Pedersensgade 36 0 0 DA, Ft1900
Georgernes Værft Georgernes Værft , Georgernes Værft 3 0 0 DA, Ft1900
Granesmuget Granesmuget , Granesmuget 14 0 0 DA, Ft1900
Griegsmug - søndre Griegsmug - søndre , Griegsmug - søndre 3 0 0 DA, Ft1900
Griegsmug nordre Griegsmug nordre , Griegsmug nordre 3 0 0 DA, Ft1900
Griegsmug, nordre Griegsmug, nordre , Griegsmug, nordre 3 0 0 DA, Ft1900
Griegsmuget Griegsmuget , Griegsmuget 6 0 0 DA, Ft1900
Grændsegrænden Grændsegrænden , Grændsegrænden 6 0 0 DA, Ft1900
Grønnesmuget Grønnesmuget , Grønnesmuget 5 0 0 DA, Ft1900
Grønnevold, nordre Grønnevold, nordre , Grønnevold, nordre 2 0 0 DA, Ft1900
Grønnevoldgt Grønnevoldgade , Grønnevoldgade 13 0 0 DA, Ft1900
Guldskogaarden Guldskogaarden , Guldskogaarden 2 0 0 DA, Ft1900
Gørbitz'sgt Gørbitz's Gade , Gørbitz's Gade 8 0 0 DA, Ft1900
Halfdan Kjerulfsgt Halfdan Kjerulfsgade , Halfdan Kjerulfsgade 3 0 0 DA, Ft1900
Halvkandebakken Halvkandebakken , Halvkandebakken 4 0 0 DA, Ft1900
Halvkandesmuget Halvkandesmuget , Halvkandesmuget 7 0 0 DA, Ft1900
Hamburgersmug nedre Hamburgersmug nedre , Hamburgersmug nedre 5 0 0 DA, Ft1900
Hamburgersmug øvre Hamburgersmug øvre , Hamburgersmug øvre 5 0 0 DA, Ft1900
Hans Haugesgt Hans Hauges Gade , Hans Hauges Gade 27 0 0 DA, Ft1900
Hans Holmboesgt Hans Holmboesgade , Hans Holmboesgade 25 0 0 DA, Ft1900
Harald Haarfagersgt Harald Haarfagersgade , Harald Haarfagersgade 5 0 0 DA, Ft1900
Harald Haarfagresgt Harald Haarfagresgade , Harald Haarfagresgade 20 0 0 DA, Ft1900
Haugesmuget Haugesmuget , Haugesmuget 3 0 0 DA, Ft1900
Haugeveien Haugeveien , Haugeveien 18 0 0 DA, Ft1900
Haukelandssmuget Haukelandssmuget , Haukelandssmuget 10 0 0 DA, Ft1900
Heggebakken Heggebakken , Heggebakken 3 0 0 DA, Ft1900
Helgesensgt Helgesens Gade , Helgesens Gade 9 0 0 DA, Ft1900
Hellandsgaarden Hellandsgaarden , Hellandsgaarden 4 0 0 DA, Ft1900
Hennebysmuget Hennebysmuget , Hennebysmuget 5 0 0 DA, Ft1900
Henrik Wergelandsgt Henrik Wergelands gade , Henrik Wergelandsgade 42 0 0 DA, Ft1900
Herman Foss'sgt Herman Foss's gade , Herman Foss's gade 12 0 0 DA, Ft1900
Hjortdalsgaarden Hjortdalsgaarden , Hjortdalsgaarden 2 0 0 DA, Ft1900
Holbergsalm. Westre Holbergsalm. Westre , Holbergsalm. Westre 3 0 0 DA, Ft1900
Holbergsalmending Holbergsalmending , Holbergsalmending 15 0 0 DA, Ft1900
Holbergsalmending vestre Holbergsalmending vestre , Holbergsalmending vestre 9 0 0 DA, Ft1900
Holbergsalmending Westre Holbergsalmending Westre , Holbergsalmending Westre 7 0 0 DA, Ft1900
Holen Holen , Holen 2 0 0 DA, Ft1900
Hollændergt Hollændergade , Hollændergade 18 0 0 DA, Ft1900
Holmedalsgaarden Holmedalsgaarden , Holmedalsgaarden 6 0 0 DA, Ft1900
Holtegaarden Holtegaarden , Holtegaarden 5 0 0 DA, Ft1900
Hvelvingsgaarden Hvelvingsgaarden , Hvelvingsgaarden 2 0 0 DA, Ft1900
Hæggesmuget Hæggesmuget , Hæggesmuget 2 0 0 DA, Ft1900
Haakonsgt Haakons gade , Haakonsgade 15 0 0 DA, Ft1900
Jakobsfjord Jakobsfjord , Jakobsfjord 4 0 0 DA, Ft1900
Jansongaarden Jansongaarden , Jansongaarden 6 0 0 DA, Ft1900
Jansonsgaarden Jansonsgaarden , Jansonsgaarden 2 0 0 DA, Ft1900
Jens Rolfsensgt Jens Rolfsensgade , Jens Rolfsensgade 5 0 0 DA, Ft1900
Jernbanegt, vestre Jernbanegade, vestre , Jernbanegade, vestre 3 0 0 DA, Ft1900
Jonsvoldsgt Jonsvoldsgade , Jonsvoldsgade 10 0 0 DA, Ft1900
Jægersminde Jægersminde , Jægersminde 16 0 0 DA, Ft1900
Jægtevigen Jægtevigen , Jægtevigen 7 0 0 DA, Ft1900
Jægtevigsveien Jægtevigsveien , Jægtevigsveien 3 0 0 DA, Ft1900
Kaigt Kaigaden , Kaigaden 22 0 0 DA, Ft1900
Kalfarveien Kalfarveien , Kalfarveien 43 0 0 DA, Ft1900
Kalmargjerdet Kalmargjerdet , Kalmargjerdet 3 0 0 DA, Ft1900
Kalmargjærdet Kalmargjærdet , Kalmargjærdet 3 0 0 DA, Ft1900
Kalmargt Kalmargade , Kalmargade 4 0 0 DA, Ft1900
Kalvedalsveien Kalvedalsveien , Kalvedalsveien 20 0 0 DA, Ft1900
Kattesmug, østre Kattesmug, østre , Kattesmug, østre 8 0 0 DA, Ft1900
Kippersmuget Kippersmuget , Kippersmuget 9 0 0 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegade , Kirkegaden 3 0 0 DA, Ft1900
Kjældersmuget Kjældersmuget , Kjældersmuget 22 0 0 DA, Ft1900
Klevesmug nordre Klevesmug nordre , Klevesmug nordre 8 0 0 DA, Ft1900
Klevesmug søndre Klevesmug søndre , Klevesmug søndre 3 0 0 DA, Ft1900
Klevesmug, søndre Klevesmug, søndre , Klevesmug, søndre 8 0 0 DA, Ft1900
Klingssmuget Klingssmuget , Klingssmuget 4 0 0 DA, Ft1900
Klokkersmuget Klokkersmuget , Klokkersmuget 4 0 0 DA, Ft1900
Kloster Kloster , Kloster 15 0 0 DA, Ft1900
Klosteret Klosteret , Klosteret 22 0 0 DA, Ft1900
Klostersmuget Klostersmuget , Klostersmuget 4 0 0 DA, Ft1900
Knøsesmuget Knøsesmuget , Knøsesmuget 45 0 0 DA, Ft1900
Komediebakken Komediebakken , Komediebakken 18 0 0 DA, Ft1900
Kong Oscarsgt Kong Oscarsgade , Kong Oscarsgade 26 0 0 DA, Ft1900
Kong Oskarsgt Kong Oskarsgade , Kong Oskars Gade 31 0 0 DA, Ft1900
Konowgaarden Konowgaarden , Konowgaarden 5 0 0 DA, Ft1900
Korskirkealmending nedre Korskirkealmending nedre , Korskirkealmending nedre 8 0 0 DA, Ft1900
Korskirkealmending øvre Korskirkealmending øvre , Korskirkealmending øvre 16 0 0 DA, Ft1900
Korskirkealmending, øvre Korskirkealmending, øvre , Korskirkealmending, øvre 3 0 0 DA, Ft1900
Korskirkesmug nedre Korskirkesmug nedre , Korskirkesmug nedre 4 0 0 DA, Ft1900
Korskirkesmug, øvre Korskirkesmug, øvre , Korskirkesmug, øvre 4 0 0 DA, Ft1900
Kortpilsmuget Kortpilsmuget , Kortpilsmuget 10 0 0 DA, Ft1900
Kristiansholm Kristiansholm , Kristiansholm 12 0 0 DA, Ft1900
Krohnstadsmuget Krohnstadsmuget , Krohnstadsmuget 5 0 0 DA, Ft1900
Kroken Kroken , Kroken 15 0 0 DA, Ft1900
Kronstadsmuget Kronstadsmuget , Kronstadsmuget 3 0 0 DA, Ft1900
Krybbesmuget Krybbesmuget , Krybbesmuget 6 0 0 DA, Ft1900
Ladegaardsgt Ladegaardsgade , Ladegaardsgaden 87 0 0 DA, Ft1900
Landaassmuget Landaassmuget , Landaassmuget 17 0 0 DA, Ft1900
Langerækken Langerækken , Langerækken 11 0 0 DA, Ft1900
Langesgt Langesgade , Langesgade 2 0 0 DA, Ft1900
Langeveien Langeveien , Langeveien 14 0 0 DA, Ft1900
Leitet Leitet , Leitet 9 0 0 DA, Ft1900
Lennebergsmuget Lennebergsmuget , Lennebergsmuget 6 0 0 DA, Ft1900
Leppen Leppen , Leppen 5 0 0 DA, Ft1900
Logemannsgaarden Logemannsgaarden , Logemannsgaarden 3 0 0 DA, Ft1900
Lungegaardsgt Lungegaardsgade , Lungegaardsgade 18 0 0 DA, Ft1900
Lyder Sagensgt Lyder Sagensgade , Lyder Sagensgade 19 0 0 DA, Ft1900
Løitnant Bjelkesgt Løitnant Bjelkesgade , Løitnant Bjelkesgade 4 0 0 DA, Ft1900
Lønnesmuget Lønnesmuget , Lønnesmuget 3 0 0 DA, Ft1900
Madsens gang Madsens gang , Madsens gang 6 0 0 DA, Ft1900
Madsensmuget Madsensmuget , Madsensmuget 9 0 0 DA, Ft1900
Magnus Barfodsgt Magnus Barfodsgade , Magnus Barfodsgade 19 0 0 DA, Ft1900
Marken Marken , Marken 20 0 0 DA, Ft1900
Markesmuget Markesmuget , Markesmuget 7 0 0 DA, Ft1900
Markevei lille Markevei lille , Markevei lille 2 0 0 DA, Ft1900
Markevei store Markevei store , Markevei store 3 0 0 DA, Ft1900
Markevei, lille Markevei, lille , Markevei, lille 13 0 0 DA, Ft1900
Markevei, store Markevei, store , Markevei, store 44 0 0 DA, Ft1900
Markevei, ytre Markevei, ytre , Markevei, ytre 46 0 0 DA, Ft1900
Markevei, Yttre Markevei, Yttre , Markevei, Yttre 2 0 0 DA, Ft1900
Martensgaarden Martensgaarden , Martensgaarden 2 0 0 DA, Ft1900
Martin Wahlsgt Martin Wahlsgade , Martin Wahlsgade 8 0 0 DA, Ft1900
Mitzells smug Mitzells smug , Mitzells smug 6 0 0 DA, Ft1900
Moldesmuget Moldesmuget , Moldesmuget 7 0 0 DA, Ft1900
Mowinckelgaarden Mowinckelgaarden , Mowinckelgaarden 5 0 0 DA, Ft1900
Muldbakken Muldbakken , Muldbakken 2 0 0 DA, Ft1900
Mulelvsmug vestre Mulelvsmug vestre , Mulelvsmug vestre 4 0 0 DA, Ft1900
Mulelvsmug, østre Mulelvsmug, østre , Mulelvsmug, østre 3 0 0 DA, Ft1900
Munkebæksmuget Munkebæksmuget , Munkebæksmuget 7 0 0 DA, Ft1900
Munkelivgt, søndre Munkelivgade, søndre , Munkelivgade, søndre 2 0 0 DA, Ft1900
Munkelivsgt Munkelivsgade , Munkelivsgade 5 0 0 DA, Ft1900
Muralmending vestre Muralmending vestre , Muralmending vestre 3 0 0 DA, Ft1900
Muralmending østre Muralmending østre , Muralmending østre 6 0 0 DA, Ft1900
Muralmending, vestre Muralmending, vestre , Muralmending, vestre 20 0 0 DA, Ft1900
Muralmending, østre Muralmending, østre , Muralmending, østre 15 0 0 DA, Ft1900
Murgaard, søndre Murgaard, søndre , Murgaard, søndre 3 0 0 DA, Ft1900
Musægt Musægade , Musægade 6 0 0 DA, Ft1900
Musæpladsen Musæpladsen , Musæpladsen 3 0 0 DA, Ft1900
Møhlenprisbakken Møhlenprisbakken , Møhlenprisbakken 7 0 0 DA, Ft1900
Møhlenprisbod Møhlenprisbod , Møhlenprisbod 2 0 0 DA, Ft1900
Møhlenprisvei, nordre Møhlenprisvei, nordre , Møhlenprisvei, nordre 2 0 0 DA, Ft1900
Møhlenprisvei, søndre Møhlenprisvei, søndre , Møhlenprisvei, søndre 10 0 0 DA, Ft1900
Møllesmuget Møllesmuget , Møllesmuget 3 0 0 DA, Ft1900
Maartmanshagen Maartmanshagen , Maartmanshagen 2 0 0 DA, Ft1900
Nagelgt Nagelgade , Nagelgade 13 0 0 DA, Ft1900
Nagelgården Nagelgården , Nagelgården 9 0 0 DA, Ft1900
Nedre Torvet Nedre Torvet , Nedre Torvet 3 0 0 DA, Ft1900
Neumannsgt Neumannsgade , Neumannsgade 18 0 0 DA, Ft1900
Nikolaikirkealmending Nikolaikirkealmending , Nikolaikirkealmending 8 0 0 DA, Ft1900
Nils Hertzbergsgt Nils Hertzbergsgade , Nils Hertzbergsgade 5 0 0 DA, Ft1900
Nils Klimsgt Nils Klimsgade , Nils Klimsgade 7 0 0 DA, Ft1900
Nonnesætergt, søndre Nonnesætergade, søndre , Nonnesætergade, søndre 6 0 0 DA, Ft1900
Nordal Brunsgt Nordal Brunsgade , Nordal Brunsgade 7 0 0 DA, Ft1900
Nordalsgården Nordalsgården , Nordalsgården 7 0 0 DA, Ft1900
Nordnæsbakken Nordnæsbakken , Nordnæsbakken 5 0 0 DA, Ft1900
Nordnæsbod Nordnæsbod , Nordnæsbod 14 0 0 DA, Ft1900
Nordnæsgt Nordnæsgade , Nordnæsgade 42 0 0 DA, Ft1900
Nordnæssmug, øvre Nordnæssmug, øvre , Nordnæssmug, øvre 17 0 0 DA, Ft1900
Nordnæssmuget Nordnæssmuget , Nordnæssmuget 7 0 0 DA, Ft1900
Nordnæsveien Nordnæsveien , Nordnæsveien 39 0 0 DA, Ft1900
Nygt Nygade , Nygade 5 0 0 DA, Ft1900
Nygårdsgt Nygårdsgade , Nygårdsgade 21 0 0 DA, Ft1900
Nygaardsgt Nygaardsgade , Nygaardsgaden 18 0 0 DA, Ft1900
Nygaardsvei, gamle Nygaardsvei, gamle , Nygaardsvei, gamle 2 0 0 DA, Ft1900
Nyhavn Nyhavn , Nyhavn 2 0 0 DA, Ft1900
Nyhavnsbod Nyhavnsbod , Nyhavnsbod 2 0 0 DA, Ft1900
Nykirkealmending Nykirkealmending , Nykirkealmending 12 0 0 DA, Ft1900
Nykirkegården Nykirkegården , Nykirkegården 3 0 0 DA, Ft1900
Nykirkesmittet Nykirkesmittet , Nykirkesmittet 2 0 0 DA, Ft1900
Nykirkesmuget Nykirkesmuget , Nykirkesmuget 5 0 0 DA, Ft1900
Nøstebod Nøstebod , Nøstebod 19 0 0 DA, Ft1900
Nøstegt Nøstegaden , Nøstegade 77 0 0 DA, Ft1900
Nøstesmuget Nøstesmuget , Nøstesmuget 6 0 0 DA, Ft1900
Nøstetorvet Nøstetorvet , Nøstetorvet 7 0 0 DA, Ft1900
Od Gjellesgt Od Gjelles Gade , Od Gjelles Gade 5 0 0 DA, Ft1900
Olaf Kyrresgt Olaf Kyrresgade , Olaf Kyrresgade 33 0 0 DA, Ft1900
Olaf Ryes vei Olaf Ryes vei , Olaf Ryes vei 2 0 0 DA, Ft1900
Olaf Ryesvei Olaf Ryesvei , Olaf Ryesvei 10 0 0 DA, Ft1900
Olav Kyrresgt Olav Kyrresgade , Olav Kyrresgade 6 0 0 DA, Ft1900
Oldersmuget Oldersmuget , Oldersmuget 4 0 0 DA, Ft1900
Ole Eidesgt Ole Eidesgade , Ole Eidesgade 11 0 0 DA, Ft1900
Ole Vigsgt Ole Vigsgade , Ole Vigsgade 10 0 0 DA, Ft1900
Parkvei, store Parkvei, store , Parkvei, store 20 0 0 DA, Ft1900
Petanebryggen Petanebryggen , Petanebryggen 2 0 0 DA, Ft1900
Peter Jebsensgt Peter Jebsensgade , Peter Jebsensgade 4 0 0 DA, Ft1900
Prahlsgården Prahlsgården , Prahlsgården 2 0 0 DA, Ft1900
Professor Arentz'sgt Professor Arentz's gade , Professor Arentz's gade 4 0 0 DA, Ft1900
Professor Dahlsgt Professor Dahlsgade , Professor Dahls Gade 22 0 0 DA, Ft1900
Professor Hansteensgt Professor Hansteensgade , Professor Hansteensgade 5 0 0 DA, Ft1900
Professor Keysersgt Professor Keysersgade , Professor Keysersgade 6 0 0 DA, Ft1900
Promsgt Proms gade , Proms gade 2 0 0 DA, Ft1900
Pundersmuget Pundersmuget , Pundersmuget 7 0 0 DA, Ft1900
Pyttergrænden Pyttergrænden , Pyttergrænden 8 0 0 DA, Ft1900
Rebslagerbakken Rebslagerbakken , Rebslagerbakken 5 0 0 DA, Ft1900
Rebslagergt Rebslagergade , Rebslagergade 10 0 0 DA, Ft1900
Reeds smug Reeds smug , Reeds smug 3 0 0 DA, Ft1900
Rentesmug Rentesmug , Rentesmug 4 0 0 DA, Ft1900
Rentesmug, nordre Rentesmug, nordre , Rentesmug, nordre 4 0 0 DA, Ft1900
Revelsgården Revelsgården , Revelsgården 3 0 0 DA, Ft1900
Revelsgaarden Revelsgaarden , Revelsgaarden 2 0 0 DA, Ft1900
Richard Nordraaksgt Richard Nordraaksgade , Richard Nordraaksgade 2 0 0 DA, Ft1900
Rognesmuget Rognesmuget , Rognesmuget 5 0 0 DA, Ft1900
Rosenberggt Rosenberggade , Rosenberggade 24 0 0 DA, Ft1900
Rosendahlsgården Rosendahlsgården , Rosendahlsgården 4 0 0 DA, Ft1900
Rosesmuget Rosesmuget , Rosesmuget 11 0 0 DA, Ft1900
Ross's smug Ross's smug , Ross's smug 10 0 0 DA, Ft1900
Rummelhoffsmuget Rummelhoffsmuget , Rummelhoffsmuget 3 0 0 DA, Ft1900
Rådstu%e%pladsen Rådstu%e%pladsen , Rådstu%e%pladsen 3 0 0 DA, Ft1900
Raadstupladsen Raadstupladsen , Raadstupladsen 5 0 0 DA, Ft1900
Raadstusmuget Raadstusmuget , Raadstusmuget 4 0 0 DA, Ft1900
Saltødegarden Saltødegarden , Saltødegarden 9 0 0 DA, Ft1900
Saltødegården Saltødegården , Saltødegården 3 0 0 DA, Ft1900
Sandbrogt Sandbrogaden , Sandbrogaden 8 0 0 DA, Ft1900
Sandvigens torv Sandvigens torv , Sandvigens torv 9 0 0 DA, Ft1900
Sandvigsbod Sandvigsbod , Sandvigsbod 89 0 0 DA, Ft1900
Sandvigsboder Sandvigsboder , Sandvigsboder 2 0 0 DA, Ft1900
Sandvigsvei ny Sandvigsvei ny , Sandvigsvei ny 4 0 0 DA, Ft1900
Sandvigsvei, ny Sandvigsvei, ny , Sandvigsvei, ny 60 0 0 DA, Ft1900
Sandvigsvei, øvre Sandvigsvei, øvre , Sandvigsvei, øvre 31 0 0 DA, Ft1900
Sandvigsveien Sandvigsveien , Sandvigsveien 86 0 0 DA, Ft1900
Sankt Hansstrædet Sankt Hansstrædet , Sankt Hansstrædet 11 0 0 DA, Ft1900
Schreuders vei Schreuders vei , Schreuders vei 4 0 0 DA, Ft1900
Schrødersmug nordre Schrødersmug nordre , Schrødersmug nordre 5 0 0 DA, Ft1900
Schrødersmug, nordre Schrødersmug, nordre , Schrødersmug, nordre 3 0 0 DA, Ft1900
Schrødersmuget Schrødersmuget , Schrødersmuget 13 0 0 DA, Ft1900
Sigurdsgt Sigurdsgade , Sigurdsgade 15 0 0 DA, Ft1900
Skivebakken Skivebakken , Skivebakken 40 0 0 DA, Ft1900
Skoleveien Skoleveien , Skoleveien 2 0 0 DA, Ft1900
Skostræde, vestre Skostræde, vestre , Skostræde, vestre 4 0 0 DA, Ft1900
Skostræde, østre Skostræde, østre , Skostræde, østre 12 0 0 DA, Ft1900
Skostrædet Skostrædet , Skostrædet 18 0 0 DA, Ft1900
Skottegt Skottegade , Skottegaden 27 0 0 DA, Ft1900
Skottesalsmuget Skottesalsmuget , Skottesalsmuget 15 0 0 DA, Ft1900
Skrivergården Skrivergården , Skrivergården 12 0 0 DA, Ft1900
Skrænten Skrænten , Skrænten 3 0 0 DA, Ft1900
Skudevigens Smalgang Skudevigens Smalgang , Skudevigens Smalgang 11 0 0 DA, Ft1900
Skudevigens Tvergt Skudevigens Tvergade , Skudevigens Tvergade 8 0 0 DA, Ft1900
Skudevigsbod Skudevigsbod , Skudevigsbod 23 0 0 DA, Ft1900
Skudevigstorvet Skudevigstorvet , Skudevigstorvet 10 0 0 DA, Ft1900
Skudevigsvei, nordre Skudevigsvei, nordre , Skudevigsvei, nordre 7 0 0 DA, Ft1900
Skudevigsveien Skudevigsveien , Skudevigsveien 53 0 0 DA, Ft1900
Slibjerget Slibjerget , Slibjerget 3 0 0 DA, Ft1900
Slotsgt Slotsgade , Slotsgade 11 0 0 DA, Ft1900
Smørsalmendingen Smørsalmendingen , Smørsalmendingen 20 0 0 DA, Ft1900
Smørsgaarden Smørsgaarden , Smørsgaarden 11 0 0 DA, Ft1900
Smaastrand Smaastrand , Smaastrand 2 0 0 DA, Ft1900
Smaastrandgt Smaastrandgade , Smaastrandgade 9 0 0 DA, Ft1900
Solegården Solegården , Solegården 4 0 0 DA, Ft1900
Solegaarden Solegaarden , Solegaarden 2 0 0 DA, Ft1900
Sparebankgt Sparebankgaden , Sparebankgaden 5 0 0 DA, Ft1900
Sparresgt Sparresgade , Sparresgade 2 0 0 DA, Ft1900
Starefos, store Starefos, store , Starefos, store 2 0 0 DA, Ft1900
Starvhusgt Starvhusgade , Starvhus Gade 7 0 0 DA, Ft1900
Stenkjælderbakken Stenkjælderbakken , Stenkjælderbakken 14 0 0 DA, Ft1900
Stenkjældergt Stenkjældergaden , Stenkjældergade 21 0 0 DA, Ft1900
Stenkjældersmug nordre Stenkjældersmug nordre , Stenkjældersmug nordre 7 0 0 DA, Ft1900
Stenkjældersmug søndre Stenkjældersmug søndre , Stenkjældersmug søndre 8 0 0 DA, Ft1900
Stenkjældersmug, nordre Stenkjældersmug, nordre , Stenkjældersmug, nordre 2 0 0 DA, Ft1900
Stokkebæksmuget Stokkebæksmuget , Stokkebæksmuget 14 0 0 DA, Ft1900
Stormsgt Stormsgade , Stormsgade 3 0 0 DA, Ft1900
Strandens Grænd Strandens Grænd , Strandens Grænd 8 0 0 DA, Ft1900
Strandgt Strandgade , Strandgaden 159 0 0 DA, Ft1900
Strangehagen Strangehagen , Strangehagen 7 0 0 DA, Ft1900
Strangehagen nedre Strangehagen nedre , Strangehagen nedre 6 0 0 DA, Ft1900
Strangehagsmuget Strangehagsmuget , Strangehagsmuget 10 0 0 DA, Ft1900
Strangepladsen Strangepladsen , Strangepladsen 7 0 0 DA, Ft1900
Strømgt Strømgade , Strømgaden 39 0 0 DA, Ft1900
Stølegt Stølegaden , Stølegaden 25 0 0 DA, Ft1900
Stølen, nedre Stølen, nedre , Stølen, nedre 21 0 0 DA, Ft1900
Stølesmuget Stølesmuget , Stølesmuget 16 0 0 DA, Ft1900
Sukkerbagersmuget Sukkerbagersmuget , Sukkerbagersmuget 4 0 0 DA, Ft1900
Sukkerhusgt Sukkerhusgaden , Sukkerhusgaden 6 0 0 DA, Ft1900
Svensgaarden Svensgaarden , Svensgaarden 5 0 0 DA, Ft1900
Sverresborggrænden Sverresborggrænden , Sverresborggrænden 10 0 0 DA, Ft1900
Sverresgt Sverresgade , Sverresgade 21 0 0 DA, Ft1900
Svineryggen Svineryggen , Svineryggen 3 0 0 DA, Ft1900
Sydnæsgt Sydnæsgaden , Sydnæsgaden 24 0 0 DA, Ft1900
Sydnæshaugen Sydnæshaugen , Sydnæshaugen 8 0 0 DA, Ft1900
Sydnæskleven Sydnæskleven , Sydnæskleven 24 0 0 DA, Ft1900
Sydnæspladsen Sydnæspladsen , Sydnæspladsen 4 0 0 DA, Ft1900
Sydnæssmuget Sydnæssmuget , Sydnæssmuget 16 0 0 DA, Ft1900
Sækgt Sækgade , Sækgade 4 0 0 DA, Ft1900
Søndre Almending Søndre Almending , Søndre Almending 6 0 0 DA, Ft1900
Søstergaarden Søstergaarden , Søstergaarden 4 0 0 DA, Ft1900
Søthullet Søthullet , Søthullet 3 0 0 DA, Ft1900
Tartargt Tartargade , Tartargade 10 0 0 DA, Ft1900
Telthussmuget Telthussmuget , Telthussmuget 13 0 0 DA, Ft1900
Tempelkrogen Tempelkrogen , Tempelkrogen 4 0 0 DA, Ft1900
Theatergt Theatergaden , Theatergaden 17 0 0 DA, Ft1900
Thomas Hvids smug Thomas Hvids smug , Thomas Hvids smug 4 0 0 DA, Ft1900
Thormøhlensgt Thormøhlensgade , Thormøhlensgade 3 0 0 DA, Ft1900
Tolbodalmendingen Tolbodalmendingen , Tolbodalmendingen 18 0 0 DA, Ft1900
Tonningsgården Tonningsgården , Tonningsgården 6 0 0 DA, Ft1900
Tordenskjoldsgt Tordenskjoldsgade , Tordenskjoldsgade 31 0 0 DA, Ft1900
Torvalmending Torvalmending , Torvalmending 2 0 0 DA, Ft1900
Torvalmendingen Torvalmendingen , Torvalmendingen 31 0 0 DA, Ft1900
Torvet Torvet , Torvet 10 0 0 DA, Ft1900
Torvgt Torvgade , Torvgade 5 0 0 DA, Ft1900
Torvgt, Vestre Torvgade, Vestre , Torvgade, vestre 17 0 0 DA, Ft1900
Trangesmuget Trangesmuget , Trangesmuget 17 0 0 DA, Ft1900
Trappesmuget Trappesmuget , Trappesmuget 4 0 0 DA, Ft1900
Tullinsgt Tullinsgade , Tullinsgade 7 0 0 DA, Ft1900
Tvedtegården Tvedtegården , Tvedtegården 2 0 0 DA, Ft1900
Tvergt Tvergade , Tvergade 9 0 0 DA, Ft1900
Tvergt (Markens) Tvergade (Markens) , Tvergade (Markens) 4 0 0 DA, Ft1900
Tversmuget Tversmuget , Tversmuget 9 0 0 DA, Ft1900
Tydskesmuget Tydskesmuget , Tydskesmuget 19 0 0 DA, Ft1900
Tyskesmuget Tyskesmuget , Tyskesmuget 4 0 0 DA, Ft1900
Tårnsmuget Tårnsmuget , Tårnsmuget 9 0 0 DA, Ft1900
Valsensgården Valsensgården , Valsensgården 2 0 0 DA, Ft1900
Valsensgaarden Valsensgaarden , Valsensgaarden 2 0 0 DA, Ft1900
Vangssmuget Vangssmuget , Vangssmuget 3 0 0 DA, Ft1900
Vaskerelvgt Vaskerelvgade , Vaskerelvgade 31 0 0 DA, Ft1900
Vaskerelvsmuget Vaskerelvsmuget , Vaskerelvsmuget 9 0 0 DA, Ft1900
Veiten Veiten , Veiten 7 0 0 DA, Ft1900
Veitesmuget Veitesmuget , Veitesmuget 3 0 0 DA, Ft1900
Vestre Jernbanegt Vestre Jernbanegade , Vestre Jernbanegade 12 0 0 DA, Ft1900
Vetrlidsalmendingen Vetrlidsalmendingen , Vetrlidsalmendingen 16 0 0 DA, Ft1900
Vigssmuget Vigssmuget , Vigssmuget 5 0 0 DA, Ft1900
Villaveien Villaveien , Villaveien 8 0 0 DA, Ft1900
Vincentz Lungesgt Vincentz Lungesgade , Vincentz Lungesgade 11 0 0 DA, Ft1900
Vinkelsmuget Vinkelsmuget , Vinkelsmuget 7 0 0 DA, Ft1900
Vinnæsgaarden Vinnæsgaarden , Vinnæsgaarden 7 0 0 DA, Ft1900
Von der Ohes vei Von der Ohes vei , Von der Ohes vei 5 0 0 DA, Ft1900
Vossegaarden Vossegaarden , Vossegaarden 4 0 0 DA, Ft1900
Værftsbakken Værftsbakken , Værftsbakken 4 0 0 DA, Ft1900
Værftsgt Værftsgaden , Værftsgaden 28 0 0 DA, Ft1900
Værftssmuget Værftssmuget , Værftssmuget 4 0 0 DA, Ft1900
Væversmuget Væversmuget , Væversmuget 7 0 0 DA, Ft1900
Vaagsalmendingen Vaagsalmendingen , Vaagsalmendingen 15 0 0 DA, Ft1900
Walkendorffsgt Walkendorffsgade , Walkendorffsgade 14 0 0 DA, Ft1900
Wallemssmuget Wallemssmuget , Wallemssmuget 4 0 0 DA, Ft1900
Welhavensgt Welhavensgade , Welhavensgade 34 0 0 DA, Ft1900
Wesenbergsmuget Wesenbergsmuget , Wesenbergsmuget 19 0 0 DA, Ft1900
Wesselsgt Wesselsgade , Wesselsgade 3 0 0 DA, Ft1900
Wolffsgt Wolffsgade , Wolffsgade 4 0 0 DA, Ft1900
Wulffsgården Wulffsgården , Wulffsgården 7 0 0 DA, Ft1900
Zetlitzsgt Zetlitzs gade , Zetlitzs gade 2 0 0 DA, Ft1900
Østre Jernbanegt Østre Jernbanegade , Østre Jernbanegade 10 0 0 DA, Ft1900
Øvregt Øvregaden , Øvregade 24 0 0 DA, Ft1900
Øvregt lille Øvregade lille , Øvregade lille 47 0 0 DA, Ft1900
Øvregts Almending Øvregadens Almending , Øvregadens Almending 13 0 0 DA, Ft1900
 • Antall gater: 446
 • Antall bosteder (1 utelatt): 4856
 • Antall tilstede (1 utelatt): 0

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Abelsgt Abelsgate 3 , Abelsgate 5 2 77 83 DA, Ft1900
Absalon Beiersgt Absalon Beiersgate 1 , Absalon Beiersgate 50a 48 1201 1272 DA, Ft1900
Allegt Allegaten 22 , Allegaten 66 21 301 304 DA, Ft1900
Allégt Allégate 1 , Allégate 20 21 191 200 DA, Ft1900
Allehelgensgt Allehelgensgate 1 , Allehelgensgate 6 4 280 246 DA, Ft1900
Apotekersmuget Apotekersmuget 1 , Apotekersmuget 4 5 21 21 DA, Ft1900
Arbeidersmuget Arbeidersmuget 1 , Arbeidersmuget 5 4 65 65 DA, Ft1900
Asylpladsen Asylpladsen 2 , Asylpladsen 19 13 135 143 DA, Ft1900
Asylsmuget Asylsmuget 1 , Asylsmuget 3 2 38 39 DA, Ft1900
Baglergt Baglergate 1 , Baglergate 10 10 310 322 DA, Ft1900
Bakersmuget Bakersmuget 1 , Bakersmuget 18 13 122 122 DA, Ft1900
Bakkegt Bakkegate 1a , Bakkegaten 10 8 140 146 DA, Ft1900
Bakkesmuget Bakkesmuget 3 , Bakkesmuget 11 7 51 53 DA, Ft1900
Banesmug, nedre Banesmug, nedre 1a , Banesmug, nedre 7 7 37 37 DA, Ft1900
Banesmuget Banesmuget 1 , Banesmuget 9 5 41 48 DA, Ft1900
Baneveien Baneveien 17 , Baneveien 20 34 451 471 DA, Ft1900
Bankgt Bankgaten 2 , Bankgaten 8 4 22 22 DA, Ft1900
Bedehussmuget Bedehussmuget 1 , Bedehussmuget 5 3 10 10 DA, Ft1900
Bellevueveien Bellevueveien 9b , Bellevueveien 10 8 63 65 DA, Ft1900
Birkebeinergt Birkebeinergaten 2 , Birkebeinergaten 14 11 433 472 DA, Ft1900
Biskopshavn Biskopshavn 1 , Biskopshavn 2 2 9 11 DA, Ft1900
Bispenggt Bispenggate 9a , Bispenggate 13 3 88 89 DA, Ft1900
Bjerregaardsgt Bjerregaardsgate 1 , Bjerregaardsgate 2 2 81 82 DA, Ft1900
Bjørnegaarden Bjørnegaarden 2 , Bjørnegaarden 10 8 0 0 DA, Ft1900
Blekebakken Blekebakken 1 , Blekebakken 6a 7 109 120 DA, Ft1900
Bleketrapperne Bleketrapperne 1 , Bleketrapperne 5 5 100 101 DA, Ft1900
Blekevei nedre Blekevei nedre 1 , Blekevei nedre 16 14 189 205 DA, Ft1900
Blekevei søndre Blekevei søndre 1 , Blekevei søndre 25 9 159 169 DA, Ft1900
Blekevei øvre Blekevei øvre 1 , Blekevei øvre 45 35 427 447 DA, Ft1900
Bohrsgt Bohrsgate 2 , Bohrsgate 6 4 135 142 DA, Ft1900
Borgesmuget Borgesmuget 1 , Borgesmuget 4 4 26 28 DA, Ft1900
Borgm. Platousgt Borgm. Platousgate 7 , Borgm. Platousgate 13 4 101 105 DA, Ft1900
Bratlandsmuget Bratlandsmuget 2 , Bratlandsmuget 14c 12 142 144 DA, Ft1900
Bredenbeksmuget Bredenbeksmuget 1 , Bredenbeksmuget 7c 9 150 160 DA, Ft1900
Breistølsveien Breistølsveien 1 , Breistølsveien 20b 11 192 198 DA, Ft1900
Bretterne Bretterne 1 , Bretterne 3 3 45 51 DA, Ft1900
Brusegaarden Brusegaarden 2 , Brusegaarden 4 2 9 9 DA, Ft1900
Bryggesporen Bryggesporen 1 , Bryggesporen 2 2 12 12 DA, Ft1900
Brynjulfsgt Brynjulfsgaten 1 , Brynjulfsgaten 5 4 96 100 DA, Ft1900
Bækketomten Bækketomten 1 , Bækketomten 2 2 20 23 DA, Ft1900
Bødkergt Bødkergaten 1 , Bødkergaten 4 14 157 171 DA, Ft1900
Bødkersmuget Bødkersmuget 1 , Bødkersmuget 3 5 24 25 DA, Ft1900
C. Sundtsgt C. Sundtsgate 3 , C. Sundtsgate 28 14 71 64 DA, Ft1900
Cappesvei Cappesvei 1 , Cappesvei 4 23 361 378 DA, Ft1900
Christiesgt Christiesgate 12 , Christiesgate 10 15 167 170 DA, Ft1900
Claus Fastingsgt Claus Fastingsgate 1 , Claus Fastingsgate 33 19 355 373 DA, Ft1900
Claus Frimannsgt Claus Frimannsgate 1 , Claus Frimannsgate 8 13 199 206 DA, Ft1900
Claus Ockenssmug Claus Ockenssmug 1 , Claus Ockenssmug 11 11 153 134 DA, Ft1900
Cort Piilssmuget Cort Piilssmuget 1 , Cort Piilssmuget 12 10 149 144 DA, Ft1900
Dahlegaarden Dahlegaarden 1 , Dahlegaarden 10 6 50 23 DA, Ft1900
Damsmuget Damsmuget 4 , Damsmuget 10 4 36 33 DA, Ft1900
Dokkebakken Dokkebakken 1 , Dokkebakken 20 5 33 35 DA, Ft1900
Dokkebod Dokkebod 1 , Dokkebod 2 2 0 0 DA, Ft1900
Dokkeveien Dokkeveien 1 , Dokkeveien 9 7 137 147 DA, Ft1900
Domkirkegt Domkirkegaten 1 , Domkirkegaten 6a 8 111 111 DA, Ft1900
Domkirkepladsen Domkirkepladsen 2 , Domkirkepladsen 2a 2 36 36 DA, Ft1900
Dragefjeldstrappen Dragefjeldstrappen 1 , Dragefjeldstrappen 5 6 77 82 DA, Ft1900
Dragesmuget Dragesmuget 1 , Dragesmuget 7 6 115 118 DA, Ft1900
Drægsalmenning, øvre Drægsalmenning, øvre 2 , Drægsalmenning, øvre 8 4 62 72 DA, Ft1900
Drægsalmenningen Drægsalmenningen 6 , Drægsalmenningen 36 14 95 98 DA, Ft1900
Dynnersmug, nedre Dynnersmug, nedre 1 , Dynnersmug, nedre 10 8 75 74 DA, Ft1900
Dynnersmug, øvre Dynnersmug, øvre 1 , Dynnersmug, øvre 7 6 41 45 DA, Ft1900
Døschergaarden Døschergaarden 1 , Døschergaarden 5 7 14 14 DA, Ft1900
Edvardsensgt Edvardsensgate 1 , Edvardsensgate 34 34 745 783 DA, Ft1900
Egedesgt Egedesgate 1a , Egedesgate 17 15 336 349 DA, Ft1900
Ekangersmuget Ekangersmuget 1 , Ekangersmuget 2 2 26 29 DA, Ft1900
Ekerenbakken Ekerenbakken 5 , Ekerenbakken 14 5 179 186 DA, Ft1900
Ekerengt Ekerengaten 7 , Ekerengaten 20 11 329 347 DA, Ft1900
Ekrenbakken Ekrenbakken 1a , Ekrenbakken 3 3 66 73 DA, Ft1900
Elvegt Elvegaten 2 , Elvegaten 15 9 87 94 DA, Ft1900
Engen Engen 48 , Engen 47 48 435 448 DA, Ft1900
Engesmuget Engesmuget 1 , Engesmuget 4 4 38 40 DA, Ft1900
Erik Pontoppidansgt Erik Pontoppidansgate 8 , Erik Pontoppidansgate 6 2 49 54 DA, Ft1900
Finvalsmuget Finvalsmuget 1 , Finvalsmuget 2 2 32 32 DA, Ft1900
Fjeldgt Fjeldgate 1 , Fjeldgate 21 15 174 179 DA, Ft1900
Fjeldsmug nedre Fjeldsmug nedre 1 , Fjeldsmug nedre 24 17 189 190 DA, Ft1900
Fjeldsmug øvre Fjeldsmug øvre 1 , Fjeldsmug øvre 22 17 195 203 DA, Ft1900
Fjeldsmug, søndre Fjeldsmug, søndre 2 , Fjeldsmug, søndre 6b 4 51 55 DA, Ft1900
Fjeldveien Fjeldveien 45 , Fjeldveien 102 7 44 44 DA, Ft1900
Fjæregrænden Fjæregrænden 1 , Fjæregrænden 20 10 67 72 DA, Ft1900
Fjæresmuget Fjæresmuget 1 , Fjæresmuget 6 6 36 35 DA, Ft1900
Fløigt Fløigaten 17 , Fløigaten 2 7 140 143 DA, Ft1900
Forstandersmuget Forstandersmuget 1a , Forstandersmuget 11 13 221 225 DA, Ft1900
Fortunen Fortunen 1 , Fortunen 16 15 112 117 DA, Ft1900
Fosswickelsgt Fosswickelsgate 1 , Fosswickelsgate 61 58 1032 1068 DA, Ft1900
Fosswickelsgt nordre Fosswickelsgate nordre 1 , Fosswickelsgate nordre 8 5 86 60 DA, Ft1900
Fosswinckelsgt nordre Fosswinckelsgate nordre 10 , Fosswinckelsgate nordre 16 4 59 59 DA, Ft1900
Fred. Meltzersgt Fred. Meltzersgate 1 , Fred. Meltzersgate 38 27 541 578 DA, Ft1900
Fredriksbergsgt Fredriksbergsgate 1a , Fredriksbergsgate 28b 21 255 265 DA, Ft1900
Fredriksbergsmug Fredriksbergsmug 1 , Fredriksbergsmug 14 12 177 188 DA, Ft1900
Frimannssmuget Frimannssmuget 1 , Frimannssmuget 2 2 19 23 DA, Ft1900
Fritznersmuget Fritznersmuget 1 , Fritznersmuget 14 13 156 166 DA, Ft1900
Frydenlundsveien Frydenlundsveien 1 , Frydenlundsveien 28 8 40 41 DA, Ft1900
Fæstergrænden Fæstergrænden 8 , Fæstergrænden 1 6 39 43 DA, Ft1900
Fæstersmuget Fæstersmuget 1 , Fæstersmuget 3 4 21 24 DA, Ft1900
Fæstningskaien Fæstningskaien , Fæstningskaien 2 0 0 DA, Ft1900
Galgebakken Galgebakken 1 , Galgebakken 4 4 26 26 DA, Ft1900
Garmannsgt Garmannsgate 12 , Garmannsgate 1 8 80 89 DA, Ft1900
Gartnergt Gartnergate 1 , Gartnergate 5 5 64 68 DA, Ft1900
Gartnergt nedre Gartnergate nedre 1 , Gartnergate nedre 5 5 144 153 DA, Ft1900
Geble Pedersensgt Geble Pedersensgate 1 , Geble Pedersensgate 38 36 926 981 DA, Ft1900
Georgernes verft Georgernes verft 1 , Georgernes verft 4 4 43 44 DA, Ft1900
Granesmuget Granesmuget 1 , Granesmuget 13 14 209 226 DA, Ft1900
Griegsmug nordre Griegsmug nordre 1 , Griegsmug nordre 7 6 116 122 DA, Ft1900
Griegsmug søndre Griegsmug søndre 6 , Griegsmug søndre 1 4 62 68 DA, Ft1900
Griegsmuget Griegsmuget 1 , Griegsmuget 7 6 131 140 DA, Ft1900
Grændsegrænden Grændsegrænden 1 , Grændsegrænden 6 4 29 35 DA, Ft1900
Grønnesmuget Grønnesmuget 1 , Grønnesmuget 5 7 90 98 DA, Ft1900
Grønnevold Grønnevold 1 , Grønnevold 22 13 151 160 DA, Ft1900
Grønnevoldgt nordre Grønnevoldgate nordre 4 , Grønnevoldgate nordre 6 2 41 41 DA, Ft1900
Gørbitzgt Gørbitzgate 5 , Gørbitzgate 14 8 290 306 DA, Ft1900
Halfdan Kjerulfsgt Halfdan Kjerulfsgate 2 , Halfdan Kjerulfsgate 6a 3 66 50 DA, Ft1900
Halvkandebakken Halvkandebakken 1 , Halvkandebakken 4 4 37 37 DA, Ft1900
Halvkandesmuget Halvkandesmuget 6 , Halvkandesmuget 14 5 58 61 DA, Ft1900
Hamburgersmug, nedre Hamburgersmug, nedre 1 , Hamburgersmug, nedre 9 8 133 135 DA, Ft1900
Hamburgersmug, øvre Hamburgersmug, øvre 1 , Hamburgersmug, øvre 8 6 74 74 DA, Ft1900
Hans Haugesgt Hans Haugesgate 20 , Hans Haugesgate 40 29 1008 1075 DA, Ft1900
Hans Holmboesgt Hans Holmboes gate 1 , Hans Holmboes gate 25 25 333 353 DA, Ft1900
Hans Tanksgt Hans Tanksgate 1 , Hans Tanksgate 18 16 614 641 DA, Ft1900
Harald Haarfagersgt Harald Haarfagersgate 1 , Harald Haarfagersgate 35 25 302 308 DA, Ft1900
Haugesmuget Haugesmuget 1 , Haugesmuget 5 3 29 31 DA, Ft1900
Haugeveien Haugeveien 11 , Haugeveien 1 18 501 531 DA, Ft1900
Haukelandsmuget Haukelandsmuget 1 , Haukelandsmuget 9 10 179 182 DA, Ft1900
Heggesmuget Heggesmuget 2 , Heggesmuget 4 2 25 28 DA, Ft1900
Helgesensgt Helgesensgate 8 , Helgesensgate 1 9 254 264 DA, Ft1900
Hellandsgaarden Hellandsgaarden 1 , Hellandsgaarden 5 4 27 27 DA, Ft1900
Hennebysmuget Hennebysmuget 2 , Hennebysmuget 9 5 89 65 DA, Ft1900
Henrik Wergelandsgt Henrik Wergelandsgate 1 , Henrik Wergelandsgate 24 42 836 885 DA, Ft1900
Herman Fossgt Herman Foss gate 1 , Herman Foss gate 14 13 166 169 DA, Ft1900
Hildebr. Meyersgt Hildebr. Meyersgate 1 , Hildebr. Meyersgate 6 2 91 100 DA, Ft1900
Hjartdalsgaarden Hjartdalsgaarden 1 , Hjartdalsgaarden 2 2 0 0 DA, Ft1900
Holbergsalm. vestre Holbergsalm. vestre 3 , Holbergsalm. vestre 18 18 450 465 DA, Ft1900
Holbergsalmenning Holbergsalmenning 1 , Holbergsalmenning 12 14 166 181 DA, Ft1900
Hollændergt Hollændergaten 1 , Hollændergaten 20 18 224 193 DA, Ft1900
Holtegaarden Holtegaarden 3 , Holtegaarden 4 2 0 0 DA, Ft1900
Hvelvingsgaarden Hvelvingsgaarden 1 , Hvelvingsgaarden 5 3 12 6 DA, Ft1900
Hæggebakken Hæggebakken 1 , Hæggebakken 2b 3 73 73 DA, Ft1900
Hæggernæs Hæggernæs , Hæggernæs 2 9 11 DA, Ft1900
Haakonsgt Haakonsgate 1 , Haakonsgate 38 16 462 476 DA, Ft1900
Ivar Aasensgt Ivar Aasensgate 2 , Ivar Aasensgate 6 3 35 35 DA, Ft1900
Jansongaarden Jansongaarden 1 , Jansongaarden 9 8 23 23 DA, Ft1900
Jens Rolfsensgt Jens Rolfsensgate 1 , Jens Rolfsensgate 8 6 248 269 DA, Ft1900
Johs. Brunsgt Johs. Brunsgate 1 , Johs. Brunsgate 15a 9 232 249 DA, Ft1900
Jonas Reinsgt Jonas Reinsgate 7b , Jonas Reinsgate 20 11 233 243 DA, Ft1900
Jonsvoldsgt Jonsvoldsgate 1 , Jonsvoldsgate 10 10 138 143 DA, Ft1900
Jægers Minde Jægers Minde , Jægers Minde 14 17 172 175 DA, Ft1900
Jægteviken Jægteviken 1 , Jægteviken 5 8 9 DA, Ft1900
Jægteviksveien Jægteviksveien 14 , Jægteviksveien 15 3 9 9 DA, Ft1900
Kaigt Kaigate 4 , Kaigaten 1c 21 403 422 DA, Ft1900
Kalfarlien Kalfarlien 1 , Kalfarlien 23 14 96 95 DA, Ft1900
Kalfarveien Kalfarveien 2 , Kalfarveien 110 44 606 490 DA, Ft1900
Kalmargjærdet Kalmargjærdet 1 , Kalmargjærdet 11 6 56 60 DA, Ft1900
Kalmargt Kalmargate 1a , Kalmargate 2a 4 36 39 DA, Ft1900
Kalvedalsveien Kalvedalsveien 1 , Kalvedalsveien 85 35 226 232 DA, Ft1900
Kattesmuget østre Kattesmuget østre 1 , Kattesmuget østre 7 10 224 231 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegaten 1 , Kirkegaten 10 3 114 126 DA, Ft1900
Kjeldersmuget Kjeldersmuget 1 , Kjeldersmuget 27 21 239 242 DA, Ft1900
Klevesmug nordre Klevesmug nordre 1 , Klevesmug nordre 8b 8 147 151 DA, Ft1900
Klevesmug, søndre Klevesmug, søndre 1 , Klevesmug, søndre 11b 11 168 177 DA, Ft1900
Klingsmuget Klingsmuget 1 , Klingsmuget 6 5 73 74 DA, Ft1900
Klokkersmuget Klokkersmuget 2 , Klokkersmuget 6 3 27 17 DA, Ft1900
Klosteret Klosteret 1 , Klosteret 23 21 259 269 DA, Ft1900
Klostergt Klostergaten 1 , Klostergaten 36 14 126 130 DA, Ft1900
Klostersmuget Klostersmuget 1 , Klostersmuget 6 4 68 69 DA, Ft1900
Knøsesmuget Knøsesmuget 1 , Knøsesmuget 44 43 612 647 DA, Ft1900
Komediebakken Komediebakken 1 , Komediebakken 18 18 112 126 DA, Ft1900
Kong Oscarsgt Kong Oscarsgate 23 , Kong Oscarsgate 34 47 663 645 DA, Ft1900
Konowgaarden Konowgaarden 2 , Konowgaarden 4 4 19 14 DA, Ft1900
Konsul Børsgt Konsul Børsgate 20 , Konsul Børsgate 26 6 79 80 DA, Ft1900
Korskirkealm. nedre Korskirkealm. nedre 1 , Korskirkealm. nedre 12 7 42 49 DA, Ft1900
Korskirkealm. øvre Korskirkealm. øvre 1 , Korskirkealm. øvre 19b 19 229 239 DA, Ft1900
Korskirkesmug nedre Korskirkesmug nedre 1 , Korskirkesmug nedre 9 5 34 33 DA, Ft1900
Korskirkesmug øvre Korskirkesmug øvre 1 , Korskirkesmug øvre 6 5 52 52 DA, Ft1900
Kristianholm Kristianholm 1 , Kristianholm 13 11 0 0 DA, Ft1900
Kroken Kroken 1 , Kroken 13d 14 224 236 DA, Ft1900
Kronstadsmuget Kronstadsmuget 3 , Kronstadsmuget 4 8 111 120 DA, Ft1900
Krybbesmuget Krybbesmuget 1 , Krybbesmuget 7 6 37 40 DA, Ft1900
Kyppersmuget Kyppersmuget 1 , Kyppersmuget 9 9 90 93 DA, Ft1900
Ladegaardsgt Ladegaardsgaten 1 , Ladegaardsgate 62b 56 910 968 DA, Ft1900
Landaassmuget Landaassmuget 1 , Landaassmuget 19 17 201 207 DA, Ft1900
Langerækken Langerækken 15 , Langerækken 1 11 67 70 DA, Ft1900
Langesgt Langesgate 1 , Langesgate 3 2 9 11 DA, Ft1900
Langeveien Langeveien 1 , Langeveien 20 14 156 161 DA, Ft1900
Leitet Leitet 6 , Leitet 14 9 252 258 DA, Ft1900
Lindebergsmuget Lindebergsmuget 2 , Lindebergsmuget 11 6 133 139 DA, Ft1900
Lnt. Bjelkesgt Lnt. Bjelkesgate 1 , Lnt. Bjelkesgate 4 4 118 123 DA, Ft1900
Logemannsgaarden Logemannsgaarden 1 , Logemannsgaarden 6 4 0 0 DA, Ft1900
Lungegaardsgt Lungegaardsgate 1 , Lungegaardsgate 24 18 182 186 DA, Ft1900
Lyder Sagesgt Lyder Sagesgate 21 , Lyder Sagesgate 22 17 733 761 DA, Ft1900
Lønnessmuget Lønnessmuget 2 , Lønnessmuget 4 2 16 19 DA, Ft1900
Madsens Gang Madsens Gang 1 , Madsens Gang 5 6 94 95 DA, Ft1900
Madsensmuget Madsensmuget 1 , Madsensmuget 10 9 189 200 DA, Ft1900
Magnus Barfotsgt Magnus Barfotsgate 32 , Magnus Barfotsgate 31 20 431 438 DA, Ft1900
Marken Marken 1 , Marken 24 19 234 236 DA, Ft1900
Markesmuget Markesmuget 1 , Markesmuget 8 7 155 156 DA, Ft1900
Markevei store Markevei store 46 , Markevei store 29 18 193 194 DA, Ft1900
Markevei, lille Markevei, lille 5 , Markevei, lille 28 14 196 200 DA, Ft1900
Markevei, store Markevei, store 20a,b,c , Markevei, store 13 26 328 302 DA, Ft1900
Markevei, ytre Markevei, ytre 1 , Markevei, ytre 48 44 580 592 DA, Ft1900
Martin Vahlsgt Martin Vahlsgate 1a , Martin Vahlsgate 11 8 206 232 DA, Ft1900
Mitzellsmuget Mitzellsmuget 1 , Mitzellsmuget 10 6 38 43 DA, Ft1900
Moldesmuget Moldesmuget 1 , Moldesmuget 14 5 59 61 DA, Ft1900
Mowinckelgaarden Mowinckelgaarden 3 , Mowinckelgaarden 5 3 0 0 DA, Ft1900
Muldbakken Muldbakken 1 , Muldbakken 2 2 11 11 DA, Ft1900
Mulelvsmug, vestre Mulelvsmug, vestre 1 , Mulelvsmug, vestre 6 4 53 55 DA, Ft1900
Mulelvsmug, østre Mulelvsmug, østre 1 , Mulelvsmug, østre 4 3 63 65 DA, Ft1900
Munkebæksmuget Munkebæksmuget 2 , Munkebæksmuget 34 22 400 418 DA, Ft1900
Munkelivsgt Munkelivsgaten 1 , Munkelivsgaten 9 5 128 129 DA, Ft1900
Munkelivsgt søndre Munkelivsgaten søndre 4 , Munkelivsgaten søndre 8 3 83 90 DA, Ft1900
Muralmenning vestre Muralmenning vestre 2 , Muralmenning vestre 24 16 180 191 DA, Ft1900
Muralmenning østre Muralmenning østre 1 , Muralmenning østre 19 10 71 70 DA, Ft1900
Muralmenning, vestre Muralmenning, vestre 1 , Muralmenning, vestre 9 5 76 78 DA, Ft1900
Muralmenning, østre Muralmenning, østre 2 , Muralmenning, østre 20 10 57 56 DA, Ft1900
Muregaard søndre Muregaard søndre 3 , Muregaard søndre 5 4 2 2 DA, Ft1900
Musegt Musegaten 1 , Musegaten 10 6 48 46 DA, Ft1900
Musépladsen Musépladsen 1 , Musépladsen 3 3 15 15 DA, Ft1900
Møhlenprisbakken Møhlenprisbakken 2 , Møhlenprisbakken 12 5 47 50 DA, Ft1900
Møhlenprisvei søndre Møhlenprisvei søndre 43 , Møhlenprisvei søndre 1/3 7 38 38 DA, Ft1900
Møhleprisbod Møhleprisbod 3 , Møhleprisbod 10 2 0 0 DA, Ft1900
Møllesmuget Møllesmuget 2 , Møllesmuget 6 3 46 48 DA, Ft1900
Nagelgarden Nagelgarden 2 , Nagelgarden 9 7 63 64 DA, Ft1900
Nagelgt Nagelgate 1 , Nagelgate 22 13 233 248 DA, Ft1900
Neumannsgt Neumannsgate 2 , Neumannsgate 25 18 373 380 DA, Ft1900
Nikolaikirkealm. Nikolaikirkealm. 1 , Nikolaikirkealm. 4 8 160 166 DA, Ft1900
Nils Hertzbergsgt Nils Hertzbergsgate 1 , Nils Hertzbergsgate 5 5 116 124 DA, Ft1900
Nils Klimsgt Nils Klimsgate 1 , Nils Klimsgate 4 7 133 137 DA, Ft1900
Nonnesætergt søndre Nonnesætergaten søndre 2 , Nonnesætergaten søndre 10 7 274 286 DA, Ft1900
Nordal Brunsgt Nordal Brunsgate 1 , Nordal Brunsgate 9 7 26 32 DA, Ft1900
Nordalsgaarden Nordalsgaarden 1a , Nordalsgaarden 10 8 49 51 DA, Ft1900
Nordnesbakken Nordnesbakken 1 , Nordnesbakken 9 5 95 100 DA, Ft1900
Nordnesbod Nordnesbod 1/2 , Nordnesbod 16 11 0 0 DA, Ft1900
Nordnesgt Nordnesgate 23 , Nordnesgate 24 44 705 757 DA, Ft1900
Nordnessmug øvre Nordnessmug øvre 1 , Nordnessmug øvre 15 16 120 135 DA, Ft1900
Nordnessmuget Nordnessmuget 1 , Nordnessmuget 8 7 90 94 DA, Ft1900
Nordnesveien Nordnesveien 1 , Nordnesveien 33 38 416 438 DA, Ft1900
Nygt Nygaten 1 , Nygaten 9 4 59 62 DA, Ft1900
Nygaardsgt Nygaardsgate 114 , Nygaardsgate 94 71 1526 1585 DA, Ft1900
Nyhavn Nyhavn 1 , Nyhavn 2 2 10 8 DA, Ft1900
Nykirke almenn. Nykirke almenn. 2 , Nykirke almenn. 15 13 246 224 DA, Ft1900
Nykirkegaarden Nykirkegaarden 4a , Nykirkegaarden 6 3 46 25 DA, Ft1900
Nykirkesmittet Nykirkesmittet 2 , Nykirkesmittet 4 2 29 33 DA, Ft1900
Nykirkesmuget Nykirkesmuget 1 , Nykirkesmuget 7 5 66 70 DA, Ft1900
Nøstebod Nøstebod 1 , Nøstebod 18 17 0 0 DA, Ft1900
Nøstegt Nøstegaten 2 , Nøstegaten 65 73 962 1004 DA, Ft1900
Nøstesmuget Nøstesmuget 2 , Nøstesmuget 12 6 88 91 DA, Ft1900
Nøstetorvet Nøstetorvet 2a , Nøstetorvet 5 7 36 39 DA, Ft1900
Olaf Kyrresgt Olaf Kyrresgate 28 , Olaf Kyrresgate 57 11 118 123 DA, Ft1900
Olaf Ryes Vei Olaf Ryes Vei 35 , Olaf Ryes Vei 23 10 165 148 DA, Ft1900
Olaf Ryesvei Olaf Ryesvei 45 , Olaf Ryesvei 47 2 44 46 DA, Ft1900
Olav Kyrresgt Olav Kyrresgate 38 , Olav Kyrresgate 29 26 237 237 DA, Ft1900
Oldersmuget Oldersmuget 1 , Oldersmuget 7 4 24 26 DA, Ft1900
Ole Eidesgt Ole Eidesgate 1a , Ole Eidesgate 9 11 229 242 DA, Ft1900
Ole Vigsgt Ole Vigsgate 2 , Ole Vigsgate 18 10 215 222 DA, Ft1900
Parkvei, store Parkvei, store 1 , Parkvei, store 36 23 217 225 DA, Ft1900
Petanebryggen Petanebryggen 2 , Petanebryggen 1 2 6 6 DA, Ft1900
Peter Jebsensgt Peter Jebsensgate 9 , Peter Jebsensgate 15 4 89 104 DA, Ft1900
Prahlegaarden Prahlegaarden 1 , Prahlegaarden 2 2 0 0 DA, Ft1900
Professor Arentzgt Professor Arentzgate 1 , Professor Arentzgate 4 4 72 75 DA, Ft1900
Professor Dahlsgt Professor Dahlsgate 1a , Professor Dahlsgate 31 24 485 511 DA, Ft1900
Professor Hansteensgt Professor Hansteensgate 9 , Professor Hansteensgate 57 9 205 220 DA, Ft1900
Professor Keysersgt Professor Keysersgate 2 , Professor Keysersgate 8 6 69 69 DA, Ft1900
Promsgt Promsgate 1 , Promsgate 5 3 34 38 DA, Ft1900
Pundersmuget Pundersmuget 2 , Pundersmuget 6 7 104 109 DA, Ft1900
Pyttergrænden Pyttergrænden 10 , Pyttergrænden 1 8 72 78 DA, Ft1900
Reedsmuget Reedsmuget 1 , Reedsmuget 4 3 28 29 DA, Ft1900
Rentesmug nordre Rentesmug nordre 2 , Rentesmug nordre 8 3 41 43 DA, Ft1900
Rentesmuget Rentesmuget 1 , Rentesmuget 3 5 69 76 DA, Ft1900
Repslagerbakken Repslagerbakken 1 , Repslagerbakken 6 5 111 118 DA, Ft1900
Repslagergt Repslagergaten 2a , Repslagergaten 16 14 467 489 DA, Ft1900
Richard Nordraaksgt Richard Nordraaksgate 2 , Richard Nordraaksgate 4 2 47 51 DA, Ft1900
Rognesmuget Rognesmuget 1 , Rognesmuget 6 5 67 70 DA, Ft1900
Rosenbergsgt Rosenbergsgate 1 , Rosenbergsgate 24 22 464 485 DA, Ft1900
Rosendahlsgaarden Rosendahlsgaarden 2 , Rosendahlsgaarden 8 4 0 0 DA, Ft1900
Rosesmuget Rosesmuget 2 , Rosesmuget 15 11 111 115 DA, Ft1900
Rosssmuget Rosssmuget 1 , Rosssmuget 13b 9 103 104 DA, Ft1900
Rummelhoffsmuget Rummelhoffsmuget 1 , Rummelhoffsmuget 3 3 22 22 DA, Ft1900
Raadstuepladsen Raadstuepladsen 9 , Raadstuepladsen 10 2 22 23 DA, Ft1900
Raadstupladsen Raadstupladsen 1 , Raadstupladsen 5 6 155 86 DA, Ft1900
Raadstusmuget Raadstusmuget 1 , Raadstusmuget 7 4 29 29 DA, Ft1900
Saltødegaarden Saltødegaarden 1 , Saltødegaarden 14 12 12 5 DA, Ft1900
Sandbrogt Sandbrogaten 1 , Sandbrogaten 8 8 106 110 DA, Ft1900
Sandvikens Torv Sandvikens Torv 11 , Sandvikens Torv 1 9 99 113 DA, Ft1900
Sandviksbod Sandviksbod 1a , Sandviksbod 81 76 0 0 DA, Ft1900
Sandviksvei Sandviksvei 46 , Sandviksvei 209 33 439 458 DA, Ft1900
Sandviksvei øvre Sandviksvei øvre 1 , Sandviksvei øvre 56 23 380 418 DA, Ft1900
Sandviksvei, ny Sandviksvei, ny 1 , Sandviksvei, ny 84 60 911270 911488 DA, Ft1900
Sandviksvei, nye Sandviksvei, nye 60 , Sandviksvei, nye 62 2 0 0 DA, Ft1900
Sandviksveien Sandviksveien 16 , Sandviksveien 53 52 583 596 DA, Ft1900
Sandviksveien øvre Sandviksveien øvre 86 , Sandviksveien øvre 137 6 70 74 DA, Ft1900
Schreuders Vei Schreuders Vei 8 , Schreuders Vei 4 3 95 94 DA, Ft1900
Schreudersmug Schreudersmug 1 , Schreudersmug 11b 13 184 203 DA, Ft1900
Schreudersmug nordre Schreudersmug nordre 1 , Schreudersmug nordre 11 9 147 158 DA, Ft1900
Seirsbjerget Seirsbjerget 4 , Seirsbjerget 21b 8 48 50 DA, Ft1900
Sigurdsgt Sigurdsgate 30 , Sigurdsgate 21 16 326 334 DA, Ft1900
Skansemyr nordre Skansemyr nordre 1 , Skansemyr nordre 3 5 23 23 DA, Ft1900
Skivebakken Skivebakken 4 , Skivebakken 48 42 717 737 DA, Ft1900
Skoleveien Skoleveien 2 , Skoleveien 4 2 60 63 DA, Ft1900
Skostrædet Skostrædet 1 , Skostrædet 20 18 199 212 DA, Ft1900
Skostrædet Vestre Skostrædet Vestre 2 , Skostrædet Vestre 6 5 24 28 DA, Ft1900
Skostrædet østre Skostrædet østre 1 , Skostrædet østre 14 12 99 109 DA, Ft1900
Skottegt Skottegate 1 , Skottegaten 6 25 485 496 DA, Ft1900
Skottesalsmuget Skottesalsmuget 1 , Skottesalsmuget 14b 15 172 188 DA, Ft1900
Skrivergaarden Skrivergaarden 1 , Skrivergaarden 4 2 0 0 DA, Ft1900
Skrænten Skrænten 1 , Skrænten 3 3 65 69 DA, Ft1900
Skutevikens smalgang Skutevikens smalgang 1 , Skutevikens smalgang 11 11 123 137 DA, Ft1900
Skutevikens tvergt Skutevikens tvergate 1 , Skutevikens tvergate 10 7 64 72 DA, Ft1900
Skuteviksbod Skuteviksbod 1 , Skuteviksbod 24 11 0 0 DA, Ft1900
Skutevikstorvet Skutevikstorvet 1b , Skutevikstorvet 2 11 57 57 DA, Ft1900
Skuteviksvei, nordre Skuteviksvei, nordre 1 , Skuteviksvei, nordre 13 7 88 99 DA, Ft1900
Skuteviksveien Skuteviksveien 26 , Skuteviksveien 27 52 721 771 DA, Ft1900
Slibjerget Slibjerget 1 , Slibjerget 3 3 26 31 DA, Ft1900
Slotsgt Slotsgaten 2 , Slotsgaten 12 8 78 69 DA, Ft1900
Smørgaarden Smørgaarden 3 , Smørgaarden 9 4 32 19 DA, Ft1900
Smørsalmenning Smørsalmenning 1 , Smørsalmenning 22 21 161 164 DA, Ft1900
Smørsgaarden Smørsgaarden 1 , Smørsgaarden 15 4 0 0 DA, Ft1900
Smaastrandgt Smaastrandgate 1 , Smaastrandgaten 8 11 72 68 DA, Ft1900
Sparebanksgt Sparebanksgaten 1 , Sparebanksgaten 4 4 76 76 DA, Ft1900
Sparresgt Sparresgate 1 , Sparresgate 2 2 31 33 DA, Ft1900
St. Hansstræde St. Hansstræde 1 , St. Hansstræde 11 10 80 82 DA, Ft1900
Starefos store Starefos store 1 , Starefos store 3 3 12 12 DA, Ft1900
Starvhusgt Starvhusgate 1 , Starvhusgate 10 5 45 43 DA, Ft1900
Stenkjelderbakken Stenkjelderbakken 1a , Stenkjelderbakken 13 15 240 260 DA, Ft1900
Stenkjeldergt Stenkjeldergaten 1a , Stenkjeldergaten 10a 20 361 377 DA, Ft1900
Stenkjeldersmug, nord Stenkjeldersmug, nord 1 , Stenkjeldersmug, nord 8 9 123 131 DA, Ft1900
Stenkjeldersmug, sønd. Stenkjeldersmug, sønd. 1 , Stenkjeldersmug, sønd. 10 8 97 103 DA, Ft1900
Stenkjældergt Stenkjældergaten 1c , Stenkjældergaten 3 2 43 42 DA, Ft1900
Stokkebæksmuget Stokkebæksmuget 1 , Stokkebæksmuget 17 15 160 166 DA, Ft1900
Stormsgt Stormsgate 2 , Stormsgate 9 7 157 163 DA, Ft1900
Strandensgrænd Strandensgrænd 1 , Strandensgrænd 11 8 78 86 DA, Ft1900
Strandgt Strandgaten 131 , Strandgaten 17 141 1561 1513 DA, Ft1900
Strangehagen Strangehagen 2 , Strangehagen 24 12 154 158 DA, Ft1900
Strangehagen nedre Strangehagen nedre 1 , Strangehagen nedre 10 6 48 49 DA, Ft1900
Strangehagsmuget Strangehagsmuget 1 , Strangehagsmuget 14 8 75 84 DA, Ft1900
Strangepladsen Strangepladsen 1 , Strangepladsen 6 7 62 62 DA, Ft1900
Stravhusgt Stravhusgate 4 , Stravhusgate 8 2 10 10 DA, Ft1900
Strømgt Strømgate 10 , Strømgaten 2 36 366 379 DA, Ft1900
Stølegt Stølegaten 1 , Stølegaten 21 25 400 427 DA, Ft1900
Stølen, nedre Stølen, nedre 1 , Stølen, nedre 21 22 325 341 DA, Ft1900
Stølesmuget Stølesmuget 1 , Stølesmuget 10 16 212 226 DA, Ft1900
Sukkerbakersmuget Sukkerbakersmuget 1 , Sukkerbakersmuget 6 5 69 64 DA, Ft1900
Sukkerhusgt Sukkerhusgaten 1 , Sukkerhusgaten 8 5 20 20 DA, Ft1900
Sverresborggrænd Sverresborggrænd 1 , Sverresborggrænd 10 7 101 107 DA, Ft1900
Sverresgt Sverresgate 24 , Sverresgate 16 21 342 350 DA, Ft1900
Svineryggen Svineryggen 1 , Svineryggen 3 3 0 0 DA, Ft1900
Sydnedsmuget Sydnedsmuget 7 , Sydnedsmuget 8b 4 125 138 DA, Ft1900
Sydnedssmuget Sydnedssmuget 9 , Sydnedssmuget 20 7 109 113 DA, Ft1900
Sydnesgt Sydnesgate 1 , Sydnesgate 29 25 395 422 DA, Ft1900
Sydneshaugen Sydneshaugen 4 , Sydneshaugen 21 12 213 219 DA, Ft1900
Sydneskleven Sydneskleven 11 , Sydneskleven 16 26 314 331 DA, Ft1900
Sydnespladsen Sydnespladsen 1 , Sydnespladsen 4 5 70 69 DA, Ft1900
Sydnessmuget Sydnessmuget 1 , Sydnessmuget 6 4 65 77 DA, Ft1900
Sækkegt Sækkegate 1 , Sækkegate 4 4 63 66 DA, Ft1900
Søndre Almenning Søndre Almenning 2 , Søndre Almenning 14 6 179 187 DA, Ft1900
Søndre Møhlenprisvei Søndre Møhlenprisvei 41 , Søndre Møhlenprisvei 35 2 14 14 DA, Ft1900
Søthullet Søthullet 1 , Søthullet 5 3 17 19 DA, Ft1900
Tartargt Tartargaten 1 , Tartargaten 14 10 346 363 DA, Ft1900
Teatergt Teatergaten 15 , Teatergaten 14 10 124 130 DA, Ft1900
Telthussmuget Telthussmuget 1a , Telthussmuget 13 13 150 161 DA, Ft1900
Tempelkroken Tempelkroken 2 , Tempelkroken 8 4 19 19 DA, Ft1900
Thormøhlensgt Thormøhlensgate 50 , Thormøhlensgate 35 9 194 205 DA, Ft1900
Ths. Hvidssmuget Ths. Hvidssmuget 1a , Ths. Hvidssmuget 3 4 94 98 DA, Ft1900
Tidemandsgt Tidemandsgate 1 , Tidemandsgate 3 2 36 43 DA, Ft1900
Tolbodalmenningen Tolbodalmenningen 1 , Tolbodalmenningen 27 19 254 278 DA, Ft1900
Tonningsgaarden Tonningsgaarden 1 , Tonningsgaarden 11 3 0 0 DA, Ft1900
Tordenskjoldsgt Tordenskjoldsgate 1 , Tordenskjoldsgate 29 30 454 482 DA, Ft1900
Torvalmenningen Torvalmenningen 6 , Torvalmenningen 19 31 213 198 DA, Ft1900
Torvegaarden Torvegaarden 2 , Torvegaarden 5 3 2 2 DA, Ft1900
Torvet Torvet 1 , Torvet 17 9 48 50 DA, Ft1900
Torvgt Torvgate 1 , Torvgate 2 5 69 68 DA, Ft1900
Torvgt vestre Torvgate vestre 22 , Torvgate Vestre 20b 17 368 385 DA, Ft1900
Trangesmuget Trangesmuget 1 , Trangesmuget 20 16 233 249 DA, Ft1900
Trappesmuget Trappesmuget 1 , Trappesmuget 4b 4 61 63 DA, Ft1900
Tullinsgt Tullinsgate 1 , Tullinsgate 12 8 214 234 DA, Ft1900
Tvedtegaarden Tvedtegaarden 1 , Tvedtegaarden 3 3 39 43 DA, Ft1900
Tvergt Tvergate 1 , Tvergate 13 13 135 144 DA, Ft1900
Tversmuget Tversmuget 3 , Tversmuget 12 9 83 87 DA, Ft1900
Tyskebryggen Tyskebryggen 2 , Tyskebryggen 7 6 40 39 DA, Ft1900
Tyskebryggen Belgaarden Tyskebryggen Belgaarden 1 , Tyskebryggen Belgaarden 3 3 0 0 DA, Ft1900
Tyskebryggen Bredsgaarden Tyskebryggen Bredsgaarden 1 , Tyskebryggen Bredsgaarden 6 6 9 8 DA, Ft1900
Tyskebryggen Bugaarden Tyskebryggen Bugaarden 1 , Tyskebryggen Bugaarden 6 4 0 0 DA, Ft1900
Tyskebryggen Engelgaarden Tyskebryggen Engelgaarden 1a , Tyskebryggen Engelgaarden 3 5 0 0 DA, Ft1900
Tyskebryggen Finnegaarden Tyskebryggen Finnegaarden 3a , Tyskebryggen Finnegaarden 9 5 0 0 DA, Ft1900
Tyskebryggen Guldskogaarden Tyskebryggen Guldskogaarden 1 , Tyskebryggen Guldskogaarden 2 2 0 0 DA, Ft1900
Tyskebryggen Holmedalsgaarden Tyskebryggen Holmedalsgaarden 1 , Tyskebryggen Holmedalsgaarden 6 6 0 0 DA, Ft1900
Tyskebryggen Jakobsfjord Tyskebryggen Jakobsfjord 4 , Tyskebryggen Jakobsfjord 8 4 0 0 DA, Ft1900
Tyskebryggen Svendsgaarden Tyskebryggen Svendsgaarden 1 , Tyskebryggen Svendsgaarden 5 5 0 0 DA, Ft1900
Tyskebryggen Søstergaarden Tyskebryggen Søstergaarden 1 , Tyskebryggen Søstergaarden 4 4 0 0 DA, Ft1900
Tyskesmuget Tyskesmuget 1 , Tyskesmuget 32 23 409 429 DA, Ft1900
Taarnsmuget Taarnsmuget 1 , Taarnsmuget 9 9 112 118 DA, Ft1900
Valckendorffsgt Valckendorffsgate 2 , Valckendorffsgate 15 14 72 67 DA, Ft1900
Valsengaarden Valsengaarden 2 , Valsengaarden 6 3 63 68 DA, Ft1900
Vangssmuget Vangssmuget 1 , Vangssmuget 3 3 52 51 DA, Ft1900
Vaskerelven Vaskerelven 1 , Vaskerelven 2 26 306 313 DA, Ft1900
Vaskerelvsmuget Vaskerelvsmuget 1 , Vaskerelvsmuget 18 10 121 127 DA, Ft1900
Veiten Veiten 4 , Veiten 13 5 54 49 DA, Ft1900
Veitesmuget Veitesmuget 1 , Veitesmuget 6 3 13 13 DA, Ft1900
Verftsbakken Verftsbakken 1 , Verftsbakken 4 4 25 27 DA, Ft1900
Verftsgt Verftsgaten 3 , Verftsgate 29b 25 297 304 DA, Ft1900
Verftsmuget Verftsmuget 1 , Verftsmuget 4 4 25 27 DA, Ft1900
Verftstrappen Verftstrappen 2 , Verftstrappen 4 2 64 67 DA, Ft1900
Vestre Jernbanegt Vestre Jernbanegate 3 , Vestre Jernbanegate 6 16 932 974 DA, Ft1900
Vetrlidsalmenning Vetrlidsalmenning 2 , Vetrlidsalmenning 31 19 229 235 DA, Ft1900
Villaveien Villaveien 2 , Villaveien 10 8 47 53 DA, Ft1900
Vincentz Lungesgt Vincentz Lungesgate 16 , Vincentz Lungesgate 19 6 137 141 DA, Ft1900
Vinkelsmuget Vinkelsmuget 2 , Vinkelsmuget 8 5 22 22 DA, Ft1900
Vinnæsgaarden Vinnæsgaarden 2 , Vinnæsgaarden 7 7 81 85 DA, Ft1900
Von der Ohes Vei Von der Ohes Vei 1 , Von der Ohes Vei 6 5 236 253 DA, Ft1900
Vossegaarden Vossegaarden 6a , Vossegaarden 4 2 4 4 DA, Ft1900
væversmuget væversmuget 1 , væversmuget 10 7 128 128 DA, Ft1900
Vaagsalmenningen Vaagsalmenningen 1 , Vaagsalmenningen 28 14 73 73 DA, Ft1900
Wallemsuget Wallemsuget 3 , Wallemsuget 7 4 46 46 DA, Ft1900
Welhavensgt Welhavensgate 29 , Welhavensgate 30 39 846 872 DA, Ft1900
Wesenbergsmuget Wesenbergsmuget 1 , Wesenbergsmuget 16 17 259 274 DA, Ft1900
Wesselsgt Wesselsgate 5 , Wesselsgate 9 3 104 104 DA, Ft1900
Wolffsgt Wolffsgate 1 , Wolffsgate 11 5 149 154 DA, Ft1900
Wulfsgaarden Wulfsgaarden 1 , Wulfsgaarden 12 9 121 113 DA, Ft1900
Zetlitzgt Zetlitzgate 11 , Zetlitzgate 21 6 95 96 DA, Ft1900
Øisteinsgt Øisteinsgate 2 , Øisteinsgate 16 9 205 209 DA, Ft1900
Østre Jernbanegt Østre Jernbanegate 1a , Østre Jernbanegate 8 9 305 322 DA, Ft1900
Øvregt Øvregaten 1 , Øvregaten 49 27 349 357 DA, Ft1900
Øvregt almenn. Øvregate almenn. 1 , Øvregate almenn. 13 13 189 200 DA, Ft1900
Øvregt lille Øvregate lille 20 , Øvregate lille 19 45 863 892 DA, Ft1900
Aad Gjellesgt Aad Gjellesgate 10 , Aad Gjellesgate 25 7 234 248 DA, Ft1900