Arendal Geo

Fra hbrgeo

Arendal

212 Arendal

NSD kommnr: 903 NSD : Kjøpstad i 1723. I 1902 ble Barbu herred (0990) i sin helhet lagt til Arendal. I 1944 ble en del av Austre Moland (0913) lagt til Arendal (0903) Folkem.i 1946: 13 pers.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 07.05.1723 [1]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 28.03.1874 Sett i kraft frå 01.01.1875 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prop 17 Kunngjort Lov

Grenseutviding ved lov av 25.05.1900 Sett i kraft frå 01.01.1902 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0,34 0,34
1900 0,34 0,34
1910 15,61 15,5
1920 12,55 12,1
1930 12,1 11,65

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1801 1701 0,00
1835 3229 0,00
1845 3562 0,00
1855 4456 0,00
1865 3452 0,00
1875 4132 0,00
1891 4438 2729 1709 159,68
1910 9750 5610 4140 135,51
1920 10269 0,00
1930 10351 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1964? Protokoll Adressebok for Arendal 1964


Kart

Kart over Arendal Kart datert 1868 Amt2 nedenes-amt-16 1868.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_nedenes-amt-16_1868.jpg,1868

Kart datert 1884 Fil:Amt2 nedenes-amt-18 1884.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_nedenes-amt-18_1884.jpg,1884

Kart datert 1881 Amt2 nedenes-amt-31-oest 1881.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_nedenes-amt-31-oest_1881.jpg,1881

Kart datert 1881 Amt2 nedenes-amt-31-vest 1881.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_nedenes-amt-31-vest_1881.jpg,1881

Kart datert 1930 Q34Arendal.tif.jpg


Kart datert Arendal map 1904.jpg