Asgardstrand FT

Fra hbrgeo

Åsgårdstrand

163: Åsgårdstrand, Asgardstrand

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
 • Antall bosteder (1900) 92
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)370
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 323
 • Antall bosteder (1900) 85
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Smalgangen - Toldergade FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Hovedgaden - Grevens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
3 Strandstien - Hovedveien FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Store Stangs grund - Arrestbygningen DA, Ft1910 323 370

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Bakkegt Bakkegade , Bakkegade 6 0 0 DA, Ft1900
Falkestien Falkestien , Falkestien 2 0 0 DA, Ft1900
Grevensgt Grevens Gade , Grevens Gade 5 0 0 DA, Ft1900
Hovedgt Hovedgaden , Hovedgaden 5 0 0 DA, Ft1900
Hovedveien Hovedveien , Hovedveien 4 0 0 DA, Ft1900
Nygaardsgt Nygaards Gade , Nygaardsgade 25 0 0 DA, Ft1900
Off. Plads Off. Plads , Off. Plads 6 0 0 DA, Ft1900
Skolegt Skolegaden , Skolegaden 2 0 0 DA, Ft1900
Smalgangen Smalgangen , Smalgangen 7 0 0 DA, Ft1900
Stangsgt Stangsgade , Stangs Gade 10 0 0 DA, Ft1900
Strandgt Strandgade , Strandgade 3 0 0 DA, Ft1900
Strandstien Strandstien , Strandstien 6 0 0 DA, Ft1900
Toldergt Toldergade , Toldergade 8 0 0 DA, Ft1900
 • Antall gater: 13
 • Antall bosteder (1 utelatt): 89
 • Antall tilstede (1 utelatt): 0

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Grevens gr. Grevens gr. 5 , Grevens gr. 23 4 12 14 DA, Ft1900
Grevens grund Grevens grund 1 , Grevens grund 21 13 71 79 DA, Ft1900
Nygaard gr. Nygaard gr. 1b , Nygaard gr. 32 8 26 28 DA, Ft1900
Nygaards gr. Nygaards gr. 11 , Nygaards gr. 22 4 10 9 DA, Ft1900
Nygaardsgr. Nygaardsgr. 5 , Nygaardsgr. 6 2 5 5 DA, Ft1900
Nygaardsgt Nygaardsgate 1 , Nygaardsgate 34 17 74 83 DA, Ft1900
Store Stangs gr. Store Stangs gr. 4 , Store Stangs gr. 19?? 5 20 23 DA, Ft1900
Store Stangs grund Store Stangs grund 1 , Store Stangs grund 39 26 87 106 DA, Ft1900